(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

IMPORTANT! STIMAȚI CETĂȚENI, ȚINEȚI CONT DE NOILE PREVEDERI ALE COMISIEI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

25-03-2020, 09:52

Comisia

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA nr. 3 din 23 martie 2020, a decis:

1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă.

2. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spaţii publice: parcuri, păduri, terenuri dejoacă, terenuri sportive, zone de agrement.

3. Se interzice prestarea serviciilor de alimentaţie publică în unităţile de comercializare a produselor petroliere.

4. Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza informaţiei prezentate de instituţiile bancare, va asigura, începînd cu 1 aprilie 2020, transferul prestaţiilor sociale (indemnizaţiile familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii paternale, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă) la conturile bancare de salariu ale beneficiarilor.

5.Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, începînd cu 1 aprilie 2020, va asigura distribuirea la domiciliu, cu însoţirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, alocaţiilor sociale de stat şi altor prestaţii sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă şi alocaţii sociale de stat pentru persoane vîrstnice;

6. Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua pînă la data de 25 iunie 2020. (3) Declararea şi achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020.

7. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Dispoziția este atașată în întregime!

Stimați cetățeni, totodată vă aducem la cunoștință regulile privind respectarea măsurilor de prevenire și stare de urgență instituită în temeiul Hotăririi Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020. Astfel, dacă se face o înmormântare este nevoie să completați o DECLARAȚIE PERSONALĂ, prin acest document Vă asumați răspunderea privind respectarea Hotărârii comisiei naționale de situații excepționale în ceea ce privește procedura de efectuare a înmormântării.
De asemenea, vă informez că este obligatoriu să ne comunicați data și locul înmormântării, cât și să întocmiți lista persoanelor care vor participa la înmormîntare, cu transmiterea acestei liste la Celula de criză teritorială și Centrul de sănătate publică Cimișlia.
Informații la tel. 0241 2 21 87 sau mob. 0677 34 159

Documentul poate fi descărcat aici: http://cimislia.md/upload/DECLARA%C8%9AIE%20PERSONAL%C4%82%20pentru%20%

C3%AEnmorm%C3%A2nt%C4%83ri%20%C3%AEn%20perioada%20st%C4%83rii%20de%2

0urgen%C4%83%20pe%20teritoriul%20Republicii%20Moldova.pdf