(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Bine ai venit, ALDA la Cimişlia

03-03-2017, 18:09

   Astăzi, 3 martie, 2017 în oraşul Cimişlia a avut loc un eveniment de o importanţă majoră. A fost deschis biroul ALDA (The European Association for Local Democracy) în Republica Modova, şi primul birou e la Cimişlia. Acest fapt va favoriza indirect imaginea oraşului nostru per ansamblu. La inaugurarea biroului Agenţia Democratică din Moldova au participat personalităţi de valoare ca Oriano Otocan, Preşedinte ALDA, Gheorghe Răileanu, Primarul or. Cimişlia, Tatiana Badan, Peşedinta CALM, Dorin Chirtoacă, Primarul or. Chişinău, Mihai Olărescu, Preşedintele raionului Cimişlia, Maria Culeşov, Directorul Agenţiei de Dezvoltare Sud, precum şi delegaţi de la mai multe ambasade europene, de asemenea au fost prezenţi de la Ministerul Culturii al Republicii Moldova cît şi numeroşi coordonatori de proiecte culturale implimentate la noi în ţară. Ceremonia a început cu luări de cuvînt după care a fost semnat Memorandul de Înţelegere între ALDA şi Primăria or. Cimişlia. Evenimentul în sine a cuprins cele mai importante subiecte legate de cultură, turism şi dezvoltare. Cu paşi mici, dar încrezuţi transform Cimişlia în oraş European.

Iată planul de acţiuni pentru anul 2017 a Agenţiei Democratice din Moldova:

1.  Punerea în aplicare a proiectelor comune cu partenerii ALDA și alte părți interesate relevante cu privire la subiecte-cheie.

2.   Stabilirea unor canale de cooperare relevante cu ALDA, OSC și alte părți interesate relevante.

3.  Promovarea ALDA în mass-media.

4. Stabilirea sinergiilor cu rețeaua ALDA.

5. Implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Educației, Cancelariei de Stat a Guvernului, Academiei de Administrare Publică, comisiile parlamentare: "Drepturile omului şi relaţii interetnice " și „Administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” pentru organizarea și desfășurarea unuri cursuri de perfecționare continuă a funcționarilor din administrația publică locală și a consilierilor locali.

6. Efectuarea de schimburi prin promovarea cooperării intercomunitare la nivel internațional, în special relațiile de înfrățire cu localități din Franța, Polonia, România, Ucraina și alte țări europene. Utilizarea eficientă a experienței de integrare europeană și implementarea acesteia în Moldova pe plan local.

7. Promovarea turismului rural și cultural ca modalitate de a promova cunoașterea reciprocă între țările UE și Moldova, pentru înțelegerea și dezvoltarea capacității administrative a comunităților locale.

8. Organizarea de stagii pentru funcționarii publici, aleși locali și alți angajați din administrația publică în țările din europa.

9. Organizarea de cursuri de instruire gratuite / achitate modest, franceză și engleză.

10. Promovarea diplomației populare, inclusiv a tinerilor interesați de a fi primiți în familii.

11. Organizarea unei școli de vară pentru tineret privind democratizarea societății.

12. Contribuția la organizarea unei serii de programe TV la posturile de televiziune locale privind tema democratizării societăţii.

13. Implicarea tinerilor în gestionarea afacerilor publice prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret.

14. Organizarea unor instruiri - tânărul lider politic, pentru tinerii care doresc să se implice în procesele politice democratice – cursuri de democrației locală, buna guvernare și gestionarea serviciilor publice.

15. Sprijin pentru a desfășura activități de cercetare sociologică privind gradul de implementare a principiilor democratice în administrația publică din Moldova - să elaboreze măsuri eficiente.

16. Diseminarea bunelor practici de democratizare a societății la nivel local, prin intermediul localităților partenere ALDA.

Mai jos puteţi urmări evenimentul în imagini.

/