(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Se va efectua „Reparația capitală a Blocului Claselor de Învățămînt Primar de la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”” din orașul Cimișlia

19-02-2019, 13:33

Primăria or. Cimișlia și Agenția de Implimentare a sub-proiectului au obținut finanțare nerambursabilă pentru implimentarea sub-proiectului „Lucrări civile la Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”” din or. Cimișlia în cadrul Proiectului „Reforma Învățămîntului în Moldova”. Astfel, se va efectua  „Reparația capitală a Blocului Claselor de Învățămînt Primar de la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”” din orașul Cimișlia.

Beneficiarii sub-proiectului vor implimenta sub-proiectul „Lucrări civile la INSTITUȚIA Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Cimișlia”, cu asistența FISM.

Costul estimativ al sub-proiectului este de 12 120 294,27 lei (doisprezece milioane una sută douăzeci mii două sute nouăzeci și patru lei 27 bani), echivalent  cu 708 793,00 (șapte sute opt mii șapte sute nouăzeci și trei dolari SUA 00 centi).

FISM va contribui la implimentarea sub-proiectului prin acordarea unui grant, ce nu va depăși suma de 11 500 000,00 lei, echivalent cu 672 519, 00 dolari SUA. Beneficiarii sub-proietului vor acoperi diferența între costul sub-proiectului și suma grantului alocată de FISM, contribuind la implimentarea sub-proiectului, din contribuția comunității, cu suma de 620 294,27 lei.

Acest proiect este finanțat baza Legii nr. 129 din 07 iulie 2017 privind ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Asistența tehnică – Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM).