(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Comunicat de presă

26-04-2017, 15:08

   Astăzi, în  data de 26 aprilie, 2017 a fost convocată Ședința  ordinară a Consiliului orășenesc, Cimișlia conform dispoziției primarului, nr. 40 din 14.04.2017, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la corelarea bugetului orașului Cimișlia aprobat de Legea bugetului de Stat pentru anul 2017.
  2.  Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2017.
  3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în or. Cimișlia.
  4. Cu privire la aprobarea contractului de muncă între Consiliul orășenesc Cimișlia și administratorul Î.M. Servicii Publice Cimișlia.
  5. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc, nr 10/8 din 11.12.2014, cu privire la majorarea tarifelor și aprobarea regulamentului transportului public de pasageri în orașul Cimișlia.
  6. Cu privire la schimbarea terenurilor adjudecate la licitație de către cet. Răcilă Olesea, Țărnă Ivan, Duca Andrei, pe alte terenuri echivalente.
  7. Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice și aferente construcțiilor.
  8. Cu privire la inițierea formării, formarea, actulizarea și modificarea bunurilor imobile.
  9. Cu privire la parteneriatul cu A.O. „Calul Bălan de Bugeac”.

În ordinea de zi pentru ședință a fost inclus adăugător și proiectul nr. 10,  rezultat din fenomenele climaterice ce s-au produs în perioada 20-21 aprilie, 2017 și necesitatea de a aloca resurse financiare pentru înlăturarea consecințelor acestora, Cu privire la distribuirea fondului de rezervă  a orașului Cimișlia pentru anul 2017.

 Vă aducem la cunoștință despre proiectele care nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobate:

-   proiectul „Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a orașului Cimislia pentru anul 2017;

nu a fost aprobat și nu s-au alocat careva mijloace financiare pentru înlăturarea urmărilor calamităților naturale provocate de depunerile masive de lapoviță și zăpadă cu vînt puternic din data de 20-21.04.2017”;

-   proiectul „Cu privire la modificarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2017”, de asemenea nu a fost votat, ca rezultat primarul, Gheorghe RĂILEANU a declarat că primăria nu va mai putea utiliza serviciile de presă, radio și tv pe parcursul anului 2017, din motiv că nu există surse financiare aprobate pentru a fi achitate;

-    proiectul „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc, nr 10/8 din 11.12.2014, cu privire la majorarea tarifelor și aprobarea regulamentului transportului public de pasageri în orașul Cimișlia”;

-    proiectul „Cu privire la parteneriatul cu A.O. „Calul Bălan de Bugeac””.

 

 

 

 

 

/