(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Autorizația de construcție

Autorizația de Construire (AC)

15-04-2015, 16:17

Ce este AC? Autorizaţia de construire (AC) este un document, eliberat de către primăria localităţii, prin care se permite executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate, avizate, verificate şi aprobate.   Care sunt cerinţele pentru  obţinerea AC? Pentru a obţine AC, solicitantul depune o cerere la primăria localităţii, anexînd următoarele documente: extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral şi/sau planul imobilului; certificatul de urbanism pentru proiectare; extrasul din documentaţia de proiect care include compartimentele: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef; avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect; - buletinul de identitate  (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice); - contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant şi proiectant.   Care este   durata   obţinerii AC? Primăria emite solicitantului AC în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.   Ce trebuie să conţină AC? Autorizaţia de construire cuprinde date privind: locul amplasării imobilului/terenului; condiţiile  speciale  de executare a lucrărilor de construcţie; instituţia de proiectare; termenul de începere a lucrărilor de construcţie; durata executării lucrărilor de construcţie. Plata stabilită pentru emiterea AC: http://cimislia.md/upload/actelocale/dec%208-7%20certif%20urb.pdf Date de contact: Arhitect șef - Rita Sandu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 2, Birou 28, Telefon (0241) 2-10-73 Program de lucru: Luni ora 09-12.00 Cererea tipizată găsiți aici: Formulare / Cereri