(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Certificat privind lipsa / existența restanțelor

Certificat despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul local

17-04-2015, 12:37

Certificat despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget reprezintă un document eliberat de Serviciul de Colectarea a Taxelor şi Impozitelor Locale care atestă faptul onorării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul local. Certificatul despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget este un act necesar: (i) autentificării notariale a înstrăinării bunurilor imobile; (ii) autentificării notariale a contractelor de gaj; (iii) scoaterii de la evidenţă a persoanei fizice de la Direcţia de Documentare a Populaţiei; şi (iv) eliberării certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul naţional.   Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului Cererea in formă liberă (cu indicarea obligatorie a scopului obţinerii certificatului); Copia buletinului de identitate al solicitantului; Procură autentificată notarial (în cazul solicitării certificatului prin intermediul reprezentantului). Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la serviciile comunale (evacuare gunoi și aprovizionarea cu apă), față de Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”.   Termenul obţinerii serviciului: 3 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor   Date de contact: Perceptor fiscal – Maria Ghenciu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 1, Birou 6, Telefon (0241) 2-10-75 Program de lucru: 08-17.00