(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Certificat privind componența familiei

Certificat privind componenţa familiei

17-04-2015, 12:44

Certificatul privind componenţa familiei reprezintă un document care atestă componenţa familiei solicitantului Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului Buletinul de identitate Actul confirmativ de plată a taxei de evacuare a gunoiului Cartea de imobil (după caz) Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (după caz).   Termenul obţinerii serviciului: 1 zi lucrătoare din momentul depunerii actelor Date de contact: Specialist evidența populației – Natalia Răileanu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 1, Biroul , Telefon (0241) 2-21-87 Program de lucru: 09-12.00