(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Atribuirea unui sector de teren pentru familiile nou-formate

Cerere de atribuire unui sector de teren pentru familiile nou-formate

21-05-2015, 11:45

Primăria orașului Cimișlia oferă familiilor noi-formate teren din intravilanul localităţilor pentru construirea caselor de locuit individuale şi construcţiilor auxiliare. Regulamentul privind modul şi condiţiile de atribuire a sectoarelor de terenuri aprobat prin Decizia consiliului local nr. 2/10 din 03.03.2014. Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului Cerere de atribuire a terenului pentru construcția casei de locuit Copii ale buletinelor de identitate; Copia certificatului de căsătorie; Certificat de la Primărie (privind componența familiei) Certificat de la Oficiul cadastral teritorial (pentru ambele persoane).   Date de contact: Specialist în reglementarea regimului funciar – Ana Durlescu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 2, Birou 27, Telefon (0241) 2-10-72, email: specialistfunciar@cimislia.md, funciar2@cimislia.md Program de lucru: Luni-Joi, 09-12.00