(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

ANUNȚURI licitații

 • Licitații 2022
 • Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 24.05.2022, la ora 11.00, în Casa de Cultură din or. Cimișlia, a licitației cu strigare pentru vânzarea și locațiunea bunurilor publice

  ANUNȚ

  Publicat în monitorul oficial nr. 135-140 (8179-8184) din 6 mai 2022, pag. 138

  Vînzare:

  V 2022-02/08-3.1./2022-III Teren aferent obiectivului comercial, prestări servicii, 0,0704 ha, nr. cadastral 2901305491, or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru f/n. preț de expunere - 500 000 lei.

  V 2022-02/08-3.2./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,1393 ha, nr. cadastral 2901304454, or. Cimișlia, str-la Sfînta Maria 3. Preț de expunere - 500 000 lei.

   V 2022-02/08-3.3./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,0066 ha, nr. cadastral 2901304876, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun f/n. Preț de expunere – 16 000 lei.

   V 2022-02/08-3.4./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,0078 ha, nr. cadastral 2901304877, or. Cimișlia str-la Sfînta Maria 11. Preț de expunere – 20 000 lei.

  V 2022-02/08-3.5./2022-III Teren aferent obiectivului comercial, prestări servicii, 0,0022 ha, nr. cadastral 2901304875, or. Cimișlia str. C. Stamati f/n. Preț de expunere – 20 000 lei.

  V 2022-02/08-3.6./2022-III Teren aferent obiectivului destinat locuinței, 0,005 ha, nr. cadastral 2901304871, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun f/n. Preț de expunere – 20 000 lei.

   V 2022-02/08-3.7./2022-III Teren pentru amplasarea garajelor, 0,0024 ha, nr. cadastral 2901304799, or. Cimișlia str. Șt. Cel Mare f/n. Preț de expunere – 20 000 lei.

  V 2022-02/08-3.8./2022-III Teren pentru amplasarea garajelor, 0,0024 ha, nr. cadastral 2901304575, or. Cimișlia str. Șt. Cel Mare f/n. Preț de expunere – 20 000 lei.

   V 2022-02/08-3.9./2022-III Teren pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, 2,64 ha, nr. cadastral 2912111090, bonitate 620 extravilan sat Bogdanovca Veche. Preț de expunere – 250 000 lei.

  Locațiune încăperi:

  L 2018 - 2/4 ȘTcM14 Încăpere, 10,5 m2 , or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 14, nr. 9 din planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expus lunar – 5000 leiL 2018 - 2/4 ȘTcM14 Încăpere, 14,5 m2 , or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 14, nr. 10 din planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expus lunar – 6000 leiL 2018 - 2/4 ȘTcM14 Încăpere, 17,2 m2 , or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 14, nr. 6 din planul clădirii, sediul primăriei, parter. Termen – 3 ani. Preț expus lunar – 7000 lei

  Solicitanții pot participa la licitația cu strigare după achitarea taxei de participare, achitarea acontului și depunerea cererei de participare. Taxă de participare: a) pentru loturi ,,vânzare" – 1200 lei pentru personae juridice și 600 lei pentru personae fizice; b) pentru ,,locațiune" – 600 lei pentru persone juridice și 300 lei pentru persoane fizice.

  Acont : 10 % din prețul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimișlia , IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial

  MD05TRPDAZ371210B03064AB - pentru vînzarea terenurilor publice;

  MD25TRPDAZ142320A10879AA – pentru locațiunea încăperilor;

  MD33TRGDAZ14514229010000 – pentru taxa de participare.

  Termenul limită de depunere a cererii și familizarea cu bunurilor expuse - data de 23.05.2022 ora 11.00.

  Informație suplimentară: pe pagina web a primăriei or. Cimișlia www.cimișlia.md  telefon 078160167.

   

   

 • Licitații 2021
 • Licitații anul 2020
 • Licitații anul 2019
 • Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 04.01.2019, la ora 11.00. în incinta Primăriei or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, licitației cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice

   

  Vînzare:

