(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de administrator al Întreprinderii Municipale Servicii Publice Cimișlia

04-09-2020, 13:29

Consiliul de administrare al Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”, anunţă concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de administrator al întreprinderii.
Pentru funcția de administrator poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe:
1. Cunoaște limba română
2. Deține studii superioare sau echivalentul lor
3. A activat ăn funcții de conducere cel puțin 4 ani
4. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
5. Nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvâite cu intenție
6. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții
7. Nu este condamnat pentru infracțiuni de corupție
Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conțină :
1. Scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economic-financiare a întreprinderii
2. Curriculum vitae (CV)
3. Copia buletinului de identitate
4. Copia diplomei de studii
5. Referințe persoanle (cel puțin două)
6. Cazier judiciar
7. Declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator (conform anexei 4 la Regulament)
8. Copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului poate fi accesat aici: http://cimislia.md/.../dec-4-3-0002%205efde30327075.pdf
Dosarul poate fi depus la sediul primăriei or. Cimișlia, biroul 31, până în data de 25 septembrie 2020, ora: 17.00. Telefon de contact: 0241 2 22 82 / +373 67734150,
e-mail: resurseumane@cimislia.md Informații suplimentare pe pagina web: www.cimislia.md și pagina de facebook: primaria Cimișlia.