(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2014
No. Title Type Issuer Date
Anexa Decizia 1-3 din 30.01.2014 Regulamentul cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-1 din 30.01.2014 Cu privire la execuţia bugetului or. Cimişlia pentru anul 2013 Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-2 din 30.01.2014 Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondului disponibil al oraşului Cimişlia Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-3 din 30.01.2014 Cu privire la aprobarea în satele de personal ale primăriei a unei unităţii de mediator comunitar Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-4 din 30.01.2014 Cu privire la transmiterea în subcomodat a cantinei din Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Cim Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-5 din 30.01.2014 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-6 din 30.01.2014 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-7 din 30.01.2014 Cu privire la iniţierea formării, actualizarea bunurilor imobile şi aprobarea construcţiei unei staţii Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-8 din 30.01.2014 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor, altor terenuri şi arenda teren Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Decizia 01-9 din 30.01.2014 Cu privire la modificarea deciziei 10-11 din 25.10.2013 6-1 din 05.07.2011 „ Cu privire la Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Extras Decizia 1-7 din 30.01.2014 Cu privire la iniţierea formării, actualizarea bunurilor imobile şi aprobarea construcţiei unei staţii Decizie Consiliu Local 30.01.2014
Page
  February 2014
  No. Title Type Issuer Date
  Page
   March 2014
   No. Title Type Issuer Date
   Decizia 2-1 din 03.03.2014 Cu privire la corelarea bugetului local aprobat cu Legea bugetului de stat pe anul 2014 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-2 din 03.03.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-3 din 03.03.2014 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-4 din 03.03.2014 Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituții Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-5 din 03.03.2014 Cu privire modificarea deciziei nr. 2-9 din 25.04.2012 cu privire la stabilirea tarifelor pentru servi Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-6 din 03.03.2014 Cu privire la constituirea şi aprobarea componenţei nominale a comisiei privind reglementarea organizării Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-7 din 03.03.2014 Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-8 din 03.03.2014 Cu privire la alocarea terenului pentru construcţia staţiei de pompare a apelor reziduale pentru piaţa Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-9 din 03.03.2014 Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-10 din 03.03.2014 Cu privire la Regulamentul intern al oraşului Cimişlia privind modul şi condiţiile de atribuire Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-11 din 03.03.2014 Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al d-nei Anastasia Rusu secretar al consiliului oraş Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-12 din 03.03.2014 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit indiv Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-13 din 03.03.2014 Cu privire la aprobarea în statele de personal ale primăriei a colectivelor artistice de amatori Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-14 din 03.03.2014 Cu privire la cererea prealabilă din 16.12.2013 Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Decizia 2-15 din 03.03.2014 Cu privire la reprezentarea consiliului în instanţa de judecată Decizie Consiliu Local 03.03.2014
   Page
    April 2014
    No. Title Type Issuer Date
    Decizia 3-1 din 30.04.2014 Cu privire la modificarea bugetului or.Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-2 din 30.04.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-3 din 30.04.2014 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-4 din 30.04.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului “Cu privire la modul de percepere a taxei Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-5 din 30.04.2014 Cu privire la rezultatul inspectării financiare tematice la Primăria Cimişlia pentru perioada 2010-2012 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-6 din 30.04.2014 Cu privire la rezultatul inspectării financiare complexe la Î.M. ,,Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-7 din 30.04.2014 Cu privire la acceptarea stingerii datoriilor Combinatului de carne din Cimişlia “Roma” SA acumulate la plata Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-8 din 30.04.2014 Cu privire la operarea unor modificări la decizia nr.111 din 24.02.2012 Cu privire la constituirea comisiei Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-9 din 30.04.2014 Cu privire la activitatea gărzilor populare Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-10 din 30.04.2014 Cu privire la iniţierea corectării erorii comise în timpul evaluării în masă pentru terenul de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-11 din 30.04.2014 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-12 din 30.04.2014 Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-13 din 30.04.2014 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor şi arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Decizia 3-14 din 30.04.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 30.04.2014
    Page
     May 2014
     No. Title Type Issuer Date
     Decizia 4-1 din 20.05.2014 Cu privire la continuarea activitatății gimnaziului Bogdanovca Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-2 din 20.05.2014 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2014 Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-3 din 20.05.2014 Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul Cererii de Grant inaintate la FISM Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-4 din 20.05.2014 Cu privire la asigurarea investiției comunității în caz dacă costul total estimativ depășește marimea Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-5 din 20.05.2014 Cu privire la aprobarea componența Agenției de implementare a subproiectului finanțat de FISM Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-6 din 20.05.2014 Cu privire la arenda iazului Japari din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-7 din 20.05.2014 semnarea contractului cu silvo-cinegetica cimislia Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-8 din 20.05.2014 initierea si formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Decizia 4-9 din 20.05.2014 cu privire la planului srategic al orasului 2015-2020 Decizie Consiliu Local 20.05.2014
     Page
      June 2014
      No. Title Type Issuer Date
      Page
       July 2014
       No. Title Type Issuer Date
       Page
        August 2014
        No. Title Type Issuer Date
        Page
         September 2014
         No. Title Type Issuer Date
         Page
          October 2014
          No. Title Type Issuer Date
          Decizia 8-1 din 09.10.2014 cu privire la executia bugetului Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-2 din 09.10.2014 cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-3 din 09.10.2014 cu privire la aprobarea indemnizatiei de conducere pentru directorii de gradinite Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-4 din 09.10.2014 cu privire la darea in comodat a unor bunuri Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-5 din 09.10.2014 cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-6 din 09.10.2014 cu privire la reprezentarea consiliului in judecata Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-7 din 09.10.2014 cu privire la gradul de pregatire a orasului si a gradinitelor pentru perioada rece a anului Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-8 din 09.10.2014 cu privire la modificarea contractului de arenda tereanului agricol de 45 ha Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-9 din 09.10.2014 cu privire la initierea corectarii erorii comise in timpul evaluarii in masa Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-10 din 09.10.2014 cu privire la angajarea temporara a patru unitati de personal tehnic Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-11 din 09.10.2014 cu privire la initierea formarii si formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-12 din 09.10.2014 cu privire la atribuirea denumirilor de strazi Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-13 din 09.10.2014 cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente constructiilor Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-14 din 09.10.2014 cu privire la schimbarea destinatiei unui teren Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-15 din 09.10.2014 cu privire la aprobarea listelor detinatorilor de teren si a proiectului de reparcelare Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-16 din 09.10.2014 cu privire la modificarea deciziei consiliului 5-15 din 08.07.2010 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-17 din 09.10.2014 cu privire la aprobarea acordului de infratire cu or. hirlau jud. iasi Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-18 din 09.10.2014 cu privire la modificarea statelor de personal Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-19 din 09.10.2014 cu privire la distribuirea fondului de rezerva a or. cimislia pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 8-20 din 09.10.2014 cu privire la modificarea deciziei 7-13 din 10.10.2012 Decizie Consiliu Local 09.10.2014
          Decizia 9-1 din 23.10.2014 constituirea sectiilor de votare Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-2 din 23.10.2014 desemnarea candidaturilor in componenta birourilor electorale Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-3 din 23.10.2014 executia bugetului pentru 9 luni Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-4 din 23.10.2014 aprobarea statelor de personal a.2015 Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-5 din 23.10.2014 plata pentru eliberarea certificatelor de urbanism Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-6 din 23.10.2014 stabilirea platii pentru folosirea terenurilor publice a. 2015 Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-7 din 23.10.2014 plata pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor privatizate Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-8 din 23.10.2014 crearea centrului vinului Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-9 din 23.10.2014 rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Decizia 9-10 din 23.10.2014 aprobarea taxelor locale pentru a.2015 Decizie Consiliu Local 23.10.2014
          Page
           November 2014
           No. Title Type Issuer Date
           Page
            December 2014
            No. Title Type Issuer Date
            Decizia 10-1 din 11.12.2014 aprobarea bugetului a. 2015 in prima lectura Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-2 din 11.12.2014 completarea statului de personal al primariei a. 2015 Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-3 din 11.12.2014 transmiterea patrimoniului primariei catre im. sp Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-4 din 11.12.2014 aprobarea actului de inventariere Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-5 din 11.12.2014 darea in locatiune a unor birouri Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-6 din 11.12.2014 aprob.actului de inventariere a statiei de pompare Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-7 din 11.12.2014 aprobarea listei bunurilor pasibile de privatizare Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-8 din 11.12.2014 majorarea tarifului si aprobarea regulamentului transp. public de pasageri in oras Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-9 din 11.12.2014 aprobarea bugetului a. 2015 lectura a doua Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-10 din 11.12.2014 aprobarea temporara in state a unui numar de angajati auxiliari Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-11 din 11.12.2014 alocarea terenului pentru depozitarea deseurilor solide Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-12 din 11.12.2014 initierea formarii si formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-13 din 11.12.2014 vinzarea cumpararea si arenda terenurilor publice prin licitatie cu strigare Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-14 din 11.12.2014 Inițierea corectarii erorii comise în timpul evaluării în masa Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-15 din 11.12.2014 Modificarea hotarelor Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-16 din 11.12.2014 Atribuirea sectoarelor de teren pentru constructia caselor de locuit Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-17 din 11.12.2014 cererea agbas nadejda Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-18 din 11.12.2014 Rectificarea bugetului pentru a. 2014 Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-19 din 11.12.2014 Cererea cetățeanului Negara Iurie Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-21 din 11.12.2014 cererea mihailiuc sveatoslav Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-21 din 11.12.2014 alocarea terenului pentru constructia iazului lui epure Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-22 din 11.12.2014 pregatirea terenurilor pentru constructia caselor Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-23 din 11.12.2014 regenerarea si taietura arborilor din fisiile forestiriere Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Decizia 10-25 din 11.12.2014 premierea functionarilor de deminitate publica Decizie Consiliu Local 11.12.2014
            Page