(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Consultare publică: Interconectarea sistemelor electroenergetice Moldova- România

26-10-2017, 09:55

La data de 25 octombrie, 2017, la primăria Cimișlia a fost organizată o Consultare publică cu privire la interconectarea sistemelor electroenergetice Moldova-România. Proiectul presupune interconectarea asincronă a rețelelelor electrice din Moldova și România reprezintă un pas important înainte în direcția integrării în piața europeană unică de energie electrică. Acest proces va permite Republicii Moldova participarea la piața europeană a energiei electrice, prin intermediul "ENTSO-E" (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică). La eveniment au participat, primarul de Cimișlia, Gheorghe RĂILEANU, Președintele raionului Cimișlia, Mihai OLĂRESCU, Reprezentantul Guvernului în teritoriu, Dumitru MUNTEANU, șefii instituțiilor desconcentrate, presa, cît și alți cetățeni interesați de acest subiect. Toți cei prezenți la consultarea publică au fost activi și au manifestat un interes sporit față de acest proiect, s-au discutat toate avantajele și dezavantale acestuia.

Scopul proiectului este: Evaluarea fezabilității și a impactului asupra mediului, social și eonomic (EIMS) pentru primul Proiect Prioritar A: Stația electrică back to back (BtB) de la Vulcăneşti și LEA 400kV Vulcăneşti-Chişinău și Evaluarea fezabilității și Plan de dezvoltare pentru următoarele două Proiecte Prioritare:
B: Stația electrică BtB și LEA 330/400 kV România - Ungheni-Străşeni
C: Stația electrică BtB și LEA 400 kV Bălţi-Suceava

Etapa de implementare: 4 ani

12-15 luni – Procedura de achiziții, Inginerie și proiectare, Avize și acorduri, Achiziția terenurilor (exproprieri)

27 luni – Construcție, inclusiv organizarea de șantier, teste și punere în funcțiune

Etapa de exploatare și mentenanță: 30-40 ani

Etapa de dezafectare: 3-10 luni

În momentul identificării surselor de finanțare, proiectul va trece de la faza de planificare la cea de implementare, respectiv pregătirea proiectului de execuție, obținerea avizelor/autorizațiilor, construcția și montajul echipamentelor, punerea în funcțiune și exploatare.

Pentru informații suplimentare:

Pe perioada derulării ședințelor de consultare publică participanților li se pune la dispoziție din partea organizatorilor un formular pentru întrebări pe care, după completare, îl depun la secretariatul ședinței.

De asemenea, după aceste ședințe de consultări publice, orice comentarii sau preocupări pot fi aduse la cunoștința MOLDELECTRICA atât verbal (prin telefon), cât și în scris (prin poștă sau e-mail), prin completarea unui formular de sesizări. Acesta va fi pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.

Ambele formulare pot fi, de asemenea, accesate online pe website-ul MOLDELECTRICA www.moldelectrica.md

Manager de proiect: Veaceslav Zastavnețchi, Vicedirector general IS Moldelectrica

zastavnetski@moldelectrica.md

Aspecte sociale și de mediu: Nelly Melnicenco melnicenco@moldelectrica.md, telefon 22 253396

Aspecte tehnice: Octavian Ciobîrcă octavian.ciobirca@moldelectrica.md