(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2020
No. Title Type Issuer Date
Decizia nr. 1/8 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea statutului IM și contractul individual de muncă al administratorului IM Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/1 din 29.01.2020 Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier Decizie Primaria 29.01.2020
Decizie nr. 1/2 din 29.01.2020 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia, an. 2020 Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/3 din 29.01.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia an. 2020 Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/4 din 29.01.2020 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/5 din 29.01.2020 Cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/6 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea componenței comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/7 din 29.01.2020 Cu privire la Acordul de cooperare cu Câmpia Turzii Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/9 din 29.01.2020 Cu privire la Comisia de inventariere a terenurilor agricole Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/10 din 29.01.2020 Cu privire la delimitarea zonelor de protecție sanitară pentru priza de apă SRL Cogîlnic Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/11 din 29.01.2020 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda, și locațiunea bunurilor publice prin licitație publică Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/12 din 29.01.2020 Cu privire la anularea deciziei de atribuire a cet. Lazu Sergiu, a terenului pentru construcția casei Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/13 din 29.01.2020 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor, delimitarea, în mod selectiv a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Decizie nr. 1/14 din 29.01.2020 Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă Decizie Consiliu Local 29.01.2020
Page
  February 2020
  No. Title Type Issuer Date
  Page
   March 2020
   No. Title Type Issuer Date
   Decizia 2/1 din 04.03.2020 Cu privire la manadatul de consilier Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/2 din 04.03.2020 Cu privire la modificarea bugetului orașului CImișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/3 din 04.03.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/4 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2019 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/5 din 04.03.2020 Cu privire la actualizarea prevederilor regulamentului privind mecanismul de implimentare a "Bugetului Civic" Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/6 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului intern de activitatea a comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/7 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestice pe teritoriul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/8 din 04.03.2020 Cu privire la acordarea garanțiilor sociale în legătură cu încetarea mandatului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/9 din 04.03.2020 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru actualizarea regulamentului în transportul public de pasageri Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Anexa nr. 2 la decizia 2/9 din 04.03.2020 Caiet de sarcini al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PASAGERI Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/10 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru protecția drepturilor copilului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/11 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a stadionului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/12 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/13 din 04.03.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/14 din 04.03.2020 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale a Secretarului Consiliului Orășenesc Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/15 din 04.03.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/16 din 04.03.2020 Cu privire la operarea unei modificări în Planul Urbanistic General al or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/17 din 04.03.2020 Cu privire la aprobarea regulamentului de întreținere a fațadelor și asigurarea identității cromatice a cladirilor din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/18 din 04.03.2020 Cu privire la inițierea delimitării, în mod selectiv, a bunurilor imobile în proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/19 din 04.03.2020 Cu privire la darea în arendă a terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/20 din 04.03.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a or. Cimișlia, 2019-2021 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Anexa nr. 1 La decizia 2/20 din 04.03.2020 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/21 din 04.03.2020 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/22 din 04.03.2020 Cu privire la inițierea elaborării Proiectului de construcție a unui nod hidraulic în or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/24 din 04.03.2020 Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea fâșiilor forestiere Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/25 din 04.03.2020 Cu privire la modificare comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Decizia 2/23 din 04.03.2020 Cu privire la notificare Oficiului Teritoria Hâncești a Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT-45 Decizie Consiliu Local 04.03.2020
   Page
    April 2020
    No. Title Type Issuer Date
    Page
     May 2020
     No. Title Type Issuer Date
     Decizia 3/1 din 27.05.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/2 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă/ de canalizare și anexele acestuia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/3 din 27.05.2020 Cu privire la scutirea de plată de arendă pentru locul de comerț al contribuabililor care activează pe teritoriul pieței din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/4 din 27.05.2020 Cu privire la modificare Deciziei nr. 8/3 din 19.12.2019, cu privire la stabilirea taxelor locale în or. Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/5 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/6 din 27.05.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/8 din 27.05.2020 Cu privire la inițierea delimitării în mod selectiv a bunurilor imobile, proprietatea publică a orașului Decizie Primaria 27.05.2020
     Decizia 3/9 din 27.05.2020 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente construcțiilor, agricole, fâșii forestiere de protecție (nuci) prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/7 din 27.05.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe către Consiliul raional Cimișlia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/10 din 27.05.2020 Cu privire la anularea dreptului de proprietate, și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit familiilor nou formate Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/11 din 27.05.2020 Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/12 din 27.05.2020 Cu privire la aplicarea la Fondul Național de dezvoltare a agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/13 din 27.05.2020 Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea învelișurilor de ierburi (pășuni) Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/14 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Impulsionarea dezvoltării economice al orașului Cimișlia prin acțiuni complexe de creștere a competitivității investiționale” în cadrul proiectului MIDL, PNUD Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/15 din 27.05.2020 Cu privire la aprobarea cofinanțării în cadrul Fondului de Granturi Mici, program SOLIDARITY Fund PL în Moldova finanțat de Ministerul de Externe al Republicii Polonia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/16 din 27.05.2020 Cu privire la constituirea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/17 din 27.05.2020 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de revitalizarea urbană Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/18 din 27.05.2020 Cu privire la numirea viceprimarului orașului Cimișia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/19 din 27.05.2020 Cu privire la situația ecologică creată pe teritoriul UAT or. Cimișlia, satelor Bogdanovca -Veche, Bogdanovca-Nouă, Dimitrovca și măsurile desfășurate întru ameliorarea acesteia Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/20 din 27.05.2020 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc Cimișlia în instațele de judecată Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/21 din 27.05.2020 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Decizia 3/22 din 27.05.2020 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia aprobat pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 27.05.2020
