(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Construcţia reţelelor de canalizare si a unei staţii de pompare în partea de Nord – Vest a or. ”Cimişlia”

16-08-2016, 22:55

 

Cererea de solicitare a grantului                                                                                                             

 Donator: Ministerul Mediului  (Fondul Ecologic Național)

Construcţia reţelelor de canalizare si a unei staţii de pompare  în partea de Nord – Vest a or. ”Cimişlia”

Denumirea completă a organizaţiei, întreprinderii:        Primăria oraşului Cimişlia

Adresa de contact:       or. Cimişlia, bl. Ştefan cel Mare 14

(prefix) Tel.   0 (241) 22282

(prefix) Fax  0 (241) 2-57-39

E-mail  viceprimar@cimislia.md

Responsabil de proiect: Viceprimarul or. Cimişlia, Sergiu Vîrlan.

Denumirea proiectului: „Construcţia reţelelor de canalizare şi a unei staţii de pompare  în partea de Nord – Vest a or. Cimişlia”

Locul de realizare: or. Cimişlia, partea de Nord – Vest.

Informaţie generală despre comunitate

- Numărul total de locuitori, numărul celor care vor fi conectaţi la sistemul de canalizare, sinecostul mediu al conectării unui cetăţean;

Numărul total de locuitori în or. Cimişlia la 1 Ianuarie 2014    12 545 locuitori, numărul celor care vor fi conectaţi cca. 1450 persoane.

- Obiectele de menire social-culturală ce urmează a fi conectate la sistemul de canalizare

În urma implementării proiectului dat va fi conectat la reţeaua de canalizare Stadionul Orăşenesc Cimişlia. Grădiniţa de copii ,,Viorica” şi alte instituţii de stat şi private.
Numărul gospodăriilor ce urmează a fi conectate: 485 gospodării.

- existenţa şi starea sistemului de canalizare: nu există sistemul de canalizare.

În partea de Nord – Vest a or. Cimişlia unde urmează a fi construite reţelele de canalizare şi a unei staţii de pompare, în trecut nu a existat sistem de canalizare. 

- existenţa şi starea staţiei de epurare, capacitatea ei, tipul de epurare a apelor;

Staţia de epurare a or. Cimişlia în prezent se află în stare de funcţionare, aceasta este după reconstrucţie capitală,(Proiect finanţat de către Guvernul Republicii Cehe si FEN) şi a fost  dată în exploatare în primăvara anului 2014. Capacitatea staţiei de epurare este de 1200 m2/ 24h. 

- existenţa şi starea sistemului de aprovizionare cu apă (fântâna arteziană, debitul ei, turnul de apă, pompe, ţevi);

Partea de Nord – Vest a or. Cimişlia este conectată în întregime la sistemul de aprovizionare

cu apă. Aprovizionarea cu apă a sectorului dat se efectuează din două sonde:

Sonda arteziană nr.2 amplasată în regiunea str. Micle şi Creangă dispun de îngrădire a primului brâu al ZPS. Orizontul este protejat. În sondă este instalată pompa ЭЦВ 10-63-150, cota 12,0m. Pe teritoriul prizei arteziene este situat un rezervor cu apă pură W-500 m3 cu staţie de pompare de nivelul II cu 2 pompe К 65/55,  1 – funcţionează, 1 -  rezervă.
Sonda arteziană nr. 819 este situată în sectorul cu construcţii private la intersecţia străzilor Mircea cel Bătrân şi Eminescu. În sondă sunt instalate pompe ЭЦВ 8-25-200, cota 158,0m şi  rezervor cu apă pură V-150m3. Zona primului brîu de protecţie sanitară este îngrădită. Orizontul este protejat. Schema alimentării cu apă cu o singură zonă cuprinde str. Mircea cel Bătrân, Mateevici –  Eminescu.

- lungimea reţelei de apeduct existentă;

Lungimea reţelelor de apeduct în zona de  Nord – Vest a or. Cimişlia constituie cca 4 500m.

- lungimea reţelei de canalizare care urmează a fi construită;

Lungimea reţelelor de canalizare ce urmează a fii construită este de 16 135,65 m.
În prezent în zona dată, sistemul de aprovizionare cu apă îl deserveşte SRL „Făclia”care ieste o întreprinderea de prestări service de furnizare a apei şi canalizare.   

- aportul populaţiei la realizarea proiectului 15 % din costul total al proiectului.

 Aportul populaţiei la realizarea proiectului dat: conectare fiecărei gospodării din resursele proprii la reţeaua de canalizare nouă construită.

Tipul proiectului:

      Finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, pentru construcţia şi participarea prin cote- părţi  la  construcţia  obiectivelor  de  protecţie  a  mediului  (inclusiv  finanţarea  lucrărilor  de proiectare şi implementare a proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

Termenele de realizare

început  1.10.2014                                          sfîrşit  01.12.2016

ziua     luna     anul                                                                           ziua     luna     anul

Esenţa proiectului:

Esenţa proiectului constă în conectarea locuitorilor din partea de Nord – Vest a oraşului Cimişlia la reţeaua de canalizare. Dat fiind faptul ca partea de Nord – Vest a oraşului majoritatea este formată din sectoare noi rezidenţiale, reţelele de canalizare lipsesc cu desăvârşire. În urma implementării acestui proiect se preconizează să fie conectaţi la reţeaua de canalizare cca 485 gospodării şi alte instituţii publice precum este Stadionul Orăşenesc şi grădiniţa de copii Viorica. Proiectul prevede construirea a de 16 135,65   km de reţele de canalizare şi a unei staţii de pompare.

Costul total al proiectului –12409685,82lei;                                                                                                 

 Contract de Antrepriză Nr.56/14 din 06 iunie 2014 privind licitația publică  din 06.06.2014

Antreprenor SC,,AlexDan,,                                                                                                              

  Ajustarea  valorii contractului de achiziții publice ,Hotărîrea de Guvern nr.640 19.07.2010 ,,Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă,încheiate pe un termen mai mare de un an, și conform datelor statistice cu privire la rata inflației pentru anul 2015 (ce constitue 13,6%)  Suma ajustată este în mărime de 926,359,58 lei .                                                                                                                                         

 Suma finală acontractului Nr.56/14 din 06 iunie 2014 constitue 13.336.045,40 lei.                                                                                                                                                                             

 Lucrări îndeplinite în sumă de 5598218,30 lei                                                                                                              Contribuția totală  comunității 2000406,81 lei lei

Suma totală solicitată de la FEN– 11335638  lei;

Contribuţia  achitată  – 785406,81 lei.                                                                                      

Contribuția restantă-1215,0 mii lei

Numele responsabilului de proiect:    Sergiu Vîrlan                            Semnătura                                   

Data  11.08.2016