(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Raportul Primarului privind activitatea primăriei Cimișlia în anul 2016 prezentat în fața cetățenilor la 04.06.2017

07-06-2017, 10:28

În  anul 2016 au fost colectate din impozite, taxe și alte plăți, venituri în sumă de 23760,5 mii lei sau 93,7% față de planul precizat. La acest capitol s-au acumulat urmatoarele tipuri de venituri:

 1. Impozit pe venit, s-a colectat 2497,6 mii lei sau 116,7 %; impozit pe venit din salariu - 2433,1 mii lei, sau 116, 4% (cota de 20% din impozitul pe venit de la persoanele fizice pe oraș)
 2. Impozitul funciar – 846,4 mii lei sau 92,8%; Mai bine s-a colectat  impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricolă de la gospodăriile țăranesti - 125,1%, mai slab - impozitul funciar pe pașuni și fînețe - 77,8%.
 3. Impozitul pe bunuri imobiliare – 649,8 mii lei sau 104,5 %.
 4. Impozite și taxe pe mărfuri și servicii – 3953,4 mii lei sau 97,4%;
 5. În continuare se colectează mai greu taxa pentru salubrizare - planificat 1188,0 mii lei, executat 736,1 mii lei - 61,96%.  În 2015 planul a fost de  768,0 mii lei,  executat 543,7 mii lei – 71%. De fapt în 2016 s-a colectat cu 194,4 mii lei mai mult ca în 2015 și dacă nu erau problemele privind majorarea tarifului la apă și canalizare, dar și preluarea patrimoniului concesionat de la SRL „Făclia” s-ar fi putut de înbunătățit simțitor salubrizarea orașului.
 6. Alte venituri din proprietate – 895,5 mii lei, dintre care pondere mai mare a avut plata pentru arenda terenurilor cu destinație agricolă - 662,0 mii lei - 144,6%.
 7. Amenzi și sancțiuni – 40,2 mii lei;
 8. Venituri din vînzarea mărfurilor și prestarea serviciilor – 1173,2 mii lei;
 9. Transferuri primite  de la bugetul de stat la bugetul local – 10336,7 mii lei sau 100%;
 10. Transferuri pentru lucrări capitale cu destinație specială de la Fondul Ecologic Național – 3059,9 mii lei; În 2015 -  4655,8 mii lei (FEN – 3819,4 și fondul rutier  - 836,4)
 11. Venituri din realizarea terenurilor – 1046,7 mii lei, executat, raportat la aprobare - 39,7% . În 2015  -  1147,3 mii lei.

Soldul de mijloace bănești la sfîrșitul  anului 2016  constituia  1621,0 mii lei, dintre care 360,0 mii lei - din Fondul Ecologic și 149,9 mii lei pentru instituțiile prescolare.

Veniturile generalizate a bugetului orașului Cimișlia, anul 2016 în comparație cu anul 2015

Nr.

Denumirea

2015

2016

Diferența %

Suma mii lei

% ex.

Suma mii lei

% ex.

 

1.

Impozitul pe venit

2090.0

114,2

2497,6

116,7

119,5%

2.

Impozitul funciar

841,5

91,6

846,4

92,8

100,6%

3.

Impozitul pe bunuri imobiliare

642,4

104,6

649,8

104,5

101,2%

4.

Impozite și taxe pe mărfuri și servicii

2814,5

99,4

3953,4

97,4

140,5%

5.

Alte venituri din proprietate

849,1

279,3

895,5

294,0

105,5%

6.

Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor

 

1311.5

 

 

1173,2

 

89,5%

7.

Transferuri curente cu destinație specială (în 2015, includea și tutela  191.5 )

 

8769,8

 

 

9148,7

 

104,3%

8.

Transferuri cu destinație generală

988.3

 

1088,0

 

110,1%

9.

Transferuri capitale cu destinație specială

 

4655,8

 

 

3059,9

 

65,7%

10.

Venituri din realizarea terenurilor

1147.3

 

1046,7

39,7

91,2%

 

Proiecte investiționale realizate în anul 2016 de către primăria Cimișlia.

