(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Simbolurile orașului

Stema şi drapelul oraşului Cimişlia, aprobate prin Deciziile Consiliului Orăşenesc Cimişlia nr. 5/2 din 16 iunie 2009 şi nr. 4/10 din 30 iunie 2010

și Decizia Comisiei Naționale de Heraldică Nr. 324-IV.01 din  25.03.2015, conform anexelor nr. 43 şi nr. 44 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015

Stema oraşului Cimişlia: pe albastru, o balanţă romană de argint, ieşind din flancul senestru al scutului, pe al cărei talger este pus un spic de aur, şi însoţită în cantonul scutului de dangaua Ciumeci, de asemenea de aur. Scutul timbrat de o coroană murală de aur cu trei turnuri.

Drapelul oraşului Cimişlia: reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albastră, purtînd un brîu galben (1/5 h) pe mijloc.