(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 19.04.2021, la ora 11.00, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice

07-04-2021, 10:49

Primăria or. Cimișlia anunță petrecerea în data de 19.04.2021, la ora 11.00, în sala de ședințe din sediul primăriei, bd. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, licitația cu strigare pentru vânzarea și arendarea bunurilor publice.

Vânzare:   

V2020-9/16-2.2./2021-II Teren pentru construcție, 0,10 ha, str. N. Iorga, or. Cimișlia, adiacent nr.cad. 2901310001 (stației de alimentare TIREX). Preț expunere – 200 000 lei.

Arendă funciară:

A2019-3/11/2.4./2021-IV  Teren agricol (degradat, fosta gunoiște), 2,24 ha, contur  1323, b-46o, situat în str. N. Iorga f/n, or. Cimișlia, adiacent terenului Parcului Industrial Cimișlia cu nr.cad. 2901321001, în scopul construcției unei stații fotovoltaice. Termen – 5 ani cu dreptul de a prelungi contractul pentru 5 ani. Preț expunere – 10 000 lei per an.      

   Solicitanţii pot participa la licitaţia cu strigare după achitarea taxei de participare, achitarea acontului şi depunerea cererii de participare. Taxă de participare :a) pentru loturi « vânzare » - 1200 lei pentru persoane juridice şi 600 lei pentru persoane fizice; b) pentru loturi « arendă funciară » - 600 lei pentru persoane juridice şi 300 lei pentru persoane fizice. Acont: 10% din preţul publicat achitat la conturile primăriei or. Cimişlia 

IDNO 1006601000037, cont bancar 226637, codul băncii TREZMD2X, cont trezorerial:

MD05TRPDAZ371210B03064AB – pentru vânzare terenuri publice;
MD27TRGDAZ14152229010000 -  pentru arenda terenuri agricole;
MD33TRGDAZ14514229010000 – pentru taxa de participare.

Termenul limită de depunere a cererii și famializarea cu bunurile expuse – data de 16.04.2021 ora 17.00.

Informație suplimentară: pe pagina web a primăriei or. Cimișlia www.cimişlia.md , la telefoanele 0 677 34153, 22187 sau la e-mail : patrimoniu@cimislia.md.