(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Raportul Primarului privind activitatea primăriei Cimișlia în anul 2017 prezentat în fața cetățenilor la 19.04.2018

23-04-2018, 13:22

Veniturile generalizate a bugetului în anul 2017 în comparație cu anii 2015 și 2016:

Nr.

Denumirea

2015

2016

2017

Diferența %

Suma mii lei

% ex.

Suma mii lei

% ex.

Suma mii lei

% ex.

 

1.

Impozitul pe venit

2090

114,2

2497,6

116,7

2778,3

115,7

111,24

2.

Impozitul funciar

841,5

91,6

846,4

92,8

862,5

97,67

101,9

3.

Impozitul pe bunuri imobiliare

 

642,4

 

104,6

 

649,8

 

104,5

954,6

154,9

146,9

4.

Impozite și taxe pe mărfuri și servicii

 

 

2814,5

 

 

99,4

 

 

3116,1

 

 

97,4

3184,3

103

102,2

5.

Alte venituri din proprietate. Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor

 

 

 

2160,6

 

 

 

101,4

 

 

 

2307,3

 

 

 

104,9

2201,5

76,73

95,41

6.

Transferuri curente cu destinație specială (2015+tutela  191.5 )

 

 

8769,8

 

 

 

11840

 

11440

100,0

96,6

8.

Transferuri cu destinație generală

 

988.3

 

 

1088,0

 

1220.8

100,0

112,2

9.

Transferuri capitale cu destinație specială

 

4655,8

 

 

3059,9

 

5312,9

 

170,95

10.

Venituri din realizarea terenurilor

 

1147.3

 

 

1046,7

 

39,7

1064.3

41,1

101,7

11

Transferuri total

14413,9

 

15987,9

 

17891,6

 

 

11.

Venituri proprii total

9696,3

 

10463,9

 

11045,5

 

105,6

Suma altor venituri din proprietate în anul 2017 este mai mică în rapărt cu anul 2016 deoarece  am avut cu 300,0 mii lei mai puține venituri de la chirie, cu 260,0 mii lei amenzi, cu 195,0 mii lei donații voluntare, partenerul nostru, asociația Concordia, a redus finanțartea Centrului Social cu 25 %.

În anul 2017 n-a fost primită suma de 3581 mii lei din FEN pentru construcția canalizației.

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale:

 • 11095.4 mii lei pentru întretinerea grădinițelor;
 • 344.6 mii lei ajutoare bănești familiilor care au avut de suferit în urma inundațiilor din 10 mai 2017;
 • 1616.2 mii lei din fondul rutier de stat pentru reparația drumurilor;
 • 1220.8 mii lei pentru activități generale;
 • 1302.9 mii lei pentru reparația drumurilor, podurilor și podețelor din Fondul Excepțional;
 • 1850.0 mii lei pentru reparația drumurilor de la consiliul rational Cimișlia;
 • 400.0 mii lei pentru reparația Casei de Cultură Cimișlia, a paraclistului și reparație la stadion, de la consiliul rational Cimișlia;

Transferuri capitale primite în anul 2017 cu destinație specială (de la Fondul Ecologic) datorie din anul 2016 – 461,7 mii lei.

Veniturile precizate pe anul 2017 au constituit 31324,0, executat 28287.4 - 90,3%

Cheltueli respectiv                                             33041,5,               27023,1 - 81,7%

Grupa Servicii de stat cu destinație generală (aparatul primariei) 1812.5 mii lei

Pentru activitatea instituțiilor prescolare si a celorlalte subdiviziuni ale primariei Cimișlia, în anul 2017  s-au efectuat cheltuieli în suma de 27023,1 mii lei.

LISTA LUCRĂRILOR ÎNDEPLINITE ÎN ANUL 2017

- Plombarea străzilor asfaltate din orașul Cimișlia – 200 mii lei;

- Profilarea străzilor cu autogreiderul – 100 mii lei;

- Reparația capitală a străzilor – 3,4 mln. lei + 500 mii lei (lucrări adugătoare achitate în 2018):

- M. Eminescu (în totalitate);

- M. Cibotaru (în totalitate);

- M. Costin (în totalitate);

- Drumul spre azilul de bătrîni (în totalitate);

- N. Testemițanu (parțial);

- A. Perciun (parțial);

4. Reparația curentă a străzii Mihai Viteazul – îndreptată;

5. Construcția podețului peste r. Cogîlnic – 120 mii lei;

6. Reparația capitală a 3 podețe din or. Cimișlia ( de lîngă Casa de Cultură; fosta baie; din str. C. Stamate) – 153 mii lei;