 1.  Construcția rețelelor de canalizație, și a stației de pompare în partea de Nord-Vest a orașului Cimișlia cu finanțarea de la  FEN – 3,0 mln lei, bugetul local – 430,0 mii lei.
 2. Construcția centralei termice pentru primăria orașului Cimișlia din bugetul local 801,2 mii lei.
 3. Construcția cazangeriei pe biomasă  cu panouri solare la grădinița Ghiocel cu finanțarea de la PNUD – 1,4 mln lei, bugetul local – 230,0 mii lei.
 4. Construcția parcării auto și trotuarelor de acces (b-dul Ștefan cel Mare) de la bugetul local – 623,06 mii lei.
 5. Asfaltarea străzii Alexei Mateevici - 1,0 km (plata sa efectuat în anul 2017 de la bugetul local).
 6. Plombarea și nivelarea drumurilor – 88,9 mii lei de la bugetul local.
 7. Reparația cu pietriș a străzilor: Miron Costin, 27 august1989, s-la Vasile Alecsandri, aproximativ 600m. liniari – 60,0 lei de la bugetul local.
 8. Reparația sălii de ședințe a primăriei – 200,0 mii lei de la bugetul local.
 9. Achitarea plății pentru construcția ghișeului unic la primărie – 90,0 mii lei de la bugetul local.
 10.  Extinderea iluminatului public cu lămpi LED – 300,0 mii lei de la bugetul local.
 11. Construcția gardului la „Scuarul Copilăriei” – 200,0 mii lei (nefinalizat).
 12. Finalizarea curățirii canalului de drenaj din centrul orașului – 320,0 mii lei de la bugetul local.
 13.  Reconstrucția unei porțiuni de apeduct în str. Ștefan cel Mare – 150,0 mii lei de la bugetul local.
 14. Reparația și reutilarea stației de pompare a canalizației la ȘPT – 175,3 mii lei de la bugetul local.
 15. Reparația blocului alimentar la grădinița Foișor – 239,8 mii lei de la bugetul local.
 16.  Construcția blocului sanitar și a canalizației exterioare la grădinița Viorica – 67,8 mii lei de la bugetul local.
 17. Reparația capitală și amenajarea unei încăperi de zi  la Centrul social Concordia – 120,9 mii lei de la bugetul local.
 18.  Reparația parțială a acoperișului la gimnaziul Bogdanovca – 32,0 mii lei de la bugetul local.
 19. Finalizată proiectarea rețelelor utilitare pentru piața agroindustrială, rețelele de apeduct și canalizație – direcția Est (Cogîlnic) -  510,012 mii lei de la bugetul local. Valoarea totală de deviz  este de  41033,94 mii lei – urmează de identificat sursa de finanțare.

În total din bugetul local în anul 2016 au fost executate lucrări în valoare de aproximativ 5000,0 mii lei. Aproximativ 1500,0 mii lei au fost achitați în anul 2017, o parte din lucrări au fost finalizate în anul 2017, ori mai continuă în anul curent.
Din alte surse au fost învestiții de  4400,0 mii lei (FEN – 3,0 mln lei, PNUD – 1,4 mln lei). Dătorii (ca regulă) nu avem.

Contextul financiar al activității primăriei Cimișlia:

         Din 2015 bugetul orașului se elaborează pe principii noi, factorul politic nu mai influențează veniturile.  Din 2017 s-a început descentralizarea fondului rutier, parțial se repartizează localităților după numărul populației, or. Cimișlia are repartizat pentru anul 2017 - 16016,0 mii lei.

         Localitățile din UTA „Gagauzia” au o finanțare dublă comparativ cu restul localităților din țară din contul TVA 100%, Accize 100%, Impozit pe venit persoane fizice și juridice 100% (la noi 20%), Taxa rutieră 50%. Toate veniturile reale ale UTA nu sînt cunoscute, doar cîteva: de la TVA și accize se acumulează peste 120000,0 mii lei, impozitele plătite în bugetul UTA de către întreprinderea Gas Union Fenosa sînt peste 30000,0 mii lei. UTA Gagauzia repartizează veniturile din aceste surse localităților. Adunarea populară a decis recent să repartizeze partea de bază a veniturilor bugetului UTA „Gagauzia” după numărul populației localităților. 

