(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2019
No. Title Type Issuer Date
Decizia nr. 1/2 din 18.01.2019 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot debilerativ în componența birourilor electorale Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/1 din 18.01.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia 2019 Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/3 din 18.01.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind implimentarea programului Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/4 din 18.01.2019 Cu privire la cererea cet. Capmari Mihail Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/5 din 18.01.2019 Cu privire la cererea cet. Prisacari Valentina Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/6 din 18.01.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/7 din 18.01.2019 Cu privire la vînzarea, cumpărarea, arenda terenurilor publice prin licitație publică Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/8 din 18.01.2019 Cu privire la retragerea atribuirii sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit individuale și anexelor gospodărești Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/9 din 18.01.2019 Cu privire la anularea prevederii din pct. 8 a Procesului-verbal nr. IV din 30.04.1997 Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/10 din 18.01.2019 Cu privire la modificarea dec. 5.6 din 09.08.2018, cu privire la darea în concesiune a încăperilor Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Decizia nr. 1/11 din 18.01.2019 Cu privire la modificarea darea în locațiune a supr. de 2m2 în incinta L.T. Decizie Consiliu Local 18.01.2019
Anexele decziei nr. 1.3 din 18.01.2019 Cu privire la Regulamentul "Buget Civic", anexele Decizie Primaria 29.01.2019
Page
  February 2019
  No. Title Type Issuer Date
  Page
   March 2019
   No. Title Type Issuer Date
   Decizie nr. 2/1 din 22.03.2019 Cu privire la raportul privind executarea bugetului pu. anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/2 din 22.03.2019 Cu privire la modificare abugetului pu. anul 2019 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/3 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltarea Economică Locală 2019 - 2021 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/4 din 22.03.2019 Cu privire la Planul de Revitalizare Urbană a or. Cimișlia 2019 - 2021 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/5 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea cofinanțării în cadrul Fondului de Granturi Mici Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/6 din 22.03.2019 Cu privire la aprobarea calificării personalului primăriei Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/7 din 22.03.2019 Cu privire la redistribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pu. anul 2019 Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/8 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/9 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea dec. 8/11 din 01.12.2016, comisia administrativă Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/10 din 22.03.2019 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/11 din 22.03.2019 Cu privire la stabilirea tarifelor prestate de către Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/12 din 22.03.2019 Cu privire la acordarea premiului managerului-șef Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/13 din 22.03.2019 Cu privire la modificarea contractului de muncă între Consiliu și managerul de la Î.M.Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/14 din 22.03.2019 Cu privir ela dfrișarea arborilor pe teritoriul amdinistrat de primărie Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/15 din 22.03.2019 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/16 din 22.03.2019 Cu privire la stabilirea tarifului de veceu public Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/17 din 22.03.2019 Cu privire la transmiterea sondei arteziene nr. 940 către Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/18 din 22.03.2019 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești a Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/19 din 22.03.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/20 din 22.03.2019 Cu privire la vânzrea-cumpărarea, arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Decizie nr. 2/21 din 22.03.2019 Cu privire la anularea atribuirii terenului pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 22.03.2019
   Page
    April 2019
    No. Title Type Issuer Date
    Page
     May 2019
     No. Title Type Issuer Date
     Decizie nr. 3/1 din 23.05.2019 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/2 din 23.05.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/3 din 23.05.2019 Cu privire la modificarea comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/4 din 23.05.2019 Cu privire la scutirea d eplata părintească la grădinițe Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/5 din 23.05.2019 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/6 din 23.05.2019 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc în instanțele de judecată Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/7 din 23.05.2019 Cu privire la alocarea lemnelor de foc Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/8 din 23.05.2019 Cu privire la lucrările de îngrijire a pădurilor și fâșiilor forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/9 din 23.05.2019 Cu privire la modificarea Regulamentului "Bugetul Civic" Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/10 din 23.05.2019 Cu privire la inițierea, delimitarea și delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/11 din 23.05.2019 Cu privire la vânzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/12 din 23.05.2019 Cu privire la transmiterea loturilor de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Decizie nr. 3/13 din 23.05.2019 Cu privire la acordul de a transmite în arendă fântâna arteziană Decizie Consiliu Local 23.05.2019
     Page
      June 2019
      No. Title Type Issuer Date
      Page
       July 2019
       No. Title Type Issuer Date
       Decizie nr. 4/1 din 05.07.2019 Cu privire la modificarea bugetului orașului pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 05.07.2019
       Decizie nr. 4/2 din 05.07.2019 Cu privire la participarea primăriei la proiectul MiDL II Decizie Consiliu Local 05.07.2019
       Decizie nr. 4/3 din 05.07.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 05.07.2019
       Page
        August 2019
        No. Title Type Issuer Date
        Decizie nr. 5/1 din 20.08.2019 Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/2 din 20.08.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/3 din 20.08.2019 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru 6 luni Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/4din 20.08.2019 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/5 din 20.08.2019 Cu privire la candidaturile membrilor la Consiliul electoral de circumscripție Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/6 din 20.08.2019 Cu privire la modificarea dec. 2/8 din 22.03.2018/ comisia de licitații Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/7 din 20.08.2019 Cu privire la evidența mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/8 din 20.08.2019 Cu privire la casarea unor bunuri Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/9 din 20.08.2019 Cu privire la defrișarea arborilor Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/10 din 20.08.2019 Cu privire la arenda terenurilor aferente construcțiilor Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/12 din 20.08.2019 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru I.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/13 din 20.08.2019 Cu privire la modificarea anexei 5 de la dec. 9/5 din 15.12.2018 Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/14 din 20.08.2019 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Decizie nr. 5/15 din 20.08.2019 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi pentru arhiva raională Decizie Consiliu Local 20.08.2019
        Page
         September 2019
         No. Title Type Issuer Date
         Decizie nr. 6/1 din 18.09.2019 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/2 din 18.09.2019 Cu privire la modificarea bugetului or. pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/3 din 18.09.2019 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/4 din 18.09.2019 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/5 din 18.09.2019 Cu privire la schimbarea destinației construcției comerciale Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/6 din 18.09.2019 Cu privire la defrișarea arborilor Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/7 din 18.09.2019 Cu privire la corectarea erorilor și altor probleme funciare Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/8 din 18.09.2019 Cu privire la acordarea indemnizației unice Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Decizie nr. 6/9 din 18.09.2019 Cu privire la acceptarea și coordonarea investițiilor în infrastructură Decizie Consiliu Local 18.09.2019
         Page
          October 2019
          No. Title Type Issuer Date
          Page
           November 2019
           No. Title Type Issuer Date
           Decizie nr. 7/1 din 18.11.2019 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.11.2019
           Decizia 8/1 din 25.11.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 25.11.2019
           Page
            December 2019
            No. Title Type Issuer Date
            Decizie nr. 8/1 din 19.12.2019 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/2 din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în prima lectură Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/3 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea taxelor locale pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/4 din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a primăriei Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/5 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice, a. 2020 Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/6 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor privatizate Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/7 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/8 din 19.12.2019 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/9 din 19.12.2019 Cu privire la dizolvarea unor formațiuni artistice de amatori Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/10 din 19.12.2019 Cu privire la modificarea bugetului aprobat pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/11 din 19.12.2019 Cu privire la numirea viceprimarilor Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Decizie nr. 8/12 din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 19.12.2019
            Page