(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2018
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Februarie 2018
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Decizia nr. 1/1 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea raportului prvind executarea bugetului pentru a. 2017 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/2 din 16.02.2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/4 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind perceperea taxei pentru evacuarea deșeurilor Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/6 din 16.02.2018 Cu privire la delimitarea în mod selectiv și actualizarea, modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/8 din 16.02.2018 Cu privire la ordinea priorității de construcție și reparație a drumurilor Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/9 din 16.02.2018 Cu privire la anularea și atribuirea sectoarelor de teren pentru construcția caselor de locuit Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/10 din 16.02.2018 Cu privire la vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/11 din 16.02.2018 Cu privire la corectarea denumirilor de străzi Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/12 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea contractului de muncă între CO și managerul Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/13 din 16.02.2018 Cu privire la antrenarea șomerilor din orașul Cimișlia la lucrări publice în a. 2018 Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/14 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenurilor, în scopul construcției drumului M3 Decizie Primaria 16.02.2018
  Decizia nr. 1/15 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului Ghișeului de informare și prestări servicii Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/17 din 16.02.2018 Cu privire la transmiterea către Î.M. Serivicii Publice Cimișlia un teren agricol din extravilanul orașului Decizie Primaria 16.02.2018
  Decizia nr. 1/18 din 16.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirului orășenesc Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Decizia nr. 1/19 din 16.02.2018 Cu privire la Regulamentul de funcționare a Centrului social Concordia Decizie Consiliu Local 16.02.2018
  Pagina
   Martie 2018
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Aprilie 2018
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Decizia nr. 2/1 din 18.04.2018 Cu privire la modificarea bugetului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/2 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea cofinanţării în cadrul Programului SOLIDARITY Fund PL Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/3 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea listelor de inventariere a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/4 din 18.04.2018 Cu privire la darea în locaţiune a încăperilor neutilizate Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/5 din 18.04.2018 Cu privire la cererea cet. Cazacu Emilian Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/6 din 18.04.2018 Cu privire la delegarea serviciilor publice Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/7 din 18.04.2018 Cu privire la eliberarea ordinului de repartiţie Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/8 din 18.04.2018 Cu privire la delimitarea, actualizarea, modificarea hotarelor bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/9 din 18.04.2018 Cu privire la tăierea arborilor din teritoriul primăriei Cimişlia Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/10 din 18.04.2018 Cu privire la corectarea erorilor cadastrale comise la evaluarea masivă Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/11 din 18.04.2018 Cu privire la vînzarea+cumpărarea şi arenda terenurilor publice prin licitaţie cu strigare Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/12 din 18.04.2018 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/13 din 18.04.2018 Cu privire la aprobarea obligaţiunilor privind gospodărirea oraşului Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Decizia nr. 2/14 din 18.04.2018 Cu privire la scutirea de plata părintească Decizie Consiliu Local 18.04.2018
    Pagina
     Mai 2018
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Decizia nr. 3/1 din 07.05.2018 Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia 2018 Decizie Primaria 07.05.2018
     Decizia nr. 3/2 din 07.05.2018 Cu privire la modificarea regulamentului activității comerciale Decizie Consiliu Local 07.05.2018
     Decizia nr. 3/3 din 07.05.2018 Cu privire la participarea la Programul operațional comun România-Moldova, 2014-2020 Decizie Consiliu Local 07.05.2018
     Pagina
      Iunie 2018
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Decizia nr. 4/1 din 25.06.2018 Cu privire la modificarea bugetului orașului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/2 din 25.06.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/3 din 25.06.2018 Cu privire la comisia de licitații Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/5 din 25.06.2018 Cu privire la cererea cet. Cazacu Vitalie Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/6 din 25.06.2018 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/7 din 25.06.2018 Cu privire la stabilirea zonelor silvice de amplasare a stupinelor Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/8 din 25.06.2018 Cu privire la initierea, delimitarea, actualizarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/9 din 25.06.2018 Cu privire la vînzarea, cumpărarea, arenda prin licitații cu strigare Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/10 din 25.06.2018 Cu privire la acordarea concediului secretarului consiliului Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/11 din 25.06.2018 Cu privire la corectarea ordinului de repartiție a spațiului locativ Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/12 din 25.06.2018 Cu privire la tăierea arborilor de pe teritoriul primăriei Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/13 din 25.06.2018 Cu privire la cererea Episcopului Uniunii Bisericilor Penticostale Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/14 din 25.06.2018 Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/15 din 25.06.2018 Cu privire la colectarea materialelor nocive Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Decizia nr. 4/16 din 25.06.2018 Cu privire la darea în concesiune a încăperilor neutilizate Decizie Consiliu Local 25.06.2018
