(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Cum să lansezi afacerea ta

Ce formă organizatorico-juridică să alegi pentru firma ta?

 

Ai 2 opţiuni de bază, să faci afaceri în calitate de persoană fizică sau juridică.

 

Întreprinzător Individual - persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege.

Legea RM Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Nr. 220-XVI din 19.10.2007

 

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998

În această lege găseşti informaţie referitoare la modul de eliberare a patentei, valabilitatea patentei, taxa şi modul de achitare a patentei de întreprinzător.

 

Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) Nr.1353-XIV din 03.11.2000

 

Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

Legea privind societăţile cu răspundere limitată Nr. 135 din 14.06.2007

Codul Civil (art. 145-155)

 

Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

Legea privind societăţile pe acţiuni Nr. 1134 din 02.04.1997

Codul Civil (art. 156-170)

 

Societate în nume colectiv este societatea comercială ai cărei membri practică, în conformitate cu actul de constituire,activitate de întreprinzător în numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia.

Codul Civil (art. 121-135)

 

Societate în comandită este societatea comercială în care, de rînd cu membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi), există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă în limita aportului depus riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii.

Codul Civil (art. 136-144)

 

Cooperativă este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii corporative în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale.

Codul Civil (art. 171-178)

 

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri 

 

1.1. Camera înregistrării de Stat

Oficiul teritorial Hîncești

Sediul - or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 148 A

tel/fax. (269) 2-24-45

e-mail. hincesti@cis.md

Program de lucru (Luni-Vineri) 08:00 - 17:00

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Adresa : or. Cimişlia, bd .Stefan cel Mare,10
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00 – 17:00, pauză: 12:00- 13:00
Tel/fax: 0241-2-21-74
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate: 
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

 

1.3. Biroul de Statistică

Adresa: or. Cimişlia,bd Ştefan cel Mare, 10
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00 – 17:00, pauză: 12:00- 13:00
Tel/fax: 0241-2-26-42
Email: cimislia@stastistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii.

 

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale

1.1.4.1. Filiala BC „Banca de Economii" S.A.

Adresa: or. Cimişlia,str. Decebal, 15 
Tel/fax: 0241-2-23-51 
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Adresa: or .Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 17
Tel: 0241-2-36-77
Pagina web: (www.maib.md)

1.1.4.3. Filiala BC „Banca Socială” S.A.

Adresa: or. Cimişlia, str. Decebal, 11
Tel: 0241-2-53-61

 

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adresa: or .Cimişlia, str. Decebal
Tel/fax: 0241-2-27-39

 

2. Licenţierea afacerii 

 

2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14 
Email: licentiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

 

2.3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01
Email:  cnpf@cnpf.md

 

2.4. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00 – 17:00
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www.anre.md

 

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00 – 17:00

Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85 
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md/

 

2.6. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00 – 17:00
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71 
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

 

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate 

 

3.1. Primăria orașului Cimișlia

Adresa:  Bd. Ștefan cel Mare 14

Birou 26, Telefon (0241) 2-10-82
Program de lucru: 08-09.30

 

3.2. Centrul de Sănătate Publică

or. Cimişlia, str. Cetatea Alba, 27
tel/fax: 0241-2-27-78;

 

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

or. Cimişlia,str. Decebal, 139
tel/fax: 0241-2-27-94
e-mail:cimislia@dse.md

 

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

or. Cimişlia, str. Decebal, 19
tel/fax: 0241-2-28-59
e-mail: drsvpacim@mail.ru

 

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14
tel/fax: 0241-2-22-53

 

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

or . Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14, bir.146
tel/fax : 0241-2-20-60