(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de deces

 • 1. Descrierea serviciului

  Această prestaţie reprezintă o plată unică ce se acordă în scopul susţinerii financiare a familiei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile de înmormântare. Ajutorul de deces este acordat asiguraţilor, indiferent de durata stagiului de cotizare, precum şi persoanelor care nu  au  statut de asigurat, dar care confirmă stagiul de cotizare de cel puţin 3 ani. 
  Persoane eligibile:
  • Asiguratul din sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare;
  • Şomerul cu drept de ajutor de şomaj; 
  • Pensionarul, beneficiar al unei pensii stabilită în sistemul public de asigurări sociale;
  • Orice persoană care nu are statut de asigurat, dar care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani; 
  • Persoane neasigurate;
  • Membrii familiilor care au fost întreţinute de persoanele menţionate mai sus. 

  Notă!  Ajutorul de deces se acordă dacă de la data decesului nu au trecut mai mult de 12 luni. 
   

 • 2. Documente necesare pentru prestarea serviciului

  Solicitantul se prezintă la Primăria orașului Cimișlia (etajul 2, Anticamera, birou 28)  şi depune următoarele documente:

  • actul de identitate al beneficiarului;
  • Certificatul de deces.

   

 • 3. Adresa şi datele de contact ale prestatorului

  Primăria orașului Cimișlia

  Bd. Ștefan cel Mare 14

  Specialist în petiții și secretariat – Lidia Erhan, etaj 2, Birou 28, Telefon (0241) 2-21-87
   

 • 4. Programul de prestare a serviciului

  Luni-vineri, 

  9:00 - 12:00 

 • 5. Costul și durata prestării serviciului

  Serviciul este gratuit. Durata prestării serviciului este de o zi de la data depunerii cererii şi a tuturor actelor necesare, ajutorul de deces fiind achitat în cel puţin trei zile lucrătoare de la data aprobării cererii. Ridicarea ajutorului de deces se face de la la oficiul poştal din localitate, în baza buletinului de identitate.

 • 6. Acte normative

  Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni

  Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale