(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Primăria Cimișlia a fost selectată pentru a face parte din Programul Bunelor Practici

Primăria Cimișlia a fost selectată pentru a face parte din Programul Bunelor Practici

21-07-2015, 16:39

Echipa Programului Bunelor Practici de la IDIS Viitorul a fost în vizită de documentare la Primăria Cimișlia pentru a vedea modalitatea de aplicare și funcționare a bunei practici. În luna mai 2015, primăria a depus formularul de participare în cadrul acestui concurs cu proiectul: ”Introducerea taxei de salubrizare ca mod de plată pentru prestarea serviciului de salubrizare în orașul Cimișlia”, care a fost apreciată ca fiind o practică care merită pe deplin  promovată.

Cimișlia face parte din cele 30 de localități din Republica Moldova care au fost selectate pentru a fi vizitate. 

După ce vor fi vizitate, autoritățile publice locale vor fi invitate să prezinte bunele lor practici în cadrul unei mese rotunde desfășurate în luna septembrie 2015. În urma acestor prezentări şi a vizitelor anterioare, membrii Grupului Coordonator vor selecta autoritățile publice locale cărora le va fi acordat Statutul „Autoritatea cu Cea mai Bună Practică” în domeniul în care a fost implementată practica.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale” și implementat de către IDIS “Viitorul”, având scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Referitor la această practică din orașul Cimișlia, putem menționa că, în urma mai multor cereri ale cetăţenilor şi momente din practica de zi cu zi, s-a ajuns la ideea că taxa pentru salubrizare este necesară pentru a stopa depozitarea neautorizată a gunoiului menajer ce afectează mediul ambiant. 

În ultima perioada situaţia pare a se îmbunătăţi la capitolul achitării taxei. Anterior erau perioade în care, de la populaţie se colecta cîte 7 000 lei/lună, dar în prezent, calculul se ridică de la 50 000 la 60 000 lei/lună. Însă, situaţia se schimba odată cu plecarea majorităţii populaţiei peste hotarele ţării, a salariilor mici și a situației financiare precare. În ultima perioada se acumulează cu 5 000 - 6 000 lei/lună mai puţin pentru taxa de salubrizare, iar autoritatea publică locală este nevoită să acopere o mare parte din cheltuielile efectuate de Î.M.”Servicii Publice Cimişlia”, din bugetul statului, achitîndu-se lunar sume pînă la/ uneori şi peste 70 000  lei/lună.

Taxa se aplică pentru acoperirea cheltuielilor aferente tuturor activităţilor şi lucrărilor de colectare, transportare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare (incinerare), depozitare a deşeurilor menajere provenite din locuinţele populaţiei oraşului Cimişlia şi a cheltuielilor aferente activităţilor de colectare a taxei, pentru asigurarea dezvoltării şi modernizării serviciului de evacuare a deşeurilor menajere, pentru lichidarea vechilor depozite (”gunoişti”) neautorizate şi prevenirea apariţiei noilor depozite de deșeuri.

În caz de neachitare a taxei respective în termenele stabilite, perceperea datoriilor sunt efectuate prin executarea silită a obligaţiei fiscale, cu aplicarea măsurilor de constrîngere legală.

Mai multe informații privind taxa de salubrizare găsiți aici.

/