(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Se anunță concurs de selectare a rezidenţilor şi proiectelor investiţionale pentru Parcul industrial Cimișlia

18-01-2021, 12:18


Întreprinderea Municipală „Servicii publice Cimişlia”, administrator al Parcului Industrial Cimişlia în baza HG. 797 din 28.10.2011, anunță concurs de selectare a rezidenţilor şi proiectelor investiţionale pentru parcul industrial în baza lotului de teren disponibil cu suprafaţa de 19,5 ha, propus în arendă.
Concursul va avea loc pe data de 04.02.2021 ora 10:00, în incinta sediului Primăriei or.Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 14, etajul III, sala de şedinţă.
1. La concurs pot participa, atât persoane fizice şi juridice, din ţară cât şi de peste hotare;
2. Preţul de arendă a lotului – 0.77 lei m2/an.
3. Candidaţii prezintă setul de documente, conform caietului de sarcini.
4. Plata de participare la concurs este de 3000 lei, prin virament la contul de decontare Î.M. „Servicii publice Cimişlia”, achitată până la data limită de prezentarea ofertelor.
Destinaţia plăţii: Taxa de participare la concurs.
Datele bancare:
Beneficiar: Î.M. „Servicii publice Cimişlia”
Cod fiscal 1011605000455
IBAN MD84ML1000000002251515286
Banca beneficiarului: B.C.A. „Moldinconbank” S.A.,fil. Cimişlia
Codul Băncii MOLDMD2X317.
5. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat( în două exemplare) , pe adresa:
MD- 4101 or. Cimişlia, str. Mihai Eminescu nr.43
La recepţionarea setului de documente se aplică ştampila umedă a Î.M.”Servicii publice Cimişlia”.
6. Ofertele de participare la concurs se înregistrează în ordinea depunerii, indicându-se data şi ora depunerii.
7. Termenul limită de recepţionarea ofertelor- 02.02.2021 ora 10:00 .
8. Informaţii suplimentare: caietul de sarcini, precum şi alte documente, pot fi solicitate la sediul Î.M. „Servicii publice Cimişlia”,str.Mihai Eminescu 43, întreprinderea administratoare a parcului industrial.
Tel. de contact + 373 0241 2 25 44, mob.062111844, 078948832,
e-mail: imspcim@gmail.com, www.cimislia.md