  1-V Teren agricol, 1,7682 ha, intravilanul or. Cimișlia. Nr. Cadastral 2901307348. Preț-150 000 lei. 2-V Cazangeria școlii polivalente și construcții adiacente, n.c 2901304018. Suprafața terenului 0,2547 ha. Suprafața la sol a construcției principale- 426,7 m.p., suprafața totală a încăperilor 514,7 m.p. construcția  accesorie (garajelor). La sol: 140,7 m.p. suprafața totală a încăperilor: 129,7 m.p. Preț -1500000 lei. 3-V Teren 0,102 ha n.c. 2901310389,  str. Cetatea Albă, f/n, destinația-amenajare, cu condiția permutării rețelelor inginerești din contul cumpărătorului, preț - 250 000 lei. 4-V Teren pentru construcții, 0,08 ha, n.c. 2901305423, str. Suveranității, f/n. Terenul se vinde cu condiția permutării rețelei de gazoduct de presiune medie din contul cumpărătorului pînă la începerea lucrărilor de construcție, preț - 120 000 lei. 5-V Teren agricol, 0,15 ha , nr cadastral 2940104110, s. Dimitrovca, preț - 8 000 lei.6-V Teren 0,0024 ha, str. Ștefan cel Mare, n.c. 2901304798. Preț:10000 lei. 7-V Teren public, domeniul privat, 0,0229 ha, nr. Cadastral 2901305430, situat în strada Ștefan cel Mare, f/n. Destinație- pentru construcții. preț - 60 000 lei. 8-V Teren public, domeniul privat, suprafața 0,0268 ha, nr. Cadastral 2901305429, situate în strada Ștefan cel Mare, f/n. adiacent construcției proprietate private cet. Negară Iurie. Destinație- pentru construcții. Preț- 65000 lei.

  Arenda funciară:

  1-A Teren 1,1399 ha, extravilanul or. Cimișlia, n.c. 2901203053, b-62, destinație agricolă (grădină),  termen - 5 ani. Preț 2200 lei/an. 2-A Teren public, domeniul public, suprafața de 0,63 ha, situate în extravilanul or. Cimișlia, adiacent  serviciului special pentru Influențe Active asupra proceselor Hidrometeorologice, nr. Cadastral 2940104107, destinație- agricol. Preț- 1000 lei/an.3-A Teren 0,03 ha, intravilanul or. Cimișlia, adiacent sectorului n.c. 2901315128 str. Teilor nr. 2/5, în scopul amenajării, termen- 5 ani, preț - 2000 lei/an.  4-A Bazin acvatic, 1,11 ha, contur 2982, 2915, extravilanul s. Dimitrovca, termen – 3 ani, preţ – 1900 lei/an.

  Locațiune (chirie) încăperi:

  1-L Încăpere nr.5, suprafața 12,6 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 650 lei/lună. 2-L Încăpere nr.6, suprafața 59,67 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 3000 lei/lunar. 3-L Încăpere nr.8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, suprafața totală 47 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani, preț - 2500 lei/lună.4-L Biroul nr. 10 din primăria or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, suprafața 14,5 m2, termen 3 ani. Preț-1600 lei/lună.5-L Biroul nr.11 din primăria or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, suprafața 10,5 m2.Preț: 1200 lei-lună. Termen: 3 ani.

  Notă: Încăperile expuse la licitaţie vor fi folosite pentru oficii, dar nu ca instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare, restaurante, baruri cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare.

  Taxă de participare :a) loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice; c) loturi « locaţiune » - 100 lei. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia  IDNO 1006601000037,cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial MD79TRGDAZ14221129010000 (taxa de participare), MD05TRPDAZ371210B03064AB (pentru vânzare bunuri publice), MD27TRGDAZ14152229010000 (pentru arendă terenuri agricole), MD26TRGDAZ14153329010000 (pentru arendă terenuri cu altă destinaţie decât cea agricolă), MD25TRPDAZ142320A10879AA (pentru locaţiune încăperi).

  Termenul limită de depunere a cererii – ora 11.00, 03 ianuarie 2019.

  Modul şi termenul de achitare a costului bunurilor de vânzare:

  a) integral, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul nu mai mare de 50000 lei;

  b) în rate, în termen de până la 6 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 50 procente, inclusiv acontul, în timp de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul de la 50000 lei până la 150000 lei;

  c) în rate, în termen de până la 12 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 30 procente, inclusiv acontul, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul mai mare de 150000 lei.

  Modul şi termenul de achitare a costului altor bunuri - în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

  Famializarea cu bunurile expuse se poate face în zilele lucrătoare începănd cu ziua publicării şi până la ora 11.00,  3 ianuarie 2019.

  Informații suplimentare: telefon (0241) 21082, 22848, 22187, 060859906 web: www.cimişlia.md, e-mail: viceprimar.economie@cimislia.md, patrimoniu@cimislia.md

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Anunț licitație "cu strigare"

  Vă informăm că în perioada 19 - 23 noiembrie 2018, sunt expuse licitației "cu strigare", pe piața reglementată a Bursei de Valori, în pachet unic acțiunile proprietate publică de stat din S.A. "Drumuri - Cimișlia", str. N. Iorga, 106, în număr de 2 210 695 unități (99,637%) la prețul inițial de 10,000 lei pentru o acțiune.

  Comunicatul informativ este publicat în Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 384-395 din 12.10.2018.

  link: 

  http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Monitorul%20Oficial%20Nr.%20384-395.pdf

 • Licitații anul 2018