(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Dezbatere publică cu privire la Documentația (studiul) de impact asupra mediului pentru reabilitarea funcțiilor zonei umede în lunca rîului Cogîlnic, prin construcția lacului de acumulare "Iazul lui Iepure"”, pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale a orașului Cimișlia, raionul Cimișlia

05-08-2019, 16:09

În data de 05 august 2019, la primăria Cimișlia a fost desfășurată dezbaterea publică cu privire la Documentația (studiul) de impact asupra mediului pentru reabilitarea funcțiilor zonei umede în lunca rîului Cogîlnic, prin construcția lacului de acumulare "Iazul lui Iepure"”, pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale a orașului Cimișlia. Primarul Gheorghe Răileanu a prezentat toată documentația realizată. La dezbatere au fost prezenți  reprezentanții Agenției de Mediu și un expert tehnic în construcții hidrotehnice, Onici Alexandru, cât și numeroși cetățeni interesați de acest proiect.  În cadrul dezbaterilor fiecare din cei prezenți și-au expus opinia și recomandările vis-a-vis de proiect, de asemenea au mers la fața locului pentru a explica în detaliu ce lucrări urmează să fie executate.

Vă reamintim că publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului pînă la 22 august 2019.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

- sediul Agenției de Mediu mun. Chișinău, str. Albișoara, 38.
- sediul Primăria Cimișlia, bd-ul Ștefan cel Mare, 14, anticamera tel 024122187; 024125739; 067408600.

în zilele de luni-vineri; între orele 08.00 – 17.00 .

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele pagini web oficiale:

http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/documentatia-studiu-de-impact-asupra-mediului-

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Documenta%C8%9Bia%20Iazul%20lu

i%20Iepure.%20Evaluarea%20Impactului%20Asupra%20Mediului.%203.0_compressed.pdf

 

/