(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2021
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Decizia nr. 1/1 din 26.01.2021 Cu privire la corelarea bugetului or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/2 din 26.01.2021 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/3 din 26.01.2021 Cu privire la aplicarea la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/4 din 26.01.2021 Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/5 din 26.01.2021 Cu privire la tranzacția de împăcare la cererea de chemare în judecată înaintată de primarul or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Decizia nr. 1/6 din 26.01.2021 Cu privire la modificare și abrogare a Deciziilor Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 26.01.2021
Pagina
  Februarie 2021
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Decizia nr. 2/2 din 03.02.2021 Cu privire la costul unui metru ster de lemn de categoria IV – III – II – I, clasa nuielelor Decizie Consiliu Local 03.02.2021
  Decizia nr. 2/3 din 03.02.2021 Cu privire la completarea și modificarea Deciziei nr. 9/14 din 23.12.2020 “Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare” Decizie Consiliu Local 03.02.2021
  Decizia nr. 2/1 din 03.02.2021 Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a oraşului Cimișlia pentru perioada 2021 - 2025 Decizie Consiliu Local 03.02.2021
  Pagina
   Martie 2021
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Aprilie 2021
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Decizia nr. 3/11 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/24 din 14.04.2021 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile din or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/1 din 14.04.2021 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Primaria 14.04.2021
    Decizia nr. 3/2 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 2/10 din 04.03.2020 “Cu privire la aprobarea componenței Сonsiliului pentru Protecția Drepturilor Copilului” Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/3 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație și aprobarea regulamentului intern al comisiei de licitații în redacție nouă Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/4 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea Decizie nr. 3/20 din 27.05.2020 „Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc Cimișlia în instanțele de judecată” Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/5 din 14.04.2021 Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia” și modificarea unor decizii aferente administrării patrimoniului Decizie Primaria 14.04.2021
    Decizia nr. 3/6 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/7 din 14.04.2021 Cu privire la Strategia de Dezvoltare Comunitară a oraşului Cimișlia pentru perioada 2021 - 2025 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/8 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea Contractului de delegare a serviciilor de salubrizare Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/9 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului orașului Cimişlia pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/10 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementare a Programului ”Bugetul Inițiativelor Civice – 2021” în orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/12 din 14.04.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/13 din 14.04.2021 Cu privire la acceptarea cazangeriei pe biomasă în proprietatea unității administrative-teritoriale or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/18 din 14.04.2021 Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene (livadă) Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/14 din 14.04.2021 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/15 din 14.04.2021 Cu privire la inițierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, actualizarea, modificarea hotarelor și formarea prin separare a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/16 din 14.04.2021 Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare a dreptului de deținător de teren pe numele B.M. Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/17 din 14.04.2021 Cu privire la defrișarea și curățirea arborilor din teritoriul administrat de Primăria orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/19 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea hotarelor, aprobarea planului geometric, a bunurilor imobile proprietate privată, cu numerele cadastrale ... Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/20 din 14.04.2021 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/22 din 14.04.2021 Cu privire la vânzarea - cumpărarea și arenda terenurilor publice aferente construcţiilor agricole, agroindustriale Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/23 din 14.04.2021 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Decizia nr. 3/25 din 14.04.2021 Cu privire la modificarea Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 14.04.2021
    Pagina
     Mai 2021
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iunie 2021
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Decizia nr. 4/1 din 09.06.2021 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/2 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/3 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/4 din 09.06.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/5 din 09.06.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și gospodărirea în UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/6 din 09.06.2021 Cu privire la inițierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea și modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate publică a orașului Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/7 din 09.06.2021 Cu privire la vânzarea – cumpărarea, arenda terenurilor aferente construcţiilor agricole, industriale și terenurilor publice prin licitație publică cu strigare Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/8 din 09.06.2021 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casă cet. D.I. Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/9 din 09.06.2021 Cu privire la corectarea erorii comise în procesul evaluării în masă, la atribuirea în proprietate cet. C. M. a terenului cu nr. cadastral 290... Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/10 din 09.06.2021 Cu privire la aprobarea noii redacții a Regulamentului pentru pășunat și cosit în UAT orașul Cimișlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/11 din 09.06.2021 Cu privire la confirmarea entităţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare al ÎM “Servicii Publice Cimişlia” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/12 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/11 din 22.03.2019 “Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate cu mecanismele din dotarea ÎM “Servicii Publice Cimișlia”” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/13 din 09.06.2021 Cu privire la delegarea serviciului public de întreținere a câinilor fără stăpân Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/14 din 09.06.2021 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la ÎM “Servicii Publice Cimișlia” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/15 din 09.06.2021 Cu privire la raportul de activitate a ÎM “Servicii Publice Cimişlia” pentru anul 2020 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/16 din 09.06.2021 Cu privire la cererea prealabilă nr. 46 din 04.05.2021 înaintată de consilierul orăşenesc Cimişlia Gh. Răileanu împotriva Deciziei Consiliului orăşenesc nr. 3/24 din 14.04.2021 „Cu privire la transmiterea bunurilor imobile din oraşul Cimişlia” Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/17 din 09.06.2021 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în UAT orașul Cimişlia Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Decizia nr. 4/18 din 09.06.2021 Cu privire la instituirea comisiei privind predarea-primirea bunului imobil-teren cu numărul cadastral 2901304015 Decizie Consiliu Local 09.06.2021
      Pagina
       Iulie 2021
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Decizia nr. 5/1 din 21.07.2021 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia aprobat pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/2 din 21.07.2021 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru anul 2021 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/3 din 21.07.2021 Cu privire la inițierea actualizării și modificarea hotarului terenului, bun imobil proprietate a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/4 din 21.07.2021 Cu privire la darea în arendă a terenurilor publice din orașul Cimișlia prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/6 din 21.07.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/3 din 23.10.2020 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/8 din 21.07.2021 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe la IM Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/9 din 21.07.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT7-103 Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/10 din 21.07.2021 Cu privire la cererea în judecată înainată de OT Hîncești al Cancelariei de Stat Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Decizia nr. 5/11 din 21.07.2021 Cu privire la inițierea delimitării bunului imobil, teren aferent construcției de învățământ și educație Decizie Consiliu Local 21.07.2021
       Pagina
        August 2021
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Septembrie 2021
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Decizia nr. 5/5 din 21.07.2021 Cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a terenurilor UAT or. Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.09.2021
         Decizia nr. 5/7 din 21.07.2021 Cu privire la defrișarea arborilor Decizie Consiliu Local 23.09.2021
         Pagina
          Octombrie 2021
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Noiembrie 2021
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina
            Decembrie 2021
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Pagina