(0-2xx) xx-xx-xx

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of XXXXXX Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

XXXXXX town

Write us a message

Archive of previous decisions

Results on page

January 2022
No. Title Type Issuer Date
Page
  February 2022
  No. Title Type Issuer Date
  Decizia 01/01 din 25.02.2022 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/02 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/03 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/04 din 25.02.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/05 din 25.02.2022 Cu privire la confirmarea entității de audit la IM Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/06 din 25.02.2022 Cu privire la Notficarea nr. 1304/OT7-40 Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/07 din 25.02.2022 Cu privire la darea în locațiune a unor birouri Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/08 din 25.02.2022 Cu privire la evaluarea secretarului Consiliului orășenesc Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/09 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 08/14 din 22.12.2021 Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/10 din 25.02.2022 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/11 din 25.02.2022 Cu privire la stabilirea folosințelor Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Decizia 01/12 din 25.02.2022 Cu privire efectuarea lucrărilor de tăiere din fâșiile forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 25.02.2022
  Page
   March 2022
   No. Title Type Issuer Date
   Decizia 02/06 din 30.03.2022 Cu privire la schimbarea destinației construcției Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/07 din 30.03.2022 Cu privire la anularea, inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinarea Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/08 din 30.03.2022 Cu privire la anularea, vânzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/09 din 30.03.2022 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/10 din 30.03.2022 Cu privire la completarea Deciziei nr. 2/24 din 04.03.2020 ,,Cu privire la alocarea terenului pentru înființarea și reabilitarea fîșiilor forestiere" Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/11 din 30.03.2022 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/12 din 30.03.2022 Cu privire la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/13 din 30.03.2022 Cu privire la edificarea monumentului de for public marelui poet național, academician, cetățean de onoare al orașului Cimișlia, Nicolae Dabija Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/14 din 30.03.2022 Cu privire la Raportul Comisiei de identificare, analiză și evaluare a necesităților de întreținere și gestionare a instituțiilor preșcolare din UAT or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/02 din 30.03.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/03 din 30.03.2022 Cu privire la transportul public de pasageri Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/04 din 30.03.2022 Cu privire la aprobarea tarifelor prestate de IMSPC Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/05 din 30.03.2022 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Decizia 02/01 din 30.03.2022 Cu privire la aprobarea raportului privnd executarea bugetului pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 30.03.2022
   Page
    April 2022
    No. Title Type Issuer Date
    Decizia nr. 03/01 din 18.04.2022 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 18.04.2022
    Decizia nr. 03/02 din 18.04.2022 Cu privire la numirea viceprimarului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.04.2022
    Decizia nr. 03/03 din 18.04.2022 Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 18.04.2022
    Decizia nr. 03/04 din 18.04.2022 Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de către avocatul Vladislav Berezovschi în interesele cet. XXX Decizie Consiliu Local 18.04.2022
    Decizia nr. 03/05 din 18.04.2022 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.04.2022
    Page
     May 2022
     No. Title Type Issuer Date
     Page
      June 2022
      No. Title Type Issuer Date
      Decizia nr. 04/01 din 29.06.2022 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/02 din 29.06.2022 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cimişlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/03 din 29.06.2022 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/04 din 29.06.2022 Cu privire la completarea deciziei nr. 02/11 din 30.03.2022 „Cu privire la scutirea de plata părintească” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/05 din 29.06.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/06 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate cu mecanismele din dotarea ÎM “Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/07 din 29.06.2022 Cu privire la modificare Deciziei nr.1/18 din 16.02.2018 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Cimișlia” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/08 din 29.06.2022 Cu privire la premierea sportivilor de performanță Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/09 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea publicității exterioare în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/10 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Primăria Municipiului Câmpia Turzii și Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/11 din 29.06.2022 Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/12 din 29.06.2022 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/13 din 29.06.2022 Cu privire la Raportul privind implementarea Programului “Bugetul Inițiativelor Civice - 2021” Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/14 din 29.06.2022 Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/15 din 29.06.2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice din UAT a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/16 din 29.06.2022 Cu privire la schimbarea destinației construcției Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, prin combinare și modificarea în hotare fixe a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/18 din 29.06.2022 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/19 din 29.06.2022 Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/20 din 29.06.2022 Cu privire la acceptarea transmiterii terenului cu nr. cadastral 2901306242 din proprietatea statului în proprietatea orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/21 din 29.06.2022 Cu privire la aplicarea la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Decizia nr. 04/22 din 29.06.2022 Cu privire la delegarea reprezentantului consiliului în componența comisiilor de concurs Decizie Consiliu Local 29.06.2022
      Page
       July 2022
       No. Title Type Issuer Date
       Page
        August 2022
        No. Title Type Issuer Date
