(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Investițiile de la Î.M. ” Servicii Publice” Cimişlia și un nou proiect finanțat de PNUD

18-01-2018, 10:10

Vă aducem la cunoștință că a fost renovată  baza tehnico – materială de la Î.M.” Servicii Publice” Cimişlia, prin intermediul proiectului LGSP,  USAID a făcut o donație de 5(cinci) pompe  de apă în valoare totală de 1,007,572,67 MDL. Scopul acestor investiții este efiencitizarea și creșterea calității serviciului de aprovizionare cu apă potabilă a orașului. Acest utilaj a fost instalat la priza centrală din str. Bucovina și la stația de pompare din str. Ovidiu. Primăria  Cimișlia a contribuit cu 20% din valoarea donației la îmbunătățirea serviciului respectiv, prin lucrări de instalare, amenajare, procurare de materiale și accesorii necesare pentru finalizarea lucrărilor, recent a fost contractat agentul economic care va efectua lucrări de automatizare a procesului tehnologic,  care va exclude prezența operatorilor.

Din bugetul local a fost alocată suma de 100,000 mii lei pentru lucrările de renovare  a unui segment cu o lungime de 150 metri și diametrul 160mm (unde se produceau scurgeri frecvente), care conectează priza centrală la rețelele de distribuție din str. Ștefan cel Mare. Stațiile de pompare și rețelele  orăşeneşti de aprovizionare cu apă potabilă și evacuare a apelor reziduale sînt pregătite pentru buna funcţionare în perioada rece a anului 2017-2018.      

Pentru perioada de iarnă  Î.M. „Servicii Publice” Cimişlia este aprovizionată cu material antiderapant în cantități necesare pentru a face față condițiilor climaterice nefavorabile: nisip - 50 tone, sare - 5 tone (contractată).

De asemenea, Î.M. ” Servicii Publice” Cimişlia cu suportul primăriei Cimișliei, în calitate de benificiar este implicată într-un proiect privind inițierea producerii combustibilului solid pe bază de biomasă în raionul Cimișlia, finanțat de către PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova). Bugetul proiectului se estimează în jur la  2(două) mln. 800 mii de lei, contribuția finanțatorului și beneficiarilor este în proporție de 50% cota parte.

Obiectivul general al proiectului îl constituie identificarea unui agent municipal, respectiv Î.M. ” Servicii Publice” Cimişlia , care va prelua procesul de prelucrare a deșeurilor din biomasă precum: 

● deșeuri forestiere rezultate din activitățile de îngrijire a pădurilor, fâșiilor forestiere și spațiilor verzi intravilane;

● deșeuri agricole rezultate din activitățile de prelucrare a terenurilor agricole disponibile, etc.

Astfel, primăria Cimișlia și-a asumat cîteva angajamente pentru realizarea și implimentarea proiectului, și anume ce ține de reparația clădirii unde se vor produce și păstra materia primă. Ieri, 17 ianuarie, 2018, primarul Gheorghe RĂILEANU, viceprimarul Sergiu VÎRLAN și specialistul în construcții Alexandru ȘTIRBEȚ au efectuat o vizită de lucru pentru verificarea executării lucrărilor preconizate.                                                                                                                                             

/