(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director la Casa de Cultură din orașul Cimișlia

05-03-2021, 08:17

Primăria orașului Cimișlia, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director la Casa de Cultură din orașul Cimișlia - 08.04.20201, ora 10.00, în sala de ședințe din incinta Primăriei, b-dul Ştefan cel Mare nr. 14.

Candidaţii la funcţia de director depun personal/prin poştă/prin e-mail secretarului comisiei de concurs d-lui Artur Chiciuc, în termen de până la 05.04.2021, ora 17.00  dosarul, care conţine: 

- Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 din prezentul Regulament;

- Curriculum Vitae (model Europass);

- Copia actului de identitate;

- Copia actului/actelor de studii;

- Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse al cărei model este specificat în anexa nr.2 din prezentul Regulament;

- Certificat medical prin care se atestă că candidatul este sănătos fizic și neuropsihic;

- Proiectul managerial;

- În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF;

- În cazul prezentării copiilor neconfirmate, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Informații suplimentare pe link: http://cimislia.md/upload/75%20din%2005.03.2021.pdf

Telefon de contact: 0241 2 28 42 / +373 677 34 158, e-mail: secretar.consiliu@cimislia.md