(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Autorizația de desființare

Autorizația de desființare (AD)

16-04-2015, 09:49

Ce este AD? AD este un document eliberat de către primărie, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/ amenajări.   Care sînt cerinţele pentru obţinerea AD? Pentru a obţine AD solicitantul depune o cerere la primăria localităţii. La cerere se anexează următoarele documente: extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral şi/sau planul imobilului; proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare, avizat de către arhitectul-şef; buletinul de identitate  (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice); expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului; acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interesele pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului.   Care este durata  obţinerii AD? Primăria emite solicitantului AD în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.   Date de contact: Arhitect șef - Rita Sandu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 2, Birou 28, Telefon (0241) 2-10-73 Program de lucru: Luni ora 09-12.00 Cererea tipizată găsiți aici: Formulare / Cereri