(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2015
No. Title Type Issuer Date
Page
  February 2015
  No. Title Type Issuer Date
  Decizia 1-1 din 13.02.2015 Cu privire la execuţia bugetului Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-2 din 13.02.2015 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-3 din 13.02.2015 Cu privire la rectificarea bugetului 2 Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-4 din 13.02.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezerva Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-5 din 13.02.2015 Cu privire la permiterea LT Ion Creanga să transmită în locaţiune o încăpere Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-6 din 13.02.2015 Cu privire la darea in locatiune a unor bunuri Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-7 din 13.02.2015 Cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-8 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni Energie durabilă pentru orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-9 din 13.02.2015 Cu privire la atribuirea spaţiului locativ_Tampiza Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-10 din 13.02.2015 Cu privire la inițierea formării bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-11 din 13.02.2015 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitatie cu strigare Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-12 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea proiectului pentru atribuirea sectoarelor de construcție a caselor individuale de locuit. Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-13 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Casei de Cultură a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-14 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea înstrăinăribuldozerului aflat la bilanţa Î.M. „Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-15 din 13.02.2015 Cu privire la aprobarea „Obligațiunilor ce revin persoanelor fizice şi juridice la gospodărirea localităţii” Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-16 din 13.02.2015 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-17 din 13.02.2015 cu privire la acordarea premiilor functionarilor de demnitate publica din or. Cimislia Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Decizia 1-18 din 13.02.2015 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat. Decizie Consiliu Local 13.02.2015
  Page
   March 2015
   No. Title Type Issuer Date
   Page
    April 2015
    No. Title Type Issuer Date
    Decizia 1-2 din 10.04.2015 Cu privire la colaborarea cu A.O. Concordia. Proiecte Sociale Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-7 din 10.04.2015 Cu privire la prelungirea contractului de arendă cu GŢ „Vladimir Zlati” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-8 din 10.04.2015 Cu privire la darea în locaţiune o încăpere în s. Bogdanovca Veche Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-9 din 10.04.2015 Cu privire la cantina şcolară a L.T. ”I. Creangă” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-10 din 10.04.2015 Cu privire la demolarea şopronului de la L T „Alexandru Puşkin” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-11 din 10.04.2015 Cu privire la cazarea profesorilor în căminul L .T. ”Mihai Eminescu”din or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-14 din 10.04.2015 Cu privire la darea în comodat a unei încăperi Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-15 din 10.04.2015 Cu privire la înrudirea cu oraşul Câmpina Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-16 din 10.04.2015 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare cu oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi, România Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 1-19 din 10.04.2015 Cu privire la rezultatul inspectării financiare tematice la Primăria Cimişlia pentru perioada 2011-2014 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-22 din 10.04.2015 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru evacuarea deşeurilor de către Serviciul Decizie Primaria 10.04.2015
    Decizia 3-1 din 10.04.2015 Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelăcuratelă Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-3 din 10.04.2015 Cu privire la anularea deciziei 1011 din 11.12.2014 „Cu privire la alocarea terenului pentru depozitarea deşeurilor solide” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-6 din 10.04.2015 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-7 din 10.04.2015 Cu privire la modificarea deciziei consiliului or Cimişlia nr. 918 din 30.11.2012 “Cu privire la costul unui metru ster de lemne Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-10 din 10.04.2015 Cu privire la atribuirea spaţiului locativ Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-11 din 10.04.2015 Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile, atribuirea unui teren Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-12 din 10.04.2015 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului aprobat pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-13 din 10.04.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2015 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-17 din 10.04.2015 Cu privire la aprobarea „Planului de acțiuni a Î. M. „Servicii Publice Cimișlia” pentru perioada 2015-2017 Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-18 din 10.04.2015 Cu privire la aprobarea „Programului local de eficiență energetică pentru consumatorii primăriei orașului Cimișlia” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-20 din 10.04.2015 Cu privire la primirea în proprietate publică a bunurilor, volumelor de lucrări efectuate şi transmise cu titlu gratuit de către C Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 3-21 din 10.04.2015 Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia către ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Extras Decizia 3-6 din 10.04.2015 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 10.04.2015
