(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 03.02.2021, la ora 11.00. în incinta Casei de Cultură Cimișlia, str. I. Popușoi, 2, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea bunurilor publice.

19-01-2021, 08:48

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 03.02.2021, la ora 11.00. în incinta Casei de Cultură Cimișlia, str. I. Popușoi, 2, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea bunurilor publice.

Vînzare:   

V2019-1/7-1.12/ 2019-VII  Teren pentru construcții, 28 m2, nr. cad. 2901311421, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, f/n. Preț pornire – 8 000 lei. V2016-2/16-2.4/2017-VII   Teren pentru construcţii, 23,4 m², nr. cad. 2940106136, s. Dimitrovca, pentru construirea unui garaj. Preţ pornire – 5 000 lei. V2020-9/16-2.1./2021-II Teren pentru construcție, 0,10 ha, nr.cad. 2901305431, str. Suveranității, 3A, or. Cimișlia. Preț pornire – 200 000 lei.

V2020-9/16-2.2./2021-II Teren pentru construcție, 0,10 ha, str. N. Iorga, or. Cimișlia, adiacent nr.cad. 2901310001 (stației de alimentare TIREX). Preț pornire – 200 000 lei. V2020-9/16-2.3./2021-II Teren pentru construcție, 0,15 ha, nr.cad. 2901305488, str. Ștefan cel Mare, or. Cimișlia. Preț pornire – 275 000 lei.

Arendă funciară:  

A2018-8/12-2.2/2019-IV Teren agricol, 3 ha, extravilanul s. Dimitrovca, or. Cimișlia, contur 2904, adiacent terenului proprietate privată cu nr.cad. 2940102104, b- 45o .Termen- 5 ani. Preț pornire – 6 000 lei/an. A2020-7/3-2./2021-I Teren pentru construcții, 0,25 ha, situat în prelungirea str. Alexandru cel Bun, paralel canalului de scurgere în apropierea pieții agroalimentare, în scopul depozitării materialelor de construcție fără dreptul de a construi. Termen – 5 ani. Preț pornire – 20 000 lei/an. A2020-4/7-2./2021-I Teren pentru construcții, 0,01 ha din 0,3278 ha cu nr. cad. 2901312229 din str. Cetatea Albă, pentru amenajare fără drept de construire. Termen - 5 ani. Preț pornire – 700 lei/an. A2020-3/9-1.1./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,58 ha din сопtur 1525, b-63о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1200 lei/an. A2020-3/9-1.2./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,72 ha din сопtur 1530, b-56о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1500 lei/an. A2020-3/9-1.3./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,71 ha din сопtur 1551, b-50о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1500 lei/an.

A2020-3/9-1.4./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,71 ha din сопtur 1554, b-50о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1500 lei/an. A2020-3/9-1.5./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,37 ha din сопtur 1560, b-50о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 750 lei/an. A2020-3/9-1.6./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,71 ha din сопtur 1563, b-50о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1500 lei/an. A2020-3/9-1.7./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,24 ha din сопtur 1566, b-50о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 500 lei/an. A2020-3/9-1.8./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,43 ha din сопtur 1579, b-64о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 900 lei/an.

A2020-3/9-1.9./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,54 ha din сопtur 1580, b-64о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1100 lei/an. A2020-3/9-1.10./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,77 ha din сопtur 1592, b-54о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1600 lei/an. A2020-3/9-1.11./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,77 ha din сопtur 1595, b-54о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1600 lei/an. A2020-3/9-1.12./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,77 ha din сопtur 1597, b-65о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 1600 lei/an. A2020-3/9-1.13./2021-I Teren agricol fâșie fоrеstiеră dе protecție (nuci), 0,28 ha din сопtur 1603, b-54о, în extravilanul s. Bogdanovca Nоuă, оr. Cimișlia. Termen - 5 ani cu dreptul de а prelungi contractul de аrеndă pentru 5 ani. Preț pornire – 600 lei/an. A2020-9/16-3.1./2021-II Teren agricol, 0,50 ha, contur 1367, intravilanul or. Cimișlia, adiacent nr.cad. 2901322053 (fabrica de asfalt), fără drept de a construi. Termen – 5 ani. Preț pornire – 2500 lei/an. A2020-9/16-3.2./2021-II Teren pentru construcție, 0,0070 ha, str. Suveranității f/n, or. Cimișlia, adiacent nr.cad. 2901308239, fără drept de a construi. Termen – 5 ani cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 5 ani. Preț pornire – 500 lei/an.

A2020-9/16-3.2./2021-II Teren pentru construcții, 0,065 ha, str. N. Bălcescu f/n, adiacent nr.cad. 2901304287, fără dreptul de a construi. Termen – 5 ani. Preț pornire – 4500 lei/an.

            Notă: În temeiul deceziei consiliului orășenesc Cimișlia nr. 3/9 din 27.05.2020 în contractele de arendă pentru loturile A2020-3/9-1.1./2021-I - A2020-3/9-1.13./2021-I  vor fi stipulate drepturi și obligațiuni suplimentare pentru arendaș:

1) să utilizeze terenurile сопfоrm destinației; 2) să cosească iarba; 3) să strângă roada;

4) să îngrijească pomii prin taierea arboretului uscat; 4) Să sădească pomi de aceiaș specie în locul celor uscați; 5) să nu se defrișeze ilicit pomii din fâșia fоrеstiеră.

            Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare. Taxă de participare :a) pentru loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) pentru loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice; c)pentru  loturi « locaţiune » - 100 lei. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia  IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial

MD05TRPDAZ371210B03064AB – pentru vinzare terenuri publice;
MD27TRGDAZ14152229010000 -  pentru arenda terenuri agricole;
MD26TRGDAZ14153329010000 – pentru arenda terenuri cu destinație alta decât cea agricolă;

MD25TRPDAZ142320A10879AA -  pentru locatiune încăperi;
MD33TRGDAZ14514229010000 – pentru taxa de participare.

Termenul limită de depunere a cererii și famializarea cu bunurile expuse – data de 02.02.2021 ora 11.00

Informație suplimentară: pe pagina web a primăriei or. Cimișlia www.cimişlia.md , la telefoanele 0 241 21072, 22187 sau la e-mail : patrimoniu@cimislia.md .