     Page
      June 2020
      No. Title Type Issuer Date
      Decizia 4/1 din 24.06.2020 Cu privire la mandatul de consilier Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/2 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2020 Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/3 din 24.06.2020 Cu privire la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/4 din 24.06.2020 Cu privire la inițierea modificării Planului Urbanistic General Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/5 din 24.06.2020 Cu privire la împuternicirea atribuțiilor de Secretar al Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/6 din 24.06.2020 Cu privire la inițierea delimitării, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/7 din 24.06.2020 Cu privire la vânzarea- cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/8 din 24.06.2020 Cu privire la aprobare alistei sectoarelor de teren degradate pasibile pentru împădurire Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/9 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație și modificarea regulamentului intern privind activitatea comisiei de licitații Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/10 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/5 din 29.01.2020, cu privire la constituirea comisiei administrative Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/11 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/10 cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru protecția drepturilor copilului Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/12 din 24.06.2020 Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/13 din 24.06.2020 Cu privire la garantarea cofinanțării pentru proiectul "Implicare pentru guvernare locală transparentă și participativă în Cimișlia" Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Decizia 4/14 din 24.06.2020 Cu privire la modificarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 24.06.2020
      Page
       July 2020
       No. Title Type Issuer Date
       Decizia nr. 5/1 din 03.07.2020 Cu privire la demisia Secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 03.07.2020
       Page
        August 2020
        No. Title Type Issuer Date
        Page
         September 2020
         No. Title Type Issuer Date
         Decizia 6/1 din 18.09.2020 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu LDA Moldova Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/2 din 18.09.2020 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/3 din 18.09.2020 Cu privire la executarea bugetului pentru 6 luni a anului 2020 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/4 din 18.09.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/5 din 18.09.2020 Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/4 din 18.09.2019 „Cu privire la darea în comodat a unei încăperi” Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/6 din 18.09.2020 Cu privire la iniţierea delimitării, bunurilor imobile din or. Cimislia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/7 din 18.09.2020 Cu privire la cerea cet... privind schimbarea destinației construcției comerciale Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/8 din 18.09.2020 Cu privire la casarea produselor alimentare casate Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/9 din 18.09.2020 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în or. Cimişlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/10 din 18.09.2020 Cu privire la relansarea procesului educațional în Instituțiile de educație timpurie din UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/11 din 18.09.2020 Cu privire la garantarea cofinanțării pentru proiectul ”Modernizarea rețelei de canalizare în sectorul Cogâlnic din orașul Cimișlia” în cadrul Programului Comunitatea Mea, finanțat de USAID Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/12 din 18.09.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/13 din 18.09.2020 Cu privire la aprobarea listei sectoarelor de teren pasibile pentru împădurire Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/14 din 18.09.2020 Cu privire la modificarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/15 din 18.09.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Cimișlia 2019-2021 Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/16 din 18.09.2020 Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene (livadă) Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Decizia 6/17 din 18.09.2020 Cu privire la aprobarea declarațiilor de parteneriat Decizie Consiliu Local 18.09.2020
         Page
          November 2020
          No. Title Type Issuer Date
          Decizia 8/1 din 25.11.2020 Cu privire la modificare abugetului orașului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 25.11.2020
          Decizia 8/2 din 25.11.2020 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a Primăriei orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 25.11.2020
          Decizia 8/3 din 25.11.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. "Servicii Publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 25.11.2020
          Decizia 8/4 din 25.11.2020 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/15 din 18.09.2020 Cu privire la actualizarea Programului de Revitalizaree Urbană a or. Cimișlia 2019-2020 Decizie Consiliu Local 25.11.2020
          Decizia 8/5 din 25.11.2020 Cu privire la inițierea delimitării, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.11.2020
          Page
           December 2020
           No. Title Type Issuer Date
           Decizia 9/1 din 23.12.2020 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/2 din 23.12.2020 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/3 din 23.12.2020 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2019 cu funcție de demnitate publică Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/4 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/5 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/6 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/7 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/8 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/9 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2021 în prima lectură Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/10 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2021 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/11 din 23.12.2020 Cu privire la politica de pregătire și adoptare a Planului Multianual de Investiții Capitale a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/12 din 23.12.2020 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/13 din 23.12.2020 Cu privire la inițierea delimitării bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/14 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/15 din 23.12.2020 Cu privire la modificarea hotarelor, formarea bunurilor imobile din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/16 din 23.12.2020 Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/17 din 23.12.2020 Cu privire la darea în locațiune a birourilor pentru serviciile deconcentrate Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/18 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru 9 luni a anului 2020 Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/19 din 23.12.2020 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/20 din 23.12.2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de Informare și servicii pentru cetățeni din cadrul Primăriei or. Cimișlia și a listei serviciilor prestate Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/22 din 23.12.2020 Cu privire la inițierea delimitării și actualizarea hotarelor bunului imobil Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Decizia 9/21 din 23.12.2020 Cu privire la stabilirea sediului asociațiilor obștești Decizie Consiliu Local 23.12.2020
           Page