(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Autorizația pentru unități comerciale

Autorizaţia de activitate comercială

16-04-2015, 12:50

Autorizaţia de activitate coercială este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului autorizaţiei de a desfăşura activitatea în unitatea comercială şi/sau de prestări servicii în locul (terenul, localul, incinta) stabilit, pentru o perioadă stabilită, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de autorizare prevăzute de legislaţie.   Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului Cerere tipzată  Extrasul actualizat din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, certificatul de înregistrare și/sau sau orice alt act similar. Extrasul actualizat din Registrul bunurilor imobile asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial. Contractul de locaţiune pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate cu extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirmă dreptul de proprietate al locatorului. Contractul de locaţiune a terenului sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren. Contractul de folosință a terenului – pentru unitățile comerciale amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei. Schema de amplasare a unităţii comerciale – pentru unitățile comerciale mobile. Pentru pavilioane se anexează și procesul verbal de recepţie finală. Autorizaţia sanitară de funcţionare – pentru unităţile comerciale de alimentaţie publică; Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – pentru târgurile de animale, pieţele agricole și agroalimentare ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă. Acordul din partea locatarilor din nemijlocita vecinătate – în cazul amplasării unităţilor comerciale în blocurile locative. Licenţa pentru desfășurarea genurilor de activitate supuse licenţierii.   Date de contact: Specialist Ghișeul unic de informare – Domnica Popescu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 1, , Telefon (0241) 2-10-76 Program de lucru: 08-17.00 Cererea tipizată găsiți aici: Formulare / Cereri