(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Cum se plătesc pensiile?

Pensiile se plătesc lunar în numerar, pentru luna în curs în localitatea în raza căreia își are domiciliul beneficiarul sau alte persoane împuternicite de beneficiar, în baza procurii al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni.

HG nr. 929/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat și alocațiilor sociale de stat