(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2019
No. Title Type Issuer Date
Decizia nr. 1/2 din 18.01.2018 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot debilerativ în componența birourilor electorale Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/1 din 18.01.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia 2019 Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/3 din 18.01.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind implimentarea programului "Buget Civic" în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/4 din 18.01.2018 Cu privire la cererea cet. Capmari Mihail Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/5 din 18.01.2018 Cu privire la cererea cet. Prisacari Valentina Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/6 din 18.01.2018 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/7 din 18.01.2018 Cu privire la vînzarea, cumpărarea, arenda terenurilor publice prin licitație publică Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/8 din 18.01.2018 Cu privire la retragerea atribuirii sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit individuale și anexelor gospodărești Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/9 din 18.01.2018 Cu privire la anularea prevederii din pct. 8 a Procesului-verbal nr. IV din 30.04.1997 Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/10 din 18.01.2018 Cu privire la modificarea dec. 5.6 din 09.08.2018, cu privire la darea în concesiune a încăperilor Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/11 din 18.01.2018 Cu privire la modificarea darea în locațiune a supr. de 2m2 în incinta L.T. "Ion Creangă" Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Anexele decziei nr. 1.3 din 18.01.2019 Cu privire la Regulamentul "Buget Civic", anexele Decizie Primaria 29.01.2019
Page
  February 2019
  No. Title Type Issuer Date
  Page
   March 2019
   No. Title Type Issuer Date
   Decizie nr. 2/1 din 22.03.2019 Cu privire la raportul privind executarea bugetului pu. anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/2 din 22.03.2019 Cu privire la modificare abugetului pu. anul 2019 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/3 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltarea Economică Locală 2019 - 2021 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/4 din 22.03.2019 Cu privire la Planul de Revitalizare Urbană a or. Cimișlia 2019 - 2021 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/5 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea cofinanțării în cadrul Fondului de Granturi Mici Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/6 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea calificării personalului primăriei Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/7 din 22.03.2019 Cu privire la redistribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pu. anul 2019 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/8 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/9 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea dec. 8/11 din 01.12.2016, comisia administrativă Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/10 din 22.03.2019 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/11 din 22.03.2019 Cu privire la stabilirea tarifelor prestate de către Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/12 din 22.03.2019 Cu privire la acordarea premiului managerului-șef Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/13 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea contractului de muncă între Consiliu și managerul de la Î.M.Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/14 din 22.03.2019 Cu privir ela dfrișarea arborilor pe teritoriul amdinistrat de primărie Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/15 din 22.03.2019 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/16 din 22.03.2019 Cu privire la stabilirea tarifului de veceu public Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/17 din 22.03.2019 Cu privire la transmiterea sondei arteziene nr. 940 către Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/18 din 22.03.2019 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești a Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/19 din 22.03.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/20 din 22.03.2019 Cu privire la vânzrea-cumpărarea, arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/21 din 22.03.2019 Cu privire la anularea atribuirii terenului pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Page
    April 2019
    No. Title Type Issuer Date
    Page
     May 2019
     No. Title Type Issuer Date
     Page
      June 2019
      No. Title Type Issuer Date
      Page
       July 2019
       No. Title Type Issuer Date
       Page
        August 2019
        No. Title Type Issuer Date
        Page
         September 2019
         No. Title Type Issuer Date
         Page
          October 2019
          No. Title Type Issuer Date
          Page
           November 2019
           No. Title Type Issuer Date
           Page
            December 2019
            No. Title Type Issuer Date
            Page