(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Impozitul funciar

Cota stabilită pentru impozitul funciar:

        1. Terenurile cu destinaţie agricolă:

a)  pentru toate terenurile, altele decît destinate fîneţelor şi păşunilor:

care au indicii cadastrali – 1,5 lei pentru un grad-hectar;

care nu au indicii cadastrali – 110,0 lei pentru un hectar;

b) pentru terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

care au indicii cadastrali – 0,75 lei pentru un grad-hectar;

care nu au indicii cadastrali – 55,0 lei pentru un hectar;

c)  pentru terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri, etc.) - 115 lei pentru un hectar de suprafaţă acvatică.

       2. Terenurile din intravilan:

a) terenurile pe care sînt amplasate în fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către consiliul orăşenesc ca loturi de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan):

  • în localităţile rurale – Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă şi Dimitrovca – 1,0 leu pentru 100 m.p.
  • terenurile atribuite de către consiliul orăşenesc ca loturi de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:
  • în oraşul Cimişlia – 2,0 lei pentru 100 m.p.

b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: în oraşul Cimişlia, în satele Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă şi Dimitrovca – 10,0 leu pentru 100 m.p.

       3. Terenurile din extravilan altele decît cele indicate în pct. 4, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – 70,0 lei pentru 100 m.p.

       4. Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producere, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – 350,0 lei pentru 100 m.p.