Chiar și fără aceste alocații de la bugetul UTA „Gagauzia”, pe an ce trece crește diferența dintre bugetele orașului Cimișlia și bugetele orașelor din UTA „Gagauzia” și nu numai. De pildă: Municipiul Comrat are populația de  26,5 mii cetățeni și bugetul de 51000,0  mii lei, iar bugetul planificat și aprobat al orașului Cimișlia cu toate instituțiile subordonate pentru anul 2016 a fost de doar19650,0 mii lei. Populația orașului Cimișlia  este de  14970 cetățeni  – 57,7% comparativ cu a mun. Comrat, bugetul - de 39% comparativ cu cel a mun. Comrat. Crește mult mai rapid și numărul populației mun. Comrat.

         Pentru, comparații, aduc și cifre din raionul nostru privind politica bugetară a statului, care este în contrast cu realitățile sociale și financiare.

Spitalul raional are bugetul pentru anul curent de 18 263,0 mii lei, centrul de sănătate Cimișlia – 17 167,7 mii lei (fără Gura Galbenei și Javgur), de fapt doar aceste 2 instituții au bugetul aproape dublu comparatriv cu cel al orașului, care are la deservire 7 grădinițe de copii, Casa de Cultură, biblioteca, stadionul (cu funcții raionale), serviciile comunale, construcția și întreținerea drumurilor  și multe alte competențe ce țin de asigurarea vieții cotidiene a localității și de asigurarea perspectivei de dezvoltare. Consider că este necesar de a impune autoritățile centrale să-și revadă politicile bugetare, să revadă repartizarea finanțelor publice între autoritățile publice de diferite niveluri, să combată lobarea intereselor de grup, breaslă. Ori patrimoniul public din medicină nu este folosit pentru obținerea profitului personal, ori avem medicină cu adevărat prin asigurare, ori pacienții nu mai procură din banii proprii medicamentele, alte materiale pe care în mod normal le asigură instituțiile medicale. Cine și cum urmărește folosirea banului public în instituțiile de niveluri superioare? Avem în țară instituții finanțate de la bugetul de stat, care după nivelul bunăstării demult sînt comparabile cu nivelul european.        

         Indexul de sărăcie: Studiile experțior Slovaci, în colaborare cu IDIS Viitorul, au situat raionul Cimișlia la coada listei privind nivelul de trai (toată populația din zona de Sud se află în ultimele 10 raioane din lista pe  republică.

         Politica fiscală locală, promovată de primar și de consiliul orășenesc, este consecventă de a nu mări impozitele și presiunea fiscală asupra populației și persoanelor fizice, urmărindu-se scopul de relansare a economiei locale și de fortificare a bazei veniturilor proprii.

Acordarea serviciilor publice în oraș:

         În perioada 2016 a  fost obținut cîștig de cauză privind rezilierea contractului de concesiune cu SRL Făclia și finalizată disputa privind dreptul de proprietate asupra terenului pieței orășenești.

Întreprinderea municipală „Servicii Publice Cimișlia” – parcurge o perioadă dificilă a acumulat dătorii în valoare de aproximativ 2,0 mln lei.  Parțial situația a fost determinată de refuzul consiliului de a ajusta tarifele la apă și canalizație ,o perioadă destul de lungă, parțial din cauza refuzului SRL „Făclia” de a achita costul epurării apelor uzate la stația de epurare și de o administrare adefectuoasă a întreprinderii. În 2016 de la Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”  s-au luat serviciile de termoficare și de salubrizare a spațiilor publice din centrul orașului de la care ei primeau venituri nejustificate. Situația s-a complicat și mai tare cînd a fost preluat sectorul gestionat pînă la 25.01.2017 de  SRL „Făclia”.  A fost aprobat un plan de acțiuni pentru redresarea situației ecinomice a Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”, realizarea planului decurge anevoios.