7. Construcția dambei de protecție din str. Ion Popușoi – 135 mii lei;

8. Construcția unei porțiuni de trotuar în str. C. Stamate – 54 mii lei;

9. Amenajarea și instalarea a 3 stații de așteptare a autobusului (str. M. Eminescu – 1buc; Al. Cel Bun – 2 buc, parțial achitate în 2018);

10. Finisarea instalări gardului din Scuarul Copilăriei;

11. Construcția acoperișului clădiri din str. Decebal 9 (fosta primărie) – 240 mii lei;

12. Reparația depozitului de la Î.M. ”Srvicii Publice Cimișlia” pentru instalarea liniei de bricheți;

13. Reparația capitală și redeschiderea unei grupe noi la gr. Făt – Frumos – 340 mii lei;

14.  Reparația acoperișului de la bucătărie gr. Viorica;

15. Schimbarea pardoselei din grupa mare de la gr. Viorica;

16. Costrucția a 2 cerdacuri (la praguri) la gr. Ghiocel;

17. Schimbarea geamurilor de la galerie la gr. Foișor – 84 mii lei;

18. Reparația capitală a pereului și a pragului la biblioteca orășenească – 84 mii lei;

19. Reparația sălii de lectură de la etajul II din incinta bibliotecei orășenești;

20. Construcția apeductului la stadionul orășenesc – 27 mii lei;

21. Reparația capitală a stadionului de mini-fotbal (L.T. ”M. Eminescu”);

22. Achitată o parte din plata (236 mii lei) pentru parcarea din b-dul Ștefan cel Mare construită în 2016 și 918 mii lei pentru asfaltarea străzii - A Mateevici,

În anul 2017 construcția rețelelor de canalizație  și a stației de pompare în partea de Nord-Vest a orașului a staționat, acum este reluată finanțarea în sumă de 3581 mii lei, cu angajarea noastră de a contribui cu 15% din sumă.

Teze

1. A fost înbunătățită dotarea primăriei. S-au procurat: un  automobil, GPS pentru specialiștii funciari, 3 calculatoare, motobloc pentru secția salubrizare și spații verzi, echipament pentru iluminare scenică la Casa de Cultură, a fost reparat acoperișul blocului din str. Decebal 9, a fost amenajat și deschis ghișeul unic (100 mii lei) a fost testat centrul termic al primăriei.

2. În domeniul funciar- au finalizate documentele de expropriere, corectate erorile centrul orașului, serviciul silvic și secția peleți.

3. În domeniul urbanistic: am participat la construcția Scarei Prahova, reparația Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din or. Cimișlia.  De asemenea se lucrează asupra schiței de proiect la conceptul b-dului Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost executat proiectul poligonului nou Monumentul ostașilor căzuți în primul și al doilea Război Mondial.

4. Evidența patrimoniului este în lucru, specialistul Roman Florea depune eforturi pentru a pregăti toate actele necesare de a lua la evidență: Cazangeriile, Clădirea gimnaziului Cogîlnic, a gimnaziului Bogdanovca Veche, Clădirile grădinițedlor de copii Andrieș (proiect anul trecut) Bogdanovca.

5. Scrierea proiectelor. A fost o perioadă de stagnare, dar a fost reluată de curînd activitatea de către dl. Florin Berejan și Vasile Sidor.

6. În domeniul construcțiilor muncesc dl. Sergiu Vîrlan și Alexandru Știrbeț.

7. La Biblioteca orășănească au fost reparate pragurile, pireul,  etajul doi, viceul, de asemenea admnisitrația este implicată activ în proiectul NOVOTECA.

8. Sp. Relații cu publicul, Cristina Pînzari. Primăria Cimișlia are o pagină electronică, o ediție periodică și o pagină pre rețelele sociale, unde totul este transparent și se aduce la cunoștința cetățenilor informația zi de zi.

Proiecte investiționale în derulare:

 • Iazul lui Iepure
 • Grădina botanică – proiectul
 • Piața agroalimentară expertiza proiectului
 • Parcul industrial Festivalul oierilor, f-ca de brînzeturi ZEL Bălți
 • Centrul Vinului și zona istorică veche
 • Agricultura modernă cu irigare „Basan Agro”
 • Dezvoltarea rețelelor idelitare
 • Terenuri sportive, de agrement