(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Pensia de urmaș

 • 1. Ce este pensia de urmaș?

  Pensia de urmaș este o sumă bănească plătită lunar persoanelor inapte de muncă, în cazul pierderii întreținătorului, cu condiția că la momentul decesului întreținătorul confirmă un stagiu de cotizare necesar.

 • 2. În ce cazuri se stabilește pensia de urmaș?

  Dreptul la pensia de urmaș apare ca urmare a:

  • Decesului persoanei (confirmat prin certificatul de deces de la Oficiul Stării Civile (OSC);
  • Declarării morții persoanei (fapt confirmat prin hotărîrea instanței de judecată, în baza căreia OSC eliberează certificatul de deces);
  • Declarării dispariției fără urmă (fapt confirmat prin hotărîrea instanței de judecată).
 • 3. Cine are dreptul la pensia de urmaș?

  Au dreptul la pensia de urmaș:

  Copiii – pînă la vîrsta de 18 ani sau 23 de ani dacă își continuă studiile cu frecvență la zi;

  Soțul supraviețuitor – dacă la momentul decesului susținătoului sau pe parcursul a 5 ani după decesul acestuia a împlinit vîrsta de pensionare sau i-a fost stabilit gradul de dizabilitate I sau II, a fost în căsătorie cu persoana decedată cel puțin 15 ani și nu s-a căsătorit după decesul acesteia;

  Soțul supraviețuitor sau tutorele – care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani (pensia se stabilește pe perioada aflării în concediu de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani pe perioada cît persoana nu activează).

 • 4. Care sunt condițiile obligatorii pentru stabilirea pensiei de urmaș?

  Dreptul la stabilirea acestei pensii cere respectarea următoarelor condiții obligatorii:

  Confirmarea stagiului de cotizare dacă decesul a avut loc:

  • pînă la vîrsta de 23 de ani – cel puțin 1 an de stagiu;
  • de la 23 pînă la 26 de ani - cel puțin 2 ani de stagiu;
  • de la 26 pînă la 31 de ani – cel puțin 3 ani de stagiu;
  • peste vîrsta de 31 de ani – cel puțin 5 ani de stagiu.

  Dacă la momentul stabilirii pensiei nu va fi confirmat stagiul de cotizare necesar, urmașilor li se va stabili alocație socială în temeiul 

  Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni

 • 5. Ce documente sunt necesare pentru stabilirea pensiei de urmaș?

  La cererea solicitantului pensiei de urmaș se anexează următoarele documente în original și copiile lor:

  • Carnetul de muncă;
  • Livretul militar;
  • Certificatele de naștere ale copiilor;
  • Certificatul de deces;
  • Diploma de studii superioare;
  • Alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
  • Certificate de salariu.

  După caz

  • Certificatul de la locul de studii, dacă urmașii sunt studenți;
  • Carnetul de muncă al tutorelui care îngrijește de copilul decedatului;
  • Certificatul de înfiere, dacă urmașul este înfiat;
  • Certificatul de căsătorie sau de divorț.

  În cazul decesului persoanei, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în afară de documente sus-menționate se prezintă:

  • Actul de cercetare a accidentului de muncă;
  • Concluzia Consiliului Republican de Boli Profesionale al Ministerului Sănătății.

  În cazul decesului participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl se prezintă:

  • Legitimația de participant;
  • Certificate de la organele afacerilor interne;
  • Concluzia Consiliului Republican de Boli Profesionale a Ministerului Sănătății.
 • 6. În ce termen și unde se depune cererea de stabilire a pensiei de urmaș?

  Cererea și documentele necesare se depun la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la domiciliul solicitantului în termen de 90 de zile de la data apariției dreptului.

  Legea nr. 156/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat