(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

ANUNȚUL PUBLIC privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică în data de 05 august 2019

24-07-2019, 15:09

ANUNȚUL PUBLIC

privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și

participarea la dezbaterea publică

Primăria orașului Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare, 14, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea

consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru amplasarea proiectului Lacul de acumulare a apei din rîul Cogîlnic „Documentația (studiul) de impact asupra mediului pentru reabilitarea funcțiilor zonei umede în lunca rîului Cogîlnic, prin construcția lacului de acumulare”, pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale a orașului Cimișlia, raionul Cimișlia (primăria orașului Cimișlia).

Documentația este elaborată de către Gheorghe Răileanu, Dionisie Prodanov, Nicolae Hristov  or. Cimișlia b-dul Ștefan cel Mare, 14, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin Avizul  la programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului nr. 1038 din 05.04.2019 de către Agenția de Mediu a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

  • sediul Agenției de Mediu mun. Chișinău, str. Albișoara, 38.
  • sediul Primăria Cimișlia, bd-ul Ștefan cel Mare, 14, anticamera tel 024122187; 024125739; 067408600.

în zilele de luni-vineri; între orele 08.00 – 17.00 .

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele pagini  web oficiale:

www.cimislia.md;

- link: http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/documentatia-studiu-de-impact-asupra-mediului-

- link: http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Documenta%C8%9Bia%20

Iazul%20lui%20Iepure.%20Evaluarea%20Impactului%20Asupra%20Mediului.%203.0_compressed.pdf

Dezbaterea publică asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, va avea loc în sala de ședințe a primăriei Cimișlia, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14, în data de 05 august 2019, începând cu orele 10.00.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Data afișării anunțului 24 iulie 2019.