(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea: Construcția Tîrgului de animale din or. Cimișlia prin procedura de achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri

18-04-2019, 14:16

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Construcția Tîrgului de animale din or. Cimișlia

prin procedura de achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri

 

  1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cimișlia
  2. IDNO: 1007601005914
  3. Adresa:or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14
  4. Numărul de telefon/fax: (0241)2-10-81; fax: (0241)2-57-39
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:achizitii@cimislia.md; cimislia.md
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
  7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

Pentru detalii accesați link-ul:

http://cimislia.md/ro/page/primaria/achizitii-publice-locale/anunturi-achizitii-publice