(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Adresare de Anul Nou 2018

02-01-2018, 08:34

  Cimișlieni! Trăim o viață tot mai accelerată, chiar și acum mulți dau like-uri, pe rețelele de socializare se trimit, se răspîndesc o mulțime de videoclipuri prefabricate cu felicitări.

Ne prinde și pe noi procesul de globalizare, problema este să ne integrăm eficient, să ne acomodăm și să putem expluata beneficiile globalizării. Mă refer la economie, la migrație, schimbări climatice, mod de viață și la alte domenii.

Concetățenii noștri au invadat piața muncii în diferite țări ale lumii, cu scopul de a-și asigura bunăstare și trai decent, și au nimerit într-un mediu nou, diferit de cel de acasă.

Este grav că cei, pe care poporul a pus speranța că îl va salva de sărăcie, s-au manifestat  ca  pioneri ai globalizării, dar în domenii absolut nedorite, precum corupția transfrontalieră, evaziunea fiscală, spălare de bani, delapidări în proporții naționale prin privatizări ilicite, scheme obscure și furtul din sistemul financiar bancar al țării, încununate cu furtul Miliardului și transmiterea în concesiune a Aeroportului, parazitarea pe remitențele și granturile primite de peste hotare cu lipsa interesului de a pune în aplicație măsuri efective pentru relansarea economică, stoparea migrației și combaterea sărăciei.  

 În anul 2017 situația s-a agravat și mai mult, nu s-a găsit Miliardul, nu sînt ilucidate circumstanțele și beneficiarii concesionarii Aeroportului, s-a manifestat dubios Președintele țării, a fost modificat sistemul electoral în favoarea guvernării, administrația publică centrală a devenit și mai ineficientă, ruptă de realități, politizată, s-au practicat  aresturi și presiuni asupra primarilor, s-a organizat un referendum straniu privind demisia primarului Dorin Chirtoacă, a fost numit în funcție, prin violarea principiilor constituționale, primarul interimar al capitalei, au fost decepționați partenerii nostri de dezvoltare.         

Pe lîngă politizarea administrației publice, cînd unele localități sînt favorizate, iar altele defavorizate în dependență de opțiunile politice manifestate în scrutinele electorale, cînd deputații din parlament și primarii sînt determinați să treacă masiv la partidul de guvernare, cetățenii țării sînt  descriminați și pe principii etnice, mă refer la finanțarea derizorie a localităților din bugetul național la un locuitor, în comparație cu ATO Gagauzia, care are finanțarea cel puțin dublă la un locuitor, comparativ cu restul populației țării.

Sînt premize că în anul electoral 2018 fenomenele negative enumerate se vor exagera pînă la absurd și vor deveni vizibile și pentru cei mai neinițiați și creduli cetățeni, că va fi amenințat și mai mult pluralismul politic, că țara va fi împinsă spre izolare.

Confruntarea noastră în anul 2017  cu compania transnațională Lucoilul, care a construit în centrul orașului Cimișlia o stație de alimentare a automobilelor cu combustibil fără autorizație de construire, a confirmat imposibilitatea protejării interesului public în Republica Moldova, a demonstrat că toate instituțiile statului, inclusiv sistemul judecătoresc, sînt aservite intereselor obscure.

Statul este incapabil de a asigura respectarea legii, a interesului public, a principiilor democratice, a securității, este incapabil de a controla migrația în accelerare, inclusiv în mediul de afaceri cu plecarea capitalului, de a stopa sărăcirea țăranilor, a pierderii de către ei a pămîntului, țăranii au fost și sînt înpinși să-și vîndă pămîntul pe un preț de nimic, fără dotațiile necesare pentru supravețuire în condițiile pieței libere globalizate.

 În această situație, autoritățile centrale doar înăspresc presiunea asupra societății civile, asupra cetățeanului și cred că în anul 2018 fenomenele negative menționate vor grăbi maturizarea spiritului civic, trezirea responsabilității personale pentru viitor.

În pofida guvernării defectuoase, în anul 2017 s-au atestat și careva progrese în economia națională, în raportul dintre administrația centrală și cea locală, precum descentralizarea parțială a fondului rutier, dar fenomenele negative și problemele nerezolvate se acumulează și se agravează în proporții mai mari și într-un timp cu mult mai rapid.

Așa nu se mai poate de trăit! Trebue să se întreprindă ceva radical.

Din soluțiile radicale care ar putea da un efect mai rapid și sigur, consider că ar fi Unirea. La aceste concluzii ne impinge și Centenarul Unirii, dar și succesele Romaniei în comparație cu situația din Republica Moldova. Unirea este șansa noastră de a ieși din această criză și de a scoate cetățenii din decepția interminabilă, de a-i posta în condiții comparabile cu cetățenii statelor Uniunii Europene.

Orașul Cimișlia a depus și în anul 2017 eforturi mari pentru satisfacerea intereselor publice, pentru a face față concurenței cu orașele din vecinătate.  Avem de muncit mult în scopul asigurării unui mediu atractiv și a unei imagini atractive a orașului pentru investiții, dar și pentru confortul cetățenilor.

A fost depășită situația de criză care, mai mulți ani la rînd afectase dur serviciile comunale acordate cetățenilor și sîntem în proces de relansare a întreprinderii municipale „Servicii Publice Cimișlia”. În bugetul anului 2018 am prevăzut bani pentru recultivarea gunoiștii orășenești, construcția unei secții pentru producerea peleților, dezvoltarea pieței comerciale orășenești. Continuăm înbunătățirea stării tehnice, materiale a tuturor instituțiilor subordonate. În anul 2018, va fi continuată realizarea proiectelor, prevăzute de planul strategic de dezvoltare, în toate domeniile și în primul rînd a proiectelor de relansare a economiei, de fortificare a bazei veniturilor proprii și de dezvoltare a infrastructurii localităților.

 În luna februarie la Adunarea generală vom raporta cetățenilor rezultatele activității în anul 2017 și sarcinile pentru anul 2018.

 La cumpăna anilor mă adresez celor ce muncesc peste hotare, ori vor să plece la muncă peste hotare, în deosebi către tinerii ai căror părinți muncesc deja peste hotare, să cantărească bine dacă este benefică plecarea lor și cu ce poate rezulta plecarea pentru viitorul lor și a copiilor lor?

 Sînt optimist și vă chem să ne implicăm și să contribuim cu toții mai activ la edificarea societății civile responsabile și a instituțiilor statului bazate pe principii democratice, valori europene, cu temelii sănătoase, să realizăm măsuri ferme, efective pentru a schimba situația în bine în cel mai scurt timp posibil.

Vă felicit pe toți cu sărbătorile de iarnă, cu sosirea Noului An! Vă doresc sanatate, bunăstare familiilor, mai multă implicare, optimism și încredere în forțele noastre, vă doresc mai multe prilejuri de bucutrie și fericire!

Cu drag,

Primarul  de Cimișlia                                           Gheorghe Răileanu