         Termoficarea instituțiilor publice, în 2015 centralele termice au fost transmise la deservire unui agent economic prin concurs și efectul economic s-a dublat.

         Poligonul pentru depozitarea deșeurilor – depindem totalmente de Cehia, promit pe parcursul anului 2017 să fie recultivată gunoiștea și construit un poligon temporar.

         Două interperii care au avut loc în anul 2017 ne-au convins că nu avem un serviciu de  protecție civilă și situații excepționale  a orașului efectiv– urmează de creat o echipă de pompieri binevolă pe lîngă Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”.

         În 2017 a fost Instituit serviciul de salubrizare în administrarea directă a primăriei, a permis o economie dublă și înbunătățirea serviciului. În acest domeniu un merit deosebit îl are șeful serviciului d-ș Pavel Cazacu.

         Evacuarea deșeurilor solide din oraș - acumularea taxei  pentru salubrizare a fost planificată  de  1188,0 mii lei, executat - 736,1, sau 61,96%. (2015 plan -768.0, executat -543.7 ,ori 71%). De fapt s-au acumulat cu 200,0 mii lei mai mult decît în anul 2015, și dacă n-ar fi fost problemele enunțate mai sus Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” ar fi putut îmbunătăți serviciul substanțial.

Se agravează problema identificării și angajării muncitorilor pentru serviciile publice. Șomajul pe raion, în proporție de peste 90% este constituit din populația de la sate, din oraș la evidență la sfîrșitul  anului 2014  au fost 24 persoane, 2015 – 29, 2016 – 20 persoane.

         Drumurile, în 2017: a fost asfaltată strada Alexei Mateevici, construită  parcarea pe b-dul Ștefan cel Mare – a fost un efort financiar mare al orașului.

S-a făcut și o reparație curentă cu pietriș  a străzilor  Miron Costin, 27 august1989, str-la Vasile Alecsandri aproximativ 600m. liniari. Vom continua asemenea reparații, dar vom da preferință reparațiilor cu asfaltarea imediată, de această abordare ne-a convins încă odată ploaia din seara zilei de 13.05.2017, care a spălat tot pietrișul de pe străzile reparate în 2016.

         Anul curent urmează să folosim, și vom folosi banii din fondul rutier, la reparația capitală a str. Maria Ciubotaru cu continuare în str. Testimițeanu și Constantin Stamati mai jos de str. Vasile Alexandri, și reparația curentă a străzii Mihai Viteazul.

         Primăria deține peste 600,0 ha terenuri fond silvic și deja este urgentă instituirea serviciul silvic și de supraveghere, înbunătățire a  pășunilor.

 •  Grădinițele de copii:

Am deservit 763 copii cu vîrstă preșcolară (statistica arată doar 515 copii în oraș și  82 în sate  ).

Născuți 2014 – 164, 2015 – 149, 2016 – 146, căsătorii/divorțuri 2014 – 180 (147), 2015 – 181 (215), 2016 – 166 (182)

În 2016 au fost deschise 2 grupe noi, pregătite în 2015, acum planificăm să deschidem încă o grupă la grădinița Făt-Frumos, se face documentația tehnică de proiect pentru grădinița Andrieș.

Situația este dramatică în satul Bogdanovca Veche , au rămas doar 17 copii în grădiniță, școala primară în anul 2016 a fost închisă. Acum este problema acomodării clădirii școlii pentru a fi minimalizate cheltuelile de exploatare.

În 2016 au fost pornite 2 cazangerii pe biomasă la grădinițele „Ghiocel” și „Făt-Frumos”. Acum planificăm construcția unei fabrici de prelucrare a deșeurilor vegetale, producerea peleților.

