(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2021
No. Title Type Issuer Date
Decizia nr. 1/1 din 26.01.2021 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/2 din 26.01.2021 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/3 din 26.01.2021 Cu privire la aplicarea la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/4 din 26.01.2021 Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/5 din 26.01.2021 Cu privire la tranzacția de împăcare la cererea de chemare în judecată înaintată de primarul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/6 din 26.01.2021 Cu privire la modificare și abrogare a Deciziilor Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Page
  February 2021
  No. Title Type Issuer Date
  Decizia nr. 2/2 din 03.02.2021 Cu privire la costul unui metru ster de lemn de categoria IV – III – II – I, clasa nuielelor Decizie Consiliu Local 03.02.2021
  Decizia nr. 2/3 din 03.02.2021 Cu privire la completarea și modificarea Deciziei nr. 9/14 din 23.12.2020 “Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare” Decizie Consiliu Local 03.02.2021
  Decizia nr. 2/1 din 03.02.2021 Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a oraşului Cimișlia pentru perioada 2021 - 2025 Decizie Consiliu Local 03.02.2021
  Page
   March 2021
   No. Title Type Issuer Date
   Page
    April 2021
    No. Title Type Issuer Date
    Decizia nr. 3/11 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/24 din 14.04.2021 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/1 din 14.04.2021 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Primaria 14.04.2021
    Decizia nr. 3/2 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 2/10 din 04.03.2020 “Cu privire la aprobarea componenței Сonsiliului pentru Protecția Drepturilor Copilului” Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/3 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație și aprobarea regulamentului intern al comisiei de licitații în redacție nouă Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/4 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea Decizie nr. 3/20 din 27.05.2020 „Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc Cimișlia în instanțele de judecată” Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/5 din 14.04.2021 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia” și modificarea unor decizii aferente administrării patrimoniului Decizie Primaria 14.04.2021
    Decizia nr. 3/6 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/7 din 14.04.2021 Cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a oraşului Cimișlia pentru perioada 2021 - 2025 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/8 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea Contractului de delegare a serviciilor de salubrizare Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/9 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/10 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului ”Bugetul Inițiativelor Civice – 2021” în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/12 din 14.04.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/13 din 14.04.2021 Cu privire la acceptarea cazangeriei pe biomasă în proprietatea unității administrative-teritoriale or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/18 din 14.04.2021 Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene (livadă) Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/14 din 14.04.2021 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/15 din 14.04.2021 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, actualizarea, modificarea hotarelor și formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/16 din 14.04.2021 Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren pe numele B.M. Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/17 din 14.04.2021 Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/19 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea hotarelor, aprobarea planului geometric, a bunurilor imobile proprietate privată, cu numerele cadastrale ... Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/20 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/22 din 14.04.2021 Cu privire la vânzarea - cumpărarea și arenda terenurilor publice aferente construcţiilor agricole, agroindustriale Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/23 din 14.04.2021 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/25 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Page
     May 2021
     No. Title Type Issuer Date
     Page
      June 2021
      No. Title Type Issuer Date
      Decizia nr. 4/1 din 09.06.2021 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/2 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/3 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/4 din 09.06.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/5 din 09.06.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și gospodărirea în UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/6 din 09.06.2021 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/7 din 09.06.2021 Cu privire la vânzarea – cumpărarea, arenda terenurilor aferente construcţiilor agricole, industriale și terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/8 din 09.06.2021 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă cet. D.I. Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/9 din 09.06.2021 Cu privire la corectarea erorii comise în procesul evaluării în masă, la atribuirea în proprietate cet. C. M. a terenului cu nr. cadastral 290... Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/10 din 09.06.2021 Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului pentru pășunat și cosit în UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/11 din 09.06.2021 Cu privire la confirmarea entităţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare al ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/12 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/11 din 22.03.2019 “Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate cu mecanismele din dotarea ÎM “Servicii Publice Cimișlia”” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/13 din 09.06.2021 Cu privire la delegarea serviciului public de întreținere a câinilor fără stăpân Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/14 din 09.06.2021 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la ÎM “Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/15 din 09.06.2021 Cu privire la raportul de activitate a ÎM “Servicii Publice Cimişlia” pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/16 din 09.06.2021 Cu privire la cererea prealabilă nr. 46 din 04.05.2021 înaintată de consilierul orăşenesc Cimişlia Gh. Răileanu împotriva Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 3/24 din 14.04.2021 „Cu privire la transmiterea bunurilor imobile din oraşul Cimişlia” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/17 din 09.06.2021 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în UAT orașul Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/18 din 09.06.2021 Cu privire la instituirea comisiei privind predarea-primirea bunului imobil-teren cu numărul cadastral 2901304015 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Page
       July 2021
       No. Title Type Issuer Date
