(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2016
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Februarie 2016
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Pagina
   Martie 2016
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Decizia nr. 1/3 din 03.03.2016 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/15 din 11.08.2015 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/4 din 03.03.2016 Cu privirea la îmbunătățirea administrării servicilor comunale Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/5 din 03.03.2016 Cu privire la stabilirea plății privind emiterea certificatului de urbanism și autorizațiilor de construire Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/6 din 03.03.2016 Cu privire la consultarea cetățenilor Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizie nr. 1/7 din 03.03.2016 Cu privire la formarea și transmiterea bunirilor terenuri proprietate publică Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/8 din 03.03.2016 Cu privire la retrocedarea imobilului confiscat și naționalizat, cetățeanului Bulat Ion Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/9 din 03.03.2016 Cu privire la inițierea formării, formarea, actualizarea și modificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/10 din 03.03.2016 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/11 din 03.03.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea și arenda terenurilor publice Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/12 din 03.03.2016 Cu privire la anularea și transmiterea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/13 din 03.03.2016 Cu privirea la vînzarea lotului de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/14 din 03.03.2016 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 9/12 din 18.11.2011 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/15 din 03.03.2016 Cu privire la tăierea arborilor de pe teritoriul primpriei Cimișlia Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/2 din 03.03.2016 Cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2016 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Decizia nr. 1/1 din 03.03.2016 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru a. 2015 Decizie Consiliu Local 03.03.2016
   Pagina
    Aprilie 2016
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Mai 2016
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Decizia nr. 2/5 din 23.05.2016 Cu privirea la stabilirea taxei p-u recoltarea ierbii Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/6 din 23.05.2016 Cu privire la mod. regul. p-u colectarea impozitelor Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/7 din 23.05.2016 Cu privire la atribuirea spaţiului locativ Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/8 dinn 23.05.2016 Cu privire la aprob. listei benef. Centrului Concordia Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/9 din 23.05.2016 Cu privire la modif. dec. nr. 6/10 din 10.08.2012 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/10 din 23/05.2016 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/11 din 23.05.2016 Cu privire la transmiterea patrimoniului Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/12 din 23/05.2016 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/13 din 23.05.2016 Cu privire la distribuirea soldului disponibil Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/15 din 23.05.2016 Cu privire la iniţierea şi formarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/16 din 23.05.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2.18 din 23.05.2016 Cu privire la aprobarea regul. de funcţionare a consil. Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/14 din 23.05.2016 Cu privire la modificarea dec. 8/2 din 25.08.2015, ajustarea tarifului Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/3 din 23.05.2016 Cu privire la aprobarea Planului Strategic local de acțiuni anticorupție și integritate, 2016-2020 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/1 din 23.05.2016 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru a. 2016 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/2 din 23.05.2016 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia pentru a. 2016 Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/3 din 23.05.2016 Cu privire la aprobarea planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Decizia nr. 2/4 din 23.05.2016 Cu privire la acordul de parteneriat cu reprezentanța Asociției obștești NEXUS Decizie Consiliu Local 23.05.2016
     Pagina
      Iunie 2016
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       Iulie 2016
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        August 2016
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Decizia nr. 3/1 din 10/08.2016 Cu privire la corelarea bugetului aprobat cu Legea de Stat Decizie Consiliu Local 10.08.2016
        Decizia nr. 3/2 din 10/08.2016 Cu privire la modificare abugetului orașului Cimișlia pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 10.08.2016
        Decizia nr. 3/3 din 10/08.2016 Cu privire la edificarea Monumentului în Memoria celor căzuți în Războiul din Afganistan Decizie Consiliu Local 10.08.2016
        Decizia nr. 4/1 din 30/08.2016 Cu privire la alocări din fodul de rezervă Decizie Consiliu Local 30.08.2016
        Decizia nr. 4/2 din 30/08.2016 Cu privire la darea în locațiune a unor bunuri Decizie Consiliu Local 30.08.2016
