(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 14.06.2018, la ora 11.00, în incinta Primărie, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice.

28-05-2018, 10:47

 

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 14.06.2018, la ora 11.00. în incinta Primărie, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea, arendarea sau închirierea bunurilor publice.

Vînzare:

1 –V Teren public, 0,102 ha nr. cadastral 2901310389,  situat în str. Cetatea Albă, f/n, destinația-amenajare, cu condiția permutării rețelelor inginerești din contul cumpărătorului, preț - 250 000 lei. 2-V Teren pentru construcții, 0,08 ha, nr. cadastral 2901305423, situat în str. Suveranității, f/n. Terenul v-a fi realizat cu condiția permutării rețelei de gazoduct de presiune medie din contul cumpărătorului pînă la începerea lucrărilor de construcție, preț - 120 000 lei. 3-V Teren pentru construcții, 0,0004 ha, din suprafața totală de 32,3 m², nr. cadastral 2901304026, situat în str. Ștefan cel Mare și Sfînt, preț - 10 000 lei. 4-V Teren agricol, 0,15 ha , nr cadastral 2940104110, s. Dimitrovca, preț - 10 000 lei. 5-V Teren pentru construcţii, 24 m², nr. cadastral 2901304111, în curtea blocului locativ din str. Decebal 8, or. Cimișlia, pentru construirea unui garaj, preţ – 7000 lei.

Arendă funciară:

1-A Teren public, 0,03 ha, situat în intravilanul or. Cimișlia, adiacent sectorului nr. cadastral 2901315128 situat in str. Teilor nr. 2/5, în scopul amenajării, termen- 5 ani, preț - 2000 lei/an. 2-A Teren agricol, 1,60 ha din suprafața totală de 4,64 ha, din conturul 2630, b° 100, amplasat în extravilanul or. Cimișlia,

s. Dimitrovca, termen – 5 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 5 ani, preț - 2 200 lei/an. 3-A Teren agricol, 4,00 ha, din suprafața totală de 9,30 ha, din conturul 1503 A, b°72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen – 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț 8000 lei/an.4-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 24,62 ha, din conturul 1365, b° 68, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 5-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 24,62 ha, din conturul 1365, b° 68, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 6-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 24,62 ha, din conturul 1365, b° 68, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 7-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 8-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 9-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 10-A Teren agricol, 5,00 ha din suprafața totală de 21,02 ha, din conturul 1368, b° 72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 000 lei/an. 11-A Teren agricol, 4,54 ha, din suprafața totală de 9,39 ha, din conturul 1375, b°72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 9 500 lei/an. 12-A Teren agricol, 4,54 ha, din suprafața totală de 9,39 ha, din conturul 1375, b°72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 9 500 lei/an. 13-A Teren agricol, 5,30  ha, din suprafața totală de 5,66  ha, (suprafața de 0,30 ha vor servi drept cale de acces pentru animalele care vor pășuna pe sectoarele adiacente) din conturul 1445, b°72, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, s. Bogdanovca-Veche, termen - 3 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă pentru 3 ani, preț - 10 500 lei/an. 14-A Bazin acvatic, 1,11 ha, contur 2982, 2915, extravilanul s. Dimitrovca, termen – 3 ani, preţ – 1900 lei/an.

15-A Bazin acvatic, 3,32 ha, contur 4618, 4819, extravilanul or. Cimișlia, termen – 25 ani, preț - 6000 lei/an.

Locațiune (chirie) încăperi :

1-L Încăpere nr.5, suprafața 12,6 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 650 lei/lună. 2-L Încăpere nr.6, suprafața 59,67 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 3000 lei/lunar.  3-L Încăpere nr.8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, suprafața totală 47 m², nr. cadastral 2901304389.01, et.II, str. Decebal, nr.9, or. Cimișlia, termen -10 ani, preț - 6000 lei/lună. 4-L Încăpere, suprafața 37,7 m², nr. cadastral 2901304410, et. I, str. Ștefan cel Mare, nr 14, or. Cimișlia, termen -10 ani. Preț - 5 500 lei/lună. 

Notă: Încăperile expuse la licitaţie vor fi folosite pentru oficii, dar nu ca instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare, restaurante, baruri cafenele cu servire a bauturilor alcoolice, case de schimb valutar,puncte de inregistrare video şi de închiriere a producţiei video, cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc. Intrarea în dreptul de folosință a încăperilor v-a fi realizată dupa 15.06.2018 concomitent cu semnarea contractului de închiriere.

Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare.

Taxă de participare :a) loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice; c) loturi « locaţiune » - 100 lei. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia 

IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorărial MD79TRGDAZ14221129010000 (taxa de participare), MD05TRPDAZ371210B03064AB (pentru vânzare bunuri publice), MD27TRGDAZ14152229010000 (pentru arendă terenuri agricole), MD26TRGDAZ14153329010000 (pentru arendă terenuri cu altă destinaţie decât cea agricolă), MD25TRPDAZ142320A10879AA (pentru locaţiune încăperi).

Termenul limită de depunere a cererii – ora 11.00, 13 iunie 2018.

Modul şi termenul de achitare a costului bunurilor de vânzare:

a) integral, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul nu mai mare de 50000 lei;

b) în rate, în termen de până la 6 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 50 procente, inclusiv acontul, în timp de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul de la 50000 lei până la 150000 lei;

c) în rate, în termen de până la 12 luni, cu achitarea primei rate mărimea căreia nu va fi mai mică de 30 procente, inclusiv acontul, în termen de până la 20 zile din ziua semnării procesului-verbal al rezultatului licitaţiei, prin virament pentru loturile cu costul mai mare de 150000 lei.

Modul şi termenul de achitare a costului altor bunuri - în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Famializarea cu bunurile expuse se poate face în zilele lucrătoare începănd cu ziua publicării şi până la ora 11.00, 13 iunie 2018.

Informatii suplimentare : telefon (0241) 21082, 22848, 22187 web: www.cimişlia.md, e-mail: viceprimar.economie@cimislia.md