(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Inițiativa: Primarii pentru creștere Economică. A doua Reuniune a comitetului director la Cimișlia

27-06-2018, 10:20

Astăzi, 27 iunie 2018 are loc a doua Reuniune a comitetului director la Cimișlia, "Primarii pentru creștere economică, (M4EG)" . Primarii pentru creștere economică (M4EG) este o nouă inițiativă a Uniunii Europene, care a fost pusă în funcțiune în ianuarie 2017 în cadrul Parteneriatului estic. Astfel, Viceprimarul orașului Cimișlia, Florin Berejan a întîmpinat oaspeții veniți din mai multe țări: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Belorusia, reprezentantul Băncii Mondiale, cît și reprezentanții de la Comisia Europeană, și a menționat despre importanța unui asemenea eveniment de amploare la Cimișlia. De asemenea, a dat și startul acestei întruniri cu un cuvînt de salut, prezentînd orașul Cimișlia și proiectele care urmează a fi implimentate pentru o creștere economică a localității. A urmat sesiunea de discuții pe temele vizate, apoi delegația a mers în vizită la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia. În cadrul vizitei de la Incubator au avut parte de o mini prezentare istorică a proiectului și posiilitățile care le oferă Incubatorul de Afaceri din Cimișlia pentru a facilita creșterea businessului în oraș.

Secretariatul M4EG este principalul organ executiv responsabil de punerea în aplicare a inițiativei în regiune. Scopul general este de a sprijini primarii și municipalitățile din țările Parteneriatului Estic să devină facilitatori activi pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivel local. Primarii pentru creștere economică au o ambiție de a deveni o comunitate profesională vastă din regiune, care va necesita anumite angajamente din partea membrilor săi, dar care oferă un sprijin solid și un sprijin peer-to-peer, asistență în ceea ce privește împărtășirea succeselor, precum și alte semnificative câștiguri economice, politice și de reputație. Abordarea Primarilor pentru Creștere Economică se bazează pe următoarele considerente: La nivel mondial, sectorul privat este factorul-cheie al creșterii și dezvoltării economice. Toate regiunile, orașele și localitățile au puncte forte deosebite care pot fi valorificate pentru a genera creștere și ocuparea forței de muncă. Dialogul și cooperarea privată, precum și angajamentul față de actorii societății civile sunt cheia pentru dezlănțuirea potențialului economic local. Administrațiile locale sunt poziționate în mod unic pentru inițierea și punerea în aplicare a acțiunilor de jos în sus pentru a facilita creșterea economică. Pentru a obține rezultate tangibile, aceste acțiuni vor trebui, cel mai probabil, să abordeze mai multe dintre următoarele "blocuri" de probleme, cuprinzând principalii factori care stimulează creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Sunt: Cadrul de reglementare și instituțional Acces la finanțare Teren și infrastructură Abilități și capital uman, incluziune Poziționarea externă și marketing Motivația internă, pregătirea și capacitatea adecvată a autorităților publice locale de a gestiona creșterea economică locală sunt caracteristice fiecărui teritoriu cu o economie locală de succes. Prin urmare, participarea la inițiativa Primarilor pentru Creșterea Economică este voluntară pentru a reflecta următoarele două priorități locale fundamentale pentru creșterea economică a sectorului privat, și anume: Administrare prietenoasă, transparentă și fără corupție Cooperarea locală și crearea de rețele Mai multe informații sunt disponibile în Conceptul (principiile și abordările generale) ale primarilor pentru creșterea economică. http://m4eg.eu/en/about-m4eg/

https://www.facebook.com/pg/primaria.cimislia/photos/?tab=album&album_id=1018571034957996