        Decizia nr. 4/3 din 30/08.2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere a fîșiilor forestiere Decizie Consiliu Local 30.08.2016
        Decizia nr. 4/4 din 30.08.2016 Cu privire la reorgnizarea și lichidarea instituțiilor publice Decizie Consiliu Local 30.08.2016
        Pagina
         Septembrie 2016
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Decizia nr. 5/3 din 23/09.2016 Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/5 din 23/09.2016 Cu privire la atribuirea spațiilor locative Decizie Primaria 23.09.2016
         Decizia nr. 5/6 din 23/09.2016 Cu privire la gradul de pregătire a instituțiilor preșcolare Decizie Primaria 23.09.2016
         Decizia nr. 5/7 din 23/09.2016 Cu privire la casarea unor bunuri Decizie Primaria 23.09.2016
         Decizia nr. 5/8 din 23/09.2016 Cu privire la rezultatele Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/9 din 23/09.2016 Cu privire la inițierea, formarea, anularea, actualizarea șimodificarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/10 din 23/09.2016 Cu privir ela anulare și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/11 din 23/09.2016 Cu privire la transmiterea terenului aferent clădirii muzeului raional Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/13 din 23/09.2016 Cu privire la reconstituirea zonei istorice vechi Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/14 din 23/09.2016 Cu privire la modificarea dec. 8/2 din 25.08.2015, ajustarea tarifului pu evacuarea, epurarea apelor reziduale Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 5/15 din 23/09.2016 Cu privire la examninarea cererii prealabile din 14.09.2016 Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         Decizia nr. 6/1 din 28/09.2016 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 28.09.2016
         Pagina
          Octombrie 2016
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Noiembrie 2016
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina
            Decembrie 2016
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Decizia nr. 8/2 din 01/12.2016 Cu privire la aprobarea organigramei statelor de personal Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/1 din 01/12.2016 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bug. a.2016 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/3 din 01/12.2016 Cu privire la modificarea bugetului pu a. 2016 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/4 din 01/12.2016 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/5 din 01/12.2016 Cu privire la stabilirea taxelor locale, a. 2017 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/6 din 01/12.2016 Cu privire la taxa pentru terenurile publice Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/7 din 01/12.2016 Cu privire la arenda anuală pentru terenurile publice Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/8 din 01/12.2016 Cu privire la stabilirea plăţii pu certificatul de urbanism Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/9 din 01/12.2016 Cu privirea la modificarea contractului de arendă, nr. 227 din 21.01.2011 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/10 din 01/12.2016 Cu privire la casarea unor bunuri de la L.T. Mihai Eminescu Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/11 din 01/12.2016 Cu privire la modificarea dec. nr. 7/16 din 11.08.2015 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/12 din 01/12.2016 Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie cu strigare Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/13 din 01/12.2016 Cu privire la susţinerea Serviciilor Publice Cimişlia Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/14 din 01/12.2016 Cu privire la stabilirea impozitului funciar şi bunuri imobiliare, a. 2017 Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/15 din 01/12.2016 Cu privire la iniţierea, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/16 din 01/12.2016 Cu privire la corectarea sectoarelor de teren atribuite pentru construcţia caselor de locuit Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/17 din 01/12.2016 Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda ternurilor publice şi aferete construcţiilor Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 8/19 din 01/12.2016 Cu privire la Memorandumul de parteneriat cu ALDA Decizie Consiliu Local 01.12.2016
            Decizia nr. 9/3 din 22/12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/1 din 22.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului, prima lectură Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/2 din 22.12.2016 Cu privire la autoturismele de serviciu Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/4 din 22.12.2016 Cu privire la reorganizarea instituțiilor din Bogdanovca-Veche Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/5 din 22.12.2016 Cu privire la transmiterea unor terenuri Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/6 din 22.12.2016 Cu privire la corelarea bugetului or. cu Legea bugetului de Stat, a. 2016 Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/7 din 22.12.2016 Cu privire la acceptarea proiectelor de execuție pu reparația L.T. M. Eminescu Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/8 din 22.12.2016 Cu privire la transmiterea patrimoniului or. Cimișlia către Î.M. Servicii Publice Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Decizia nr. 9/9 din 22/12.2016 Cu privire la ajustarea tarifului la apă Decizie Consiliu Local 22.12.2016
            Pagina