(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Cele trei discursuri ale primarului de Cimișlia, Gheorghe Răileanul la Strasbourg, 6 - 8 noiembrie 2018

19-11-2018, 10:26

Discurs

în ședința Camerei Autorităților Locale a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei din 06.11.2018 la audierea comunicatului „Primari sub presiune”

    În Republica Moldova la alegerile locale din 2015 partidul de guvernămînt a obținut 278 mandate de primari ai localităților din 897, la 1 februarie 2018 Prim-ministrul a informat țara că partidul are deja 600 primari, iar acum se vehiculează cifra de peste 700 primari, același lucru s-a întîmplat cu deputații din parlamentul țării, numărul cărora în partidul de guvernămînt a crescut  de la scrutinul electoral din 2014 de cîteva ori, la fel s-a întîmplat și cu președinții de raioane.

Migrația aleșilor poporului către partidul de guvernămînt și faptul că nici un ales n-a abandonat acest partid, poate fi explicată doar prin presiuni asupra lor și corupere.

Examinarea stării dosarelor penale deschise aleșilor locali în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 august 2018,  efectuată de către o organizație neguvernamentală independentă, a demonstrat că majoritatea primarilor cu dosare penale au migrat către partidul de guvernămînt. Din totalul de peste 480 dosare penale deschise aleșilor locali în această perioadă, doar 9% au ajuns în instanțele de judecată, pronunțate 43 hotărîri de judecată  prin care 50% aleși locali au fost achitați, în 4 cazuri au fost adoptate hotărîri de judecată de privare de libertate definitive, în rest aleșilor locali au fost aplicate amenzi. 21 dosare penale sînt nefinalizate. Ca regulă dosarele penale se deschid pe două articole din Codul penal al Republicii Moldova, care prevăd pedepse pentru abuz, ori neglijență în serviciu și aceste dosare se tergiversează mai mulți ani la rînd.

Nu avem o statistică asupra dosarelor administrative, contravenționale, asupra diferitor blocaje a activității autorităților publice locale, uneori sofisticate cu folosirea instituțiilor politizate ale statului. Presiunile asupra aleșilor locali sînt permanent  diversificate și au loc la toate etapele activității lor, îndeosebi în campaniile electorale.

Partidul de guvernămînt folosește îndrăzneț statul pentru exercitarea presiunilor asupra aleșilor locali, mizează pe faptul că instituțiile europene sînt credule, că monitorizările nu sînt suficient de vigilente, beneficiază de întîrzierile și ineficiența unor măsuri aplicate de instituțiile europene.

Discurs

la ședința în plen a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei din 08.11.2018 la audierea Raportului de informare privind alegerile locale parțiale din Republica Moldova (20 mai 2018)

  Susțin raportul. Raportorul a prezentat obiectiv partea pozitivă dar și principalele neajunsuri a practicii electorale din Republica Moldova, precum lipsa condițiilor egale pentru candidați, folosirea abuzivă a resurselor administrative, încălcarea legislației  privind finanțarea campaniei electorale și o inegalitate de acces la mijloacele de informare în masă.

Coruperea politicienilor, presiunile asupra persoanelor alese în mod legal în funcții publice, a condus  la migrația masivă  a primarilor, a președinților de raioane, a deputaților către partidul de guvernămînt. Lipsa sancțiunilor a încurajat conducătorii țării să încalce în cel mai grosolan mod principiile de bază ale democrației.

Anularea alegerilor din 3 iunie 2018 a sporit decepționarea populației, a subminat încrederea societății în instituțiile statului, a speriat mediul de afaceri, a intensificat migrația, a condus la fuga capitalului din țară și scăderea investițiilor. Refuzul de a valida mandatul primarului capitalei, a însemnat sfîrșitul iluziilor în privința sincerității conducerii țării, a demonstrat că puterea este capabilă de a folosi asemenea metode și la alegerile parlamentare și cele locale care vor avea loc în anul 2019.

Eurointegrarea anunțată nu este susținută cu fapte. Partidul de guvernămînt, speculînd situația geopolitică din regiune, a anunțat recent o nouă inexplicabilă a patra cale de dezvoltare.  Calea anunțată ca nouă, adoptarea de legi suspecte în dezacord cu practica europeană și alte acțiuni neadecvate ale guvernării, vor aduce țara noastră în ceva asemănător ofșorului, într-o dictatură macabră și izolare.

Congresul trebue să aprecieze corect respectarea dreptului electoral în Republica Moldova, ținînd cont de  complexitatea și consecințele acestui exercițiu, în deosebi pînă la desfășurarea campaniilor electorale și în perioada campaniilor electorale

Mulțumesc Congresului pentru efortul depus și solicit continuarea monitorizării Republicii Moldova cu atenție sporită, susținerea dezvoltării în spiritul valorilor democratice și descentralizarii puterii în țară.

Gheorghe RĂILEANU