(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Concurs pentru ocuparea ocuparea funcției temporar vacante de administrator al Întreprinderii municipale

09-10-2020, 09:00

Consiliul de administrare al Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”, anunţă repetat concurs pentru ocuparea ocuparea funcției  temporar vacante  de administrator al întreprinderii

Pentru funcția de administrator poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe:

 1. Cunoaște limba română
 2. Deține studii superioare sau echivalentul lor
 3. A activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani
 4. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
 5. Nu are antecedente penale  pentru infracțiuni săvâite cu intenție
 6. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții
 7. Nu este condamnat pentru infracțiuni de corupție

Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conțină :

 1. Scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economic-financiare a întreprinderii
 2. Curriculum vitae (CV)
 3. Copia buletinului de identitate
 4. Copia diplomei de studii
 5. Referințe profesionale (cel puțin două)
 6. Cazier judiciar
 7. Declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator (conform anexei 4 la Regulament)
 8. Copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate

 

Dosarul  poate fi depus la sediul primăriei or. Cimișlia, biroul 31, până în data de 26 octombrie 2020, ora: 17.00. Telefon de contact: 0241 2 22 82 / +373 67734150,

e-mail: resurseumane@cimislia.md  Informații suplimentare pe pagina web: www.cimislia.md și pagina de facebook: primaria Cimișlia