(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

archive

Results on page

January 2017
No. Title Type Issuer Date
Decizia nr. 1/1 din 13/01.2017 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cimişlia cu Legea Bugetului de Stat pu a. 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/2 din 13/01.2017 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimişlia pu a. 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/3 din 13/01.2017 Cu privire la alocări din fondul de rezervă pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/4 din 13/01.2017 Cu privire la corectarea dec. nr. 7/10 din 11.08.2015 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Decizia nr. 1/5 din 13/01.2017 Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc Cimişlia pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 13.01.2017
Page
  February 2017
  No. Title Type Issuer Date
  Page
   March 2017
   No. Title Type Issuer Date
   Decizia nr. 2/1 din 23.03.2017 Cu privire la arobarea raportului privind executarea bugetului pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/2 din 23.03.2017 Cu privire la modificarea bugetului pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/3 din 23.03.2017 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/4 din 23.03.2017 Cu privire la înregistrarea la evidența contabilă a unor bunuri Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/5 din 23.03.2017 Cu privire la schimbarea destinației din nelocativă în locativă Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/6 din 23.03.2017 Cu privire la schimbarea destinației apartamentului privat Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/7 din 23.03.2017 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție și îmbunăt. cond. locative Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/8 din 23.03.2017 Cu privire la tăierea arborilor din teritoriul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/9 din 23.03.2017 Cu privire la casarea unor bunuri Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/10 din 23.03.2017 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/11 din 23.03.2017 Cu privire la trecerea la rebut a literaturii învechite Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/12 din 23.03.2017 Cu privire la anularea și eliberarea titlurilor de teren Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/13 din 23.03.2017 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/14 din 23.03.2017 Cu privire la inițierea, formarea, actualizarea și modificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/15 din 23.03.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor publice Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/16 din 23.03.2017 Cu privire la acordarea premiilor funcționarilor cu demnitate publică Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/17 din 23.03.2017 Cu privire la amenajarea blocului locativ, str. Al. Cel Bun, 134 Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/18 din 23.03.2017 Cu privire la tranzacția de împăcarea a SRL (Făclia) cu Consiliul or. Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Decizia nr. 2/19 din 23.03.2017 Cu privire la raportul șefului Î.M. "Servicii Publice", Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.03.2017
   Page
    April 2017
    No. Title Type Issuer Date
    Decizia nr. 3/6 din 26.04.2017, Anexa nr. 1 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Decizia nr. 3/1 din 26.04.2017 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia cu Legea bugetului de Stat Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Decizia nr. 3/2 din 26.04.2017 Cu privire la aprobarea contractului de muncă între Consiliul or. și Managerul Î.M. Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Decizia nr. 3/3 din 26.04.2017 Cu privire la schimbarea terenurilor adjudecate la licitație pe alte terenuri Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Decizia nr. 3/4 din 26.04.2017 Cu privire la inițierea, formarea, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Decizia nr. 3/5 din 26.04.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice și aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Decizia nr. 3/6 din 26.04.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare activității comerciale în or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.04.2017
    Page
     May 2017
     No. Title Type Issuer Date
     Page
      June 2017
      No. Title Type Issuer Date
      Decizia 4/1 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea bugetului or. pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/2 din 14.06.2017 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. pu a. 2017 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/3 din 14.06.2017 Cu privire la aderarea la inițiativa: Primari pentru creștere Economică Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/4 din 14.06.2017 Cu privire la inițierea, formarea, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/5 din 14.06.2017 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice și aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/6 din 14.06.2017 Cu privire la cererea cet. Mariana Golovatîi privind schimbarea destinației clădirii Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/7 din 14.06.2017 Cu privire la cererea comunității religioase "Martorii lui Iehova" privind schimbarea destinației clădirii Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/8 din 14.06.2017 Cu privire la parteneriatul cu asociația obștească "Cal Bălan de Bugeac" Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/9 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea și completarea dec. nr. 4/6 din 20.05.2014 și dec. nr. 6/13 din 04.06.2013 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/10 din 14.06.2017 Cu privire la acordarea scutirii la plata impozitului de bunuri imobiliare pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Decizia nr. 4/11 din 14.06.2017 Cu privire la modificarea dec. nr. 9/10 din 04.09.2013, nr. 8/6 din 30.09.2011 și cu privire la instituirea Întreprinderii municipale Decizie Consiliu Local 14.06.2017
      Page
       July 2017
       No. Title Type Issuer Date
       Page
        August 2017
        No. Title Type Issuer Date
        Decizia nr. 5/1 din 10.08.2017 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului p/u semestrul I, a. 2017 Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/2 din 10.08.2017 Cu privire la modificarea bugetului aprobat pentru anul 2017 a or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/3 din 10.08.2017 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție și îmbunătățire a condițiilor locative Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/4 din 10.08.2017 Cu privire la modif. dec. 7/15 din 11.08.2015, cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/5 din 10.08.2017 Cu privire la finanțarea Centrului Social "Concordia" Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/6 din 10.08.2017 Cu privire la împuternicirea comisiei de drept de a elabora și semna caracteristica d/lui Primar Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/7 din 10.08.2017 Cu privire la modificarea Comisiei de licitație cu strigare și cu educere Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/8 din 10.08.2017 Cu privire la inițierea formării, formarea, actualizarea și modificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Decizia nr. 5/9 din 10.08.2017 Cu privire la vînzarea, cumpărarea terenurilor publice Decizie Consiliu Local 10.08.2017
        Page
         September 2017
         No. Title Type Issuer Date
         Page
          October 2017
          No. Title Type Issuer Date
          Page
           November 2017
           No. Title Type Issuer Date
           Page
            December 2017
            No. Title Type Issuer Date
            Page