       Decizia nr. 5/1 din 21.07.2021 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/2 din 21.07.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/3 din 21.07.2021 Cu privire la inițierea actualizării și modificarea hotarului terenului, bun imobil proprietate a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/4 din 21.07.2021 Cu privire la darea în arendă a terenurilor publice din orașul Cimișlia prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/5 din 21.07.2021 Cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a terenurilor UAT or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/6 din 21.07.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/3 din 23.10.2020 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/7 din 21.07.2021 Cu privire la defrișarea arborilor Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/8 din 21.07.2021 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la IM Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/9 din 21.07.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT7-103 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/10 din 21.07.2021 Cu privire la cererea în judecată înainată de OT Hîncești al Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/11 din 21.07.2021 Cu privire la inițierea delimitării bunului imobil, teren aferent construcției de învățământ și educație Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Page
        August 2021
        No. Title Type Issuer Date
        Page
         September 2021
         No. Title Type Issuer Date
         Page
          October 2021
          No. Title Type Issuer Date
          Decizia nr. 6/2 din 15.10.2021 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/3 din 15.10.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului ”Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/4 din 15.10.2021 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/5 din 15.10.2021 Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria Cimișlia Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/6 din 15.10.2021 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/7 din 15.10.2021 Cu priviere la vânzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/8 din 15.10.2021 Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/9 din 15.10.2021 Cu privire la înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile proprietate publică a UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/10 din 15.10.2021 Cu privire la aprobarea tarifului unic pentru evacuarea 1 m3 de deșeuri municipale solide Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/11 din 15.10.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/18 din 16.02.2018 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Cimișlia” Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/12 din 15.10.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii Publice orășenești “Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/13 din 15.10.2021 Cu privire la cererea cet. XXX, XXX privind schimbarea destinației construcției clădirii administrative Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Decizia nr. 6/1 din 15.10.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a oraşului Cimişlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 15.10.2021
          Page
           November 2021
           No. Title Type Issuer Date
           Decizia nr. 7/1 din 10.11.2021 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 10.11.2021
           Decizia nr. 7/2 din 10.11.2021 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 10.11.2021
           Decizia nr. 7/3 din 10.11.2021 Cu privire la modificarea clauzelor contractului de arendă Decizie Consiliu Local 10.11.2021
           Decizia nr. 7/4 din 10.11.2021 Cu privire la completarea Deciziei nr. 9/18 din 30.11.2012, “Cu privire la costul unui metru cub de lemn” Decizie Consiliu Local 10.11.2021
           Page
            December 2021
            No. Title Type Issuer Date
            Decizia nr. 8/1 din 22.12.2021 Cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/3 din 22.12.2021 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/4 din 22.12.2021 Cu privire la stabilirea plăţii anuale iniţiale pentru arenda terenurilor publice pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/6 din 22.12.2021 Cu privire la stabilirea plăţii anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private, pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/7 din 22.12.2021 Cu privire la corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/8 din 22.12.2021 Cu privire la eliberarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/9 din 22.12.2021 Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/10 din 22.12.2021 Cu privire inițierea corectării erorilor comise în cadrul atribuirii terenurilor în proprietate privată Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/11 din 22.12.2021 Cu privire la inițierea delimitării, combinare, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/12 din 22.12.2021 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021 angajaților cu funcție demnitate publică Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/13 din 22.12.2021 Cu privire la acordarea scutirilor Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/14 din 22.12.2021 Cu privire la majorarea capitalului statutar al ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/16 din 22.12.2021 Cu privire la aderarea la „Inițiativa Primarii pentru creșterea economică” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/15 din 22.12.2021 Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere din fâșiile forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/17 din 22.12.2021 Cu privire la aderarea la obiectivele 2030 în cadrul “Convenției Primarilor privind clima şi energia” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/18 din 22.12.2021 Cu privire la demisia viceprimarului orașului Cimișlia pentru probleme economice și atragerea investițiilor Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/19 din 22.12.2021 Cu privire la audierea Raportului de activitate a Consiliului de administrare al ÎM „Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/20 din 22.12.2021 Cu privire la desemnarea administratorului Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/21 din 22.12.2021 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/22 din 22.12.2021 Cu privire la darea în locațiune a unui birou pentru Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/23 din 22.12.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/19 din 01.12.2016 „Cu privire la Memorandumul de parteneriat cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală în Republica Moldova (ALDA) Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/24 din 22.12.2021 Cu privire la transmiterea în comodat a patrimoniului UAT orașul Cimișlia instituțiilor de învățământ secundar din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/25 din 22.12.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/5 din 14.04.2021 „Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia” și modificarea unor Decizii aferente administrării patrimoniului” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/26 din 22.12.2021 Cu privire la constituirea comisiei de identificare, analiză și evaluare a necesităților de întreținere și gestionare a instituțiilor preșcolare din UAT or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/27 din 22.12.2021 Cu privire la modificarea Decizie Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 4/18 din 09.06.2021 cu privire la instituirea comisiei privind predarea - primirea bunului imobil - teren cu numărul cadastral 2901304015 Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/28 din 22.12.2021 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 6/13 din 15.10.2021, “Cu privire la cererea cet. XXX privind schimbarea modului de folosință a clădirii administrative” Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/29 din 22.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în prima lectură Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 8/30 din 22.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia 08/02 din 22.12.2021 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.12.2021
            Decizia nr. 9/1 din 29.12.2021 Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor Decizie Consiliu Local 29.12.2021
            Decizia nr. 9/2 din 29.12.2021 Cu privire la garantarea contribuției la Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2024 Decizie Consiliu Local 29.12.2021
            Page