      Pagina
       Iulie 2018
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        August 2018
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Decizia nr. 7/1 din 09.08.2018 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului pentru 6 luni a a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
        Decizia nr. 7/2 din 09.08.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a or. Cimișlia pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
        Decizia nr. 7/3 din 09.08.2018 Cu privire la modificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 09.08.2018
        Decizia nr. 7/4 din 09.08.2018 Cu privire la darea în concesiune a încăperilor și a terenurilor neutilizate Decizie Consiliu Local 09.08.2018
        Decizia nr. 7/5 din 09.08.2018 Cu privire la transmiterea masei lemnoase provenite de la gestionarea fondului silvic și a zonelor verzi Decizie Consiliu Local 09.08.2018
        Decizia nr. 7/6 din 09.08.2018 Cu privire la participarea or. Cimișlia la inițiativa Convenției Primarilor Decizie Consiliu Local 09.08.2018
        Pagina
         Septembrie 2018
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Octombrie 2018
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Decizia nr. 8/1 din 11.10.2018 Cu privire la modificarea bugetului pu a. 2018 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/2 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru a. 2019 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/3 din 11.10.2018 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului pentru a. 2018 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/4 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea indemnizațiilor de conducere pentru funcțiile didactice Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/5 din 11.10.2018 Cu privire la stabilirea plății anuale inițiale pentru arenda terenurilor publice pentru a. 2019 Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/6 din 11.10.2018 Cu privire la stabilirea plății anuale pentru folosirea terenurilor proprietate publică Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/7 din 11.10.2018 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/8 din 11.10.2018 Cu privire la inițierea delimitării și delimitarea în mod selectiv a proprietății publice Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/9 din 11.10.2018 Cu privire la anularea prevederii de dare în arendă a Iazului Japari Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/10 din 11.10.2018 Cu privire la corectarea erorii comisie în timpul executării lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/11 din 11.10.2018 Cu privire la corectarea prețului de vînzare-cumpărare a terenului aferent construcției, Cilmentrans Grup, SRL Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/12 din 11.10.2018 Cu privire la vînzare-cumpărare și arenda terenurilor publice prin licitație cu strigare Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/13 din 11.10.2018 Cu privire la efecturea lucrărilor de tăiere din păduri și fîșii forestiere de protecție Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/14 din 11.10.2018 Cu privire la edificarea Monumentului ostașilor care au căzut pentru neam și țară Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/15 din 11.10.2018 Cu privire la reprezentarea Consiliului orășenesc în judecată Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/16 din 11.10.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Decizia nr. 8/17 din 11.10.2018 Cu privire la primirea în proprietate publică bunurile transmise de către PNUD Moldova Decizie Consiliu Local 11.10.2018
          Pagina
           Noiembrie 2018
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina
            Decembrie 2018
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Decizia nr. 9/1 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru 2019, prima lectură Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/2 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea impozitului funciar și impozitulpe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/3 din 18.12.2018 Cu privire la stabilirea plății pentru emiterea documentelor de urbanism Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/4 din 18.12.2018 Cu privire la completarea statutului Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/5 din 18.12.2018 Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2019, lectura a II Decizie Primaria 18.12.2018
            Decizia nr. 9/6 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind limita de parcurs a automobilelor de serviciu Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/7 din 18.12.2018 Cu privire la activitatea Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/8 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/3 din 21.12.2017, Piața comercială Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/10 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea nr. 9/10 din 11.10.2018 Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/11 din 18.12.2018 Cu privire la delegarea serviciului public de gestionare a deșeurilor solide Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/12 din 18.12.2018 Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice la Î.M. Servicii Publice Cimișlia Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/13 din 18.12.2018 Cu privire la trecerea la rebut a bunurilor uzate din cadrul instituțiilor preșcolare Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/14 din 18.12.2018 Cu privire la inițierea și delimitarea bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/15 din 18.12.2018 Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/16 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate, urbanism, amenajare a teritoriului Decizie Consiliu Local 18.12.2018
            Decizia nr. 9/9 din 18.12.2018 Cu privire la modificarea regulamentului privind colectarea taxei de salubrizare Decizie Primaria 18.12.2018
            Pagina