(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

A fost aprobată componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Cosiliului orășenesc Cimișlia

27-11-2019, 12:16

În data de 18 noiembrie 2019, a avut loc ședința extraordinară a Consiuliului orășenesc Cimișlia, astfel au fost constituite 4 comisii consultative de specialitate ale Cosiliului orășenesc Cimișlia:

1.1 Comisia pentru probleme economico - financiare și investiții;

1.2 Comisia pentru probleme de urbanism, agricultură, industrie și protecție a mediului;

1.3 Comisia pentru problemele gospodăriei și serviciilor comunale, amenajării teritoriului și transportului;

1.4 Comisia pentru probleme de drept și disciplină, învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică și culte.

Totodată, a fost aprobată componența numerică a comisiilor, în număr de 7 persoane în fiecare comisie.

Pentru detalii accesați decizia nr. 7/1 din 18.11.2019: http://cimislia.md/upload/actelocale/Decizia%207.1%20din%2018.11.2019.pdf

Ținem să vă informăm, că odată cu validarea candidaților supleanți vor intereveni unele modificări cu privire la componența comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Cimișlia.