(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Primăria orașului Cimișlia, anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia

04-09-2020, 08:43

Primăria orașului Cimișlia, anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director în instituţiile publice de învăţămînt preşcolar din orașul Cimișlia:
- Grădiniţa de copii “Viorica”;
- Grădiniţa de copii “Ghiocel”;
- Grădiniţa de copii “Foișor”.
Actele pot fi depuse la primărie, biroul 32, până în data de 05 octombrie 2020, ora: 17.00.
Telefon de contact: 0241 2 28 42 / +373 605 605 30, e-mail: resurseumane@cimislia.md
Informații suplimentare despre instituțiile de învățămînt în concurs pot fi obținute la primărie sau tel.: 0241 2 28 42.
La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:
• Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
• Au studii superioare universitare;
• Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
• La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
• Cunosc limba română;
• Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
• Nu au antecedente penale;
• Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:
• Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului);
• Copia actului de identitate;
• Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
• Copia carnetului de muncă;
• Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
• Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
• Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
• Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.