 •  Cultura, 159,3 mii lei echipament pentru sonorizare, avem colective artistice, se organizează diferite evenimente culturale. 
 • Biblioteca orășenească a intrat în programul Novoteca, acum deja este dotată cu calculatoare, oricine poate apela la serviciile acestei instituții pentru a beneficia de instruiri.
 • Centrul social Concordia, Bugetul 80% - 305 mii lei.
 • Stadionul nu degradează, avem director, antrenor de fotbal, I loc la minifotbal. Fotbalul mare – finanțare proastă (200 mii lei minimum).
 •  Construcția paraclisului s-a stopat, avem speranța că toți împreună ne vom mobiliza și construcția va fi finalizată.

Planuri strategice 2015-2020 a orașului Cimișlia sînt bune urmează să amplificăm eforturile pentru realizarea lor.

Situația privind perspectiva de dezvoltare a orașului este grea, totul este în defavoarea noastră. Putem conta doar pe forțele proprii, pe oameni gospodari, cunsecade, patrioți,  pe o mobilizare a tuturor resurselor, pe crearea unei imagini noi, pe implicarea mai activă în proiecte de dezvoltare, ca pildă  programe LEADER.

Trebue să luptăm pentru descentralizarea, depolitizarea și decriminalizarea fondurilor republicane, fondului de dezvoltare regională.

Lista proiectelor de perspectivă:

 1.  Iazul de acumulare a apei din rîul Cogîlnic.
 2. Parcul industrial (devizul 16,0 mln lei),
 3. Piața agroalimentară (devizul 25,5 mln. lei), Construcţia a 2 drumuri de acces spre piaţa agroalimentară, inclusiv podurile, Piața agroalimentară de organizat Î.M.
 4. Zona istorică cu Centrul Vinului (contractul noiembrie 2015), muzeul, dezvoltarea lui, case muzeu protejate. Scara. Dezvoltarea Turismului
 5. Grădina botanică
 6.  Reconstruția apeductului și canalizației orașului. Finalizarea construcției canalizației în partea Vestică, realizarea proiectului integrat în zona Cogîlnic și Centru a orașului, proiectarea  canalizației pe str. Decebal Suveranității, și regiunea Malina. (valoarea 45,0 mil. lei.
 •  Capacitatea administrativă:

Primăria are  26 specialiști fără personalul tehnic, Primarul și consiliul orășenesc.

Capacitatea administrativă: specialiștii au salarii de 2060 – 3000 lei, acum incomplet 2 specialiști funciari, specialistul pentru evidența patrimoniului, specialistul comunicare (ghișeul unic), pleacă specialistul tineret și sport, specialistul pentru atragerea investițiilor.Nu este constituită o majoritate a consiliului declarată ori nedeclarată, care să-și asume guvernarea, să abordeze problemele constructiv. Consilierii – n-au ieșit încă din campania electorală, n-au înțeles că au fost aleși să muncească nu numai să critice, și că n-au de ce să fie aroganți. Nu putem continua, nu avem dreptul să fim racul broasca și o știucă.

 • Transparența decizională.

 Site – www.cimislia.md, ora locală, ședințele consiliului, declarații venituri. În anul 2016 orașul Cimișlia a fost apreciat de către IDIS Viitorul pe primul loc printre localitățile țării în privința transparenței procesului decizional.

Au fost semnate parteneriate cu Nexus și ALDA care vor aduce beneficii imaginii, dar sper și în plan investițional orașului. Nexus ne ajută să concurăm la un apel de depunere de proiecte pentru finanțarea construcției pieței agro-alimentare regionale Cimișlia. Acum sîntem implicați într-un proiect LEADER cu Estonia

Reparată sala de ședințe, holurile, amenajarea ghișeului unic. Procurat automobil Ford Tranzit, trebue GPS pentru specialiștii funciari.

Doar Unirea – consolidarea societății, lupta cu politizarea excesivă și cu corupția. Crearea unei imagini noi, debarasarea de complexul inferiorității, și  mobilizarea tuturor forțelor pentru a dezvolta orașul Cimișlia, doar împreună putem construi un viitor prosper.

Primar,

Gheorghe RĂILEANU