        Decizia nr. 05/01 din 17.08.2022 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului or. Cimișlia pentru simestrul I anul 2022 Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/02 din 17.08.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/03 din 17.08.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/04 din 17.08.2022 Cu privire la Întreprinderea Municipală ,,Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/05 din 17.08.2022 Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/18 din 16.02.2018 și a Deciziei 6/11 din 15.10.2021 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Cimișlia” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/06 din 17.08.2022 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/07 din 17.08.2022 Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/08 din 17.08.2022 Cu privire la vânzarea- cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor private și publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/09 din 17.08.2022 Cu privire la suspendarea vânzării-cumpărării terenurilor aferente bunurilor private Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/10 din 17.08.2022 Cu privire la abrogarea unor Decizii ale Consiliului orășenesc Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/11 din 17.08.2022 Cu privire la efectuarea lucrărilor de conservare în fondul forestier al UAT Cimișlia Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/12 din 17.08.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Primăria orașului Vălenii de Munte și Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/13 din 17.08.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Primăria Municipiului Câmpina și Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/14 din 17.08.2022 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiție Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/15 din 17.08.2022 Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general ÎM ,,Servicii publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Decizia nr. 05/16 din 17.08.2022 Cu privire la continuarea lucrărilor la obiectul ,,Lacului de acumulare a apei din lunca rîului Cogîlnic” Decizie Consiliu Local 17.08.2022
        Page
         September 2022
         No. Title Type Issuer Date
         Page
          October 2022
          No. Title Type Issuer Date
          Decizia nr. 06/01 din 12.10.2022 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia aprobat cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/02 din 12.10.2022 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/03 din 12.10.2022 Cu privire la examinarea rezultatelor Rapoartelor de Audit la ÎM ,,Servicii Publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/04 din 12.10.2022 Cu privire la aprobarea ,,Planului de adaptare la schimbările climatice pentru anii 2022-2025" Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/05 din 12.10.2022 Cu privire la aprobarea actelor regulatorii în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/06 din 12.10.2022 Cu privire la defrișarea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/07 din 12.10.2022 Cu privire la costul unui metru ster de lemn obținut în urma lucrărilor de defrișare în fondul forestier și în afara lui Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/08 din 12.10.2022 Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/09 din 12.10.2022 Cu privire casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/10 din 12.10.2022 Cu privire la aprobarea PUZ pentru sectorul cu suprafața de 3 ha din zona UTR-16 a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/11 din 12.10.2022 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/12 din 12.10.2022 Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului orășenesc Cimișlia în componența comisiilor de concurs Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/13 din 12.10.2022 Cu privire la stabilirea unei părți de teren în folosință din terenul Parcului Industrial, cu nr. cadastral 2901321001 Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/14 din 12.10.2022 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/15 din 12.10.2022 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/16 din 12.10.2022 Cu privire la corectarea unei Decizii a Consiliului orășenesc și vânzarea-cumpărarea terenurilor publice, proprietatea orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/17 din 12.10.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT7-234 din 23.09.2022 Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Decizia nr. 06/18 din 12.10.2022 Cu privire la primirea și gestionarea ,,Sistemului informatic de monitorizare a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare" Decizie Consiliu Local 12.10.2022
          Page
           November 2022
           No. Title Type Issuer Date
           Decizia nr.07/01 din 22.11.2022 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2022 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/02 din 22.11.2022 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/03 din 22.11.2022 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/04 din 22.11.2022 Cu privire la rezultatul inspectării complexe la Primăria or. Cimișlia pentru perioada 2017-2022 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/05 din 22.11.2022 Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal a Primăriei orașului Cimișlia pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/06 din 22.11.2022 Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire Întreprinderii ,,Silvo-Cinegetică Cimișlia" Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/07 din 22.11.2022 Cu privire la permiterea SRL ,,Tarol-DD" amenajarea terenului public cu nr. cadastral 2901304886 Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/08 din 22.11.2022 Cu privire la aprobarea prețului de vânzare a unei tone de bricheți Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/09 din 22.11.2022 Cu privire la aprobarea cuantumului cheltuielilor de bază pentru furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare de către IM ,,Servicii publice Cimișlia" Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/10 din 22.11.2022 Cu privire la transmiterea în folosință temporară teren proprietate publică 11,0 ha către ODA Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Decizia nr.07/11 din 22.11.2022 Cu privire la împuternicirea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 22.11.2022
           Page
            December 2022
            No. Title Type Issuer Date
            Decizia 08/01 din 15.12.2022 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru arenda terenurilor agricole pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/02 din 15.12.2022 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente bunurilor privatizate sau întreprinderilor și bunurilor private, pentru anul 2023 Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/03 din 15.12.2022 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2023 în prima lectură Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/04 din 15.12.2022 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/05 din 15.12.2022 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/06 din 15.12.2022 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/07 din 15.12.2022 Cu privire la vânzarea-cumpărarea și arenda bunurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/08 din 15.12.2022 Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/09 din 15.12.2022 Cu privire la acordarea indemnizației unice la încetarea mandatului Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/10 din 15.12.2022 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2023 în a doua lectură Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/11 din 15.12.2022 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2023 angajaților cu funcție de demnitate publică Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Decizia 08/12 din 15.12.2022 Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor în sectorul cadastral 101 Decizie Consiliu Local 15.12.2022
            Page