(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de șomaj

 • 1. Descrierea serviciului

  În conformitate cu art.29 al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr.102-XV din 13 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea ajutorului de şomaj este o măsură pasivă de protecţie socială a şomerilor asiguraţi. 

  Eligibilitate:
  - persoane cu statut de șomer; 
  - persoane care au cotizat la bugetul asigurărilor de stat, cel puţin 9 luni de zile (din 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării); 
  - persoane care nu au venituri impozabile conform legii.
  Ajutorul de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele încetării muncii. 

 • 2. Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. beneficiarul trebuie să fie înregistrat ca șomer (cu documentele necesare);
  2. până la acordarea ajutorului de șomaj se prezintă următoarele acte (original și copie):
  - buletinul de identitate;
  - carnetul de muncă;
  - certificatul din primărie;
  - certificatul de studii;
  - adeverinţa privind salariul mediu, pentru stabilirea mărimii ajutorului de şomaj;
  - extras din contul de asigurări sociale (de la CTAS);
  - alte documente, după caz.
  3. se analizează actele depuse și se emite ordin cu privire la acordarea ajutorului de șomaj;
  4. beneficiarul ridică suma în numerar de la bancă, cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate, conform listelor prezentate de către agenție.
  Notă: Nu beneficiază de ajutor de şomaj, şomerii care anterior au refuzat în mod neîntemeiat ocuparea unui loc de muncă, conform legislaţiei, sau serviciile de stimulare a ocupării, prestate de agenţie.
   

 • 3. Adresa şi datele de contact ale prestatorului

  Agenţia teritorială (AOFM) - Cimişlia
  Șef AOFM: Sîrbu Anastasia
  Adresa: 4100, or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, 14
  Tel: 241-23036; 23309
  E-mail: anastasia.sirbu@anofm.md
  E-mail: aofm.cimislia@anofm.md

   

  Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
  MD-2009, Chisinau, Republica Moldova
  str. Vasile Alecsandri, 1
  Anticamera  022 -72 10 03
  Fax 022-22 77 61

   

 • 4. Acte normative

  Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă