(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Impozite și taxe locale

Taxe locale 2015

28-04-2015, 10:06

În conformitate cu Decizia nr. 9/10 din 23.10.2014 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia pentru anul 2015” http://cimislia.md...decizia_taxe_locale_pentru_2015 și a Codului fiscal http://lex.justice.md/md/326971/ pentru anul 2015 începînd cu 1 ianuarie, au fost stabilite următoarele taxe locale aplicate pe teritoriul UAT Cimișlia :  Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură a cotei impozabile Termenul de plată  a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar d) Taxă de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii  Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar f) Taxă de piaţă Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar g) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare % Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar h) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători  Numărul de unităţi de transport Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar i) Taxă pentru parcare Suprafaţa parcării Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar j) Taxă pentru parcaj Locul de parcaj Lei pentru fiecare loc de parcaj Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale k) Taxă pentru salubrizare Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcție  de apartament şi bloc sau casă la sol Lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale l) Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar Se acorda scutiri suplimentar decît cele prevăzute în art.295 Titlul VII din Codul Fiscal, art.4 (3) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VII a Codului Fiscal: La plata pentru Taxa pentru amenajarea teritoriului :   -100%  din marimea taxei anuale  pentru ONG;  - 75% din marimea taxei anuale pentru gospodarii ţărăneşti (de fermieri). La plata pentru Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii: - 100 % din mărimea taxei anuale pentru agenţii economici nouînregistraţi pe durata unui an din ziua înregistrării; - 25% din mărimea taxei anuale pentru staţiile de alimentare cu combustibil, care aparţin agenţilor economici cu sediul în or. Cimişlia. La plata pentru Taxa pentru parcare:   - 100% din marimea taxei anuale pentru Î.M.”Servicii publice Cimişlia” La plata pentru Taxa pentru dispozitive publicitare:   - 100 % din mărimea taxei anuale recalculate pentru suprafaţa şi perioada în care va fi afişată publicitatea socială. Plasarea publicităţii sociale va fi coordonată cu primarul oraşului Cimişlia. La plata pentru Taxa pentru salubrizare:  - conform Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru salubrizare de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimişlia cu modificările ulterioare.   În conformitate cu Decizia nr. 4/2 din 24.03.2015 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru evacuarea deşeurilor de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimişlia”, începînd cu 01.05.2015:  Se acordă scutiri următoarelor categorii de cetăţeni: copiilor invalizi; invalizilor din războiul din a.1992 pentru integritatea ţării; participanţilor la al doilea război mondial 1939 – 1945; persoanelor invalide de gradul I ; operatorilor serviciilor de evacuare a deşeurilor menajere solide“Servicii Publice Cimişlia” – hamali, măturători, tractorişti, şoferi – care sînt antrenaţi nemijlocit la evacuarea deşeurilor menagere solide de la populaţia or. Cimişlia.    

Taxe locale 2016

17-03-2017, 09:30

În conformitate cu Decizia nr. 10/5 din 18.11.2015 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia pentru anul 2016” http://cimislia.md/upload/actelocale/Decizia%20nr.%2010-5%20din%2018.11.15%20Stabilirea%20taxelor%20locale.pdf și a noii redacții a Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale http://cimislia.md/upload/actelocale/Decizia%20nr.%2010-6%20din%2018.11.15%20Aprobarea%20noii%20redac%C8%9Bii%20a%20Regulamentului.pdf, au fost stabilite următoarele taxe locale aplicate pe teritoriul UAT Cimișlia :  Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură a cotei impozabile Termenul de plată  a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar d) Taxă de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii  Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar f) Taxă de piaţă Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar g) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare % Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar h) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători  Numărul de unităţi de transport Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar i) Taxă pentru parcare Suprafaţa parcării Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar j) Taxă pentru parcaj Locul de parcaj Lei pentru fiecare loc de parcaj Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale k) Taxă pentru salubrizare Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcție  de apartament şi bloc sau casă la sol Lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale l) Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar Se acorda scutiri suplimentar decît cele prevăzute în art.295 Titlul VII din Codul Fiscal, art.4 (3) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VII a Codului Fiscal: La plata pentru Taxa pentru amenajarea teritoriului :   -100%  din marimea taxei anuale  pentru ONG;  - 75% din marimea taxei anuale pentru gospodarii ţărăneşti (de fermieri). La plata pentru Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii: - 100 % din mărimea taxei anuale pentru agenţii economici nouînregistraţi pe durata unui an din ziua înregistrării; - 25% din mărimea taxei anuale pentru staţiile de alimentare cu combustibil, care aparţin agenţilor economici cu sediul în or. Cimişlia. La plata pentru Taxa pentru parcare:   - 100% din marimea taxei anuale pentru Î.M.”Servicii publice Cimişlia” La plata pentru Taxa pentru dispozitive publicitare:   - 100 % din mărimea taxei anuale recalculate pentru suprafaţa şi perioada în care va fi afişată publicitatea socială. Plasarea publicităţii sociale va fi coordonată cu primarul oraşului Cimişlia. La plata pentru Taxa pentru salubrizare:  - conform Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru salubrizare de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimişlia cu modificările ulterioare.   În conformitate cu Decizia nr. 4/2 din 24.03.2015 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru evacuarea deşeurilor de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimişlia”, începînd cu 01.05.2015:  Se acordă scutiri următoarelor categorii de cetăţeni: copiilor invalizi; invalizilor din războiul din a.1992 pentru integritatea ţării; participanţilor la al doilea război mondial 1939 – 1945; persoanelor invalide de gradul I ; operatorilor serviciilor de evacuare a deşeurilor menajere solide“Servicii Publice Cimişlia” – hamali, măturători, tractorişti, şoferi – care sînt antrenaţi nemijlocit la evacuarea deşeurilor menagere solide de la populaţia or. Cimişlia.  

Taxe locale 2017

17-03-2017, 09:41

În conformitate cu Decizia nr. 8/5 din 12.2016 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la stabilirea taxelor locale în or.Cimişlia pentru anul 2017” http://cimislia.md/upload/actelocale/8.5.PDF și a Codului fiscal http://lex.justice.md/md/326971/ pentru anul 2015 începînd cu 1 ianuarie, au fost stabilite următoarele taxe locale aplicate pe teritoriul UAT Cimișlia :  Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Unitatea de măsură a cotei impozabile Termenul de plată  a) Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor  Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar d) Taxă de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală % Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii  Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar f) Taxă de piaţă Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar g) Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare % Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar h) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători  Numărul de unităţi de transport Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar i) Taxă pentru parcare Suprafaţa parcării Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar j) Taxă pentru parcaj Locul de parcaj Lei pentru fiecare loc de parcaj Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale k) Taxă pentru salubrizare Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcție  de apartament şi bloc sau casă la sol Lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale l) Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar Se acorda scutiri suplimentar decît cele prevăzute în art.295 Titlul VII din Codul Fiscal, art.4 (3) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VII a Codului Fiscal: La plata pentru Taxa pentru amenajarea teritoriului :   -100%  din marimea taxei anuale  pentru ONG;  - 75% din marimea taxei anuale pentru gospodarii ţărăneşti (de fermieri). La plata pentru Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii: - 100 % din mărimea taxei anuale pentru agenţii economici nouînregistraţi pe durata unui an din ziua înregistrării; - 25% din mărimea taxei anuale pentru staţiile de alimentare cu combustibil, care aparţin agenţilor economici cu sediul în or. Cimişlia. La plata pentru Taxa pentru parcare:   - 100% din marimea taxei anuale pentru Î.M.”Servicii publice Cimişlia” La plata pentru Taxa pentru dispozitive publicitare:   - 100 % din mărimea taxei anuale recalculate pentru suprafaţa şi perioada în care va fi afişată publicitatea socială. Plasarea publicităţii sociale va fi coordonată cu primarul oraşului Cimişlia. La plata pentru Taxa pentru salubrizare:  - conform Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru salubrizare de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimişlia cu modificările ulterioare.   În conformitate cu Decizia nr. 4/2 din 24.03.2015 aprobată de Consiliul Local ”Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru evacuarea deşeurilor de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Cimişlia”, începînd cu 01.05.2015:  Se acordă scutiri următoarelor categorii de cetăţeni: copiilor invalizi; invalizilor din războiul din a.1992 pentru integritatea ţării; participanţilor la al doilea război mondial 1939 – 1945; persoanelor invalide de gradul I ; operatorilor serviciilor de evacuare a deşeurilor menajere solide“Servicii Publice Cimişlia” – hamali, măturători, tractorişti, şoferi – care sînt antrenaţi nemijlocit la evacuarea deşeurilor menagere solide de la populaţia or. Cimişlia.