    Decizia 4-1 din 27.05.2015 Cu privire la candidaturile membrilor Consiliului Electoral de circumscripţie orăşenesc Cimişlia nr.1 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-2 din 27.04.2015 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-3 din 27.04.2015 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-4 din 27.04.2015 Cu privire la indeplinirea atributiilor notariale a secretarului consiliului orasenesc Cimislia Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-5 din 27.04.2015 Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimişlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-6 din 27.04.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimislia pentru a. 2015 Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-7 din 27.04.2015 Cu privire la modificarea deciziilor consiliului orășenesc nr. 811 din 09.10.2014 (terenuri) Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-8 din 27.04.2015 Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarului, planului geometric a terenului Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Decizia 4-9 din 27.04.2015 Cu privire la transmiterea unor terenuri Decizie Consiliu Local 27.04.2015
    Page
     May 2015
     No. Title Type Issuer Date
     Decizia 7-21 din 11.08.2015 Cu privire la ajustarea tarifului la apa potabila Decizie Consiliu Local 05.05.2015
     Page
      June 2015
      No. Title Type Issuer Date
      Decizia nr. 9-1 din 06.10.2015 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 10.06.2015
      Page
       July 2015
       No. Title Type Issuer Date
       Decizia 6/1din 15.07.2015 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 15.07.2015
       Page
        August 2015
        No. Title Type Issuer Date
        Decizia 7/1din 11.08.2015 cu privire la executia bugetului Decizie Primaria 11.08.2015
        Page
         September 2015
         No. Title Type Issuer Date
         Decizia 7/2 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea bugetului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/3 din 11.08.2015 cu privire la crearea grupului de lucru asupra regulamentului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/4 din 11.08.2015 Cu privire la trasnmiterea patrimoniului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Deciyia 7/5 din 11.08.2015 Cu privire la casarea bunurilor Decizie Primaria 08.09.2015
         Decizia 7/6 din 11.08.2015 Cu privire la pregatirea catre sezonul rece Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/7 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea deciziei Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/8 din 11.08.2015 Cu privire la formarea bunurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/9 din 11.08.2015 Cu privire la initiere si formarea terenurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/10 din 11.08.2015 Cu privire la formarea terenurilor proprietate publica a statului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/11 din 11.08.2015 Cu privire la atribuirea terenurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/12 din 11.008.2015 Cu privire la vinzarea terenurilor Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/13 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea Deciziei Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/14 din 11.008.2015 Cu privire la comisia de licitatie Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/15 din 11.08.2015 Cu privire la crearea comisiei locative Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/16 din 11.08.2015 Cu privire la cearea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/18 din 11.08.2015 Cu privire la corectarea deciziei Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/19 din 11.08.2015 cu privire la eliberarea ordinului de repartitie Decizie Primaria 08.09.2015
         Decizia 7/20 din 11.08.2015 Cu privire la corectarea erorii Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/21 din 11.08.2015 Cu privire la ajustarea tarifului la apa potabila Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/23 din 11.08.2015 Cu privire la modificarea decizie 6/1 din 15.07.2015 Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 7/22 din 11.08.2015 Cu privire la distribuirea fondului Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Decizia 8/2 din 25.08.2015 cu privire la ajustarea tarifelor pentru evacuarea si epurarea apelor reziduale Decizie Consiliu Local 08.09.2015
         Page
          October 2015
          No. Title Type Issuer Date
          Decizia nr. 9/1 din 06.10.2015 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/2 din 06.10.2015 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/3 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea statului de personal aprobat pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/4 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea deciziei C. O. nr. 9-10 din 23.10.2015 Cu privire la stabilirea taxelor locale... Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/5 din 06.10.2015 Cu privire la reprezentarea C. O. în instanțe de judecată Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/6 din 06.10.2015 Cu privire la aprobarea Planului de monitozitare și evaluare a serviciilor publice de gospodărie comunală Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/7 din 06.10.2015 Cu privire la delegarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor reziduale Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/8 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea Deciziei C. O. Cimișlia nr. 7-18 din 11.08.2015 Cu privire la atriburea spațiului locativ Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/9 din 06.10.2015 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție a încăperii de locuit Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/10 din 06.10.2015 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție a încăperii de locuit Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/11 din 06.10.2015 Cu privire la inițierea formării, formarea, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/12 din 06.10.2015 Cu privire la anularea și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit individuale și anexelor gospodărești Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/13 din 06.10.2015 Cu privire la anularea numerelor cadastrale convenționale Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/14 din 06.10.2015 Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor publice și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/15 din 06.10.2015 Cu privire la coordonarea investițiilor în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/16 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea Deciziei C. O. nr. 7/14 din 11.08.2015 Cu privire la componența comisiei de licitației Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9-17 din 06.10.2015 Cu privire la operarea unor modificări în P.U.G. și declararea construcției de utilitate publică Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/18 din 06.10.2015 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare a terenurilor agricole proprietate publică a UAT Cimișlia Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/19 din 06.10.2015 Cu privire la acordarea ajutorului de stat de minimis Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/20 din 06.10.2015 Cu privire la acordarea concediului secretarului C. O. Cimișlia Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/21 din 06.10.2015 Cu privire la corectarea erorii comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive pentru terenul ... Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/22 din 06.10.2015 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Hâncești Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/23 din 06.10.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire și funcționare a C.O. Cimișlia Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Decizia nr. 9/24 din 06.10.2015 Cu privire la modificarea Deciziei C.O. Cimișlia nr. 8/2 din 25.08.2015 Cu privire la ajustarea tarifelor pentru evacuarea și epurarea... Decizie Consiliu Local 06.10.2015
          Page
           November 2015
           No. Title Type Issuer Date
           10/1 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului orașului Cimişlia în 9 luni ale anului 2015 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/2 Cu privire la rectificarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/3 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/4 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/5 Cu privire la stabilirea taxelor locale în orașul Cimişlia pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/6 Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale... Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/7 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/8 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor... Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/9 Cu privire la alegerea viceprimarilor orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/10 Cu privire la transmiterea în comodat a patrimoniului instituţiilor de învăţământ Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/11 Cu privire la darea în locaţiune a unui birou Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/12 Cu privire la aprobarea componenţei şi Regulamentului C. O. C. pentru Protecţia Drepturilor Copilului Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/13 Cu privire la digitalizarea deciziilor Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/14 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale penrtu arenda terenurilor publice pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/15 Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia... Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/16 Cu privire la iniţierea formării, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/17 Cu privire la atribuirea denumirii filialei bibliotecii Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           10/18 Cu privire la modificarea și anularea deciziilor consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.11.2015
           Page
            December 2015
            No. Title Type Issuer Date
            11/1 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/2 Cu privire la reprezentarea C.O. în instanțe de judecată Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/3 Cu privire la reprezentarea C.O. ca parte vătămată Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/4 Cu privire la antrenarea șomerilor în lucrări publice Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/5 Cu privire la aprobarea listei de inventariere Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/6 Cu privire la darea în locațiune Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/8 Cu privire la examinarea cererii prealabile Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/9 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            11/10 Cu privire la darea în comodat Decizie Consiliu Local 24.12.2015
            12/1 din 28.12.2015 Aprobarea bugetului orașului în prima lectură Decizie Consiliu Local 31.12.2015
            12/2 din 28.12.2015 Rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 31.12.2015
            12/3 din 28.12.2015 Aprobarea bugetului orașului în a doua lectură Decizie Consiliu Local 